Trąšų gamintojai girdi žemdirbių poreikius

Pastaruoju metu vis dažniau atsigręžiama į tvaresnį ūkininkavimą bei agrosektoriaus, žemdirbystės naujienas, kurios leidžia ūkininkauti ne tik efektyviau, bet ir labiau tausojant dirvožemį. Mūsų šalies ūkiai yra pažangūs ir jau pasirengę ūkininkauti tvariai: diegia vis daugiau tiksliųjų agrotechnologijų elementų, renkasi tausojančius žemės dirbimo bei augalų mitybos sprendimus.

Neretai žemdirbiai susiduria su dilema – ar nenukentės augalų derlingumas, bendras ūkio pelningumas, renkantis dirvą bei gamtą tausojančius augalų tręšimo būdus? Geriausiai tinkantys vietinei rinkai, atspindintys mūsų krašto žemdirbių ir auginamų kultūrų, vyraujančių dirvožemių poreikius produktai gali būti sukuriami būtent Lietuvoje. Mūsų šalies gamintojai visuomet garsėja itin aukštu gamybos standartu, kokybe. Mokslininkai, žemdirbiai bei trąšų gamintojai, dalydamiesi žiniomis, atsižvelgdami į vieni kitų poreikius bei galimybes, ilgai ieškojo geriausio sprendimo mūsų rinkai. Galiausiai, atlikus išsamias analizes, įsiklausius į mokslininkų rekomendacijas bei žemdirbių poreikius, buvo sukurtas naujos kartos lietuviškas produktas – kompleksinės trąšos „Terramile“.

Naujos kartos lietuviškos trąšos

„Terramile“ prekės ženklo NPK trąšas gamina „UHB Agro“, viena UHB holdingo bendrovė „Marijampolės NPK“ trąšų gamykloje. Gamyklos metiniai pajėgumai – iki 120 000 t NPK trąšų per metus. Aukščiausios kokybės trąšos gaminamos tiek vietos, tiek eksporto rinkoms. Gamyklos techninės galimybės leidžia pagaminti itin aukštos kokybės produkciją, atitinkančią aukščiausius rinkoje taikomus standartus. Gamybos procese naudojamos tik iš patikimų tiekėjų per ilgą laiką atrinktos, išskirtinės kokybės žaliavos.

„Terramile“ NPK trąšos visiškai patenkina mūsų krašto žemdirbių poreikius, tiek optimizuoja augalų mitybos procesą, tiek ir tausoja dirvožemį, lanksčiai prie jo prisitaiko. „Terramile“ prekės ženklas atitinka aukščiausius rinkoje taikomus standartus: visi pagrindiniai mitybiniai elementai telpa vienoje granulėje. Granulės yra struktūriškai patvarios, tolygiai skleidžiamos. „Terramile“ NPK trąšų sudėtiniai komponentai yra gerai tirpstantys vandenyje ir puikiai įsavinami augalų. Jų mitybos procesas optimizuojamas dėl papildomų trąšose esančių komponentų – silicio ir huminių rūgščių.

Silicis ir huminės rūgštys – efektyviam trąšų įsavinimui

Norint sukurti naujos kartos tręšiamąjį produktą buvo atlikta daug tyrimų, leidusių atrasti komponentus, kurie pateisintų žemdirbių lūkesčius ir vyraujančias tendencijas mažinti trąšų normas, optimaliai naudoti įnešamas maisto medžiagas augalams. Moksliškai įrodyta, kad tiek silicis, tiek huminės rūgštys gerina dirvožemio struktūrines savybes: užtikrina optimalią dirvožemio struktūrą, poringumą – dėl to gerėja vandens ir deguonies santykis, maisto medžiagų įsavinimas, dirvoje esančių mikroorganizmų veikla, sukuriama palanki terpė augalų šaknims vystytis. Dėl aktyvesnės mikroorganizmų veiklos greitėja mineralizacijos procesai dirvožemyje, atpalaiduojamos augalams neprieinamos maisto medžiagų formos, gerėja dirvos struktūrinės savybės.

Kokybiškesnė augalų mityba užtikrinama dėl silicio bei huminių rūgščių. Šie komponentai padeda ilgiau išlaikyti maisto medžiagas augalams prieinamoje formoje šaknų zonoje, taip mažėja išsiplovimas, didėja augalų mitybos produktyvumas, tausojama aplinka, nes į ją patenka mažesnis nepanaudotų trąšų kiekis.

Silicio ir huminių rūgščių sinergija padeda augalams pernešti stresą. Sausringi periodai išgyvenami su mažesniais neigiamais padariniais. Esant perteklinei drėgmei, kai didėja maisto medžiagų išsiplovimo rizika ir tręšimo nuostoliai, papildomi „Terramile“ NPK trąšose esantys komponentai neleidžia sparčiai išsiplauti maisto elementams, sulaiko juos šaknų zonoje. Todėl yra mažinamas bendras tręšimo nuostolis, užtikrinamas teisingas visų maistinių medžiagų paskirstymas šaknų augimo zonoje.

Sėjos metu naudojamos NPK trąšos su huminėmis rūgštimis ir siliciu pagerina augalų įsitvirtinimą, skatina greitesnį ir tolygesnį sudygimą bei optimizuoja pirminį maisto medžiagų paėmimą iš granulės. „Terramile“ NPK mineralinės trąšos su huminėmis rūgštimis ir siliciu sumažina riziką sunkiesiems metalams patekti į augalus – juos suriša į augalams neprieinamus junginius ir neutralizuoja dirvožemyje.

Silicis ir huminės rūgštys – dirvai tausoti

Moksliniais lauko bandymais nustatyta, jog huminėmis rūgštimis apdorotos trąšos pristabdo dirvožemio fosforingumo mažėjimą, sustabdo ir stabilizuoja bei gali didinti organinės anglies kiekį dirvožemyje, o anglies ir azoto santykį padidinti 20–25 proc. „Terramile“ NPK trąšų sudėtyje yra organinės anglies, kuri itin svarbi norint turėti kokybišką dirvožemį. Reikia pastebėti, kad bet koks organinės anglies mažėjimas skatina dirvožemio degradaciją, tiesiogiai veikia biologinę įvairovę, išbalansuoja ir sutrikdo dirvožemio gebėjimą sulaikyti drėgmę / vandenį ir kartu maistinių medžiagų tiekimą augalams. Nuo dirvoje esančios organinės anglies kiekio priklauso dirvožemio kokybė – jos biologinis aktyvumas, cheminė ir fizikinė kokybė, struktūringumas. Naudodami mineralines trąšas su organine anglimi, mes prisidedame ir prie Kioto protokolo įgyvendinimo, kuris teigia, kad dirvožemio anglies atsargas būtina apsaugoti ir kiek įmanoma didinti. Mineralinės trąšos su huminėmis medžiagomis prisideda prie esmingo huminių ir fulvo rūgščių santykio dirvožemyje didinimo, dirvožemio kvėpavimo gerinimo. Galima net penktadaliu mažinti mineralinių trąšų su huminėmis medžiagomis naudojimą, norint pasiekti tokius pačius ar net iki 5–6 proc. didesnius derlius nei tręšiant įprastinėmis NPK trąšomis. Sumažinus mineralinių trąšų normą penktadaliu, tačiau naudojant trąšas, apveltas huminėmis medžiagomis, įneštas 1 kg azoto trąšų išaugino 15,2 kg kviečių grūdų –
31 proc. daugiau nei naudojant pilną įprastinių (neapveltų huminėmis rūgštimis) trąšų normą. Be visų prieš tai aptartų teigiamų aspektų, buvo nustatyta, kad gerėjo augalų mitybos sąlygos. Tai įrodo esmingai didesnis dirvožemio porų elektrinis laidumas, lemiantis didžiausią javų derlingumą, darant įtaką produktyvių stiebų skaičiui ir 1 000 grūdų masei.

Puikūs rezultatai ne tik teoriškai, bet ir praktiškai

Lietuvos žemdirbiai yra girdėję ir matę nemažai naujovių, tačiau ne visos pasiteisino. Natūralu, kad į rinką įžengus naujam produktui kyla susidomėjimas, tačiau neišvengiamai atsiranda ir abejonių. „Terramile“ prekės ženklas visus nugąstavimus numalšina ne vien remdamasis mokslinėmis tezėmis, tačiau ir praktiniais lauko bandymais. Šiemet jau yra įrengti du lauko bandymai žieminių kviečių pasėliuose skirtingose Lietuvos vietose. Lyginami pasėlių plotai buvo pasėti naudojant naujos kartos mineralines kompleksines trąšas „Terramile“, gretinant su identiškos sudėties kompleksinėmis trąšomis, bet sudėtyje neturinčiomis silicio ir huminių rūgščių. Mokslinius lauko bandymus kuruoja nepriklausomi Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos bandymų stoties mokslininkai. Bandymai bus tęstiniai, t. y. truks pakartotinai visą sėjomainos programą tuose pačiuose dirbamos žemės plotuose, norint nustatyti ne tik mūsų trąšų įtaką derliui, bet ir ilgalaikį poveikį dirvožemio kokybiniams parametrams. Kol kas yra įvertintos dirvos cheminės ir fizikinės savybės prieš sėją, kviečių sudygimo, prisotinimo maisto medžiagomis prieš žiemojimą, šaknų išsivystymo fazės. Bandymai bus tęsiami atsinaujinus vegetacijai ir sekant naudą pasėliams bei dirvai iki pat derliaus nuėmimo ateinančios javapjūtės metu. Be lauko bandymų žieminiuose pasėliuose, pavasarį ketinama įrengti ir papildomų bandymų vasarojui, norint užtikrinti visapusišką trąšų naudos pagrindimą moksliškai ir praktiškai. Vos tik apibendrinusi „Terramile“ mineralinių kompleksinių trąšų lauko bandymų rezultatus, įmonė žada juos pristatyti Lietuvos žemdirbiams.

2021-12-09

ŪP informacija ir nuotrauka

Terramile, UHB Agro, huminės rūgštys