Vilkai atakuoja sodybas

Šių metų žiemą – vasario 3 ir 6 dienomis visuose šalies miškuose buvo skaičiuojami vilkai. Pagal pėdsakus nustatyta, kad Lietuvoje gyvena 292 šie plėšrūnai. Tačiau medžiotojai ir ūkininkai mano, kad pilkių yra gerokai daugiau. Kaip kasmet, taip ir šiemet liepos mėnesį senieji vilkai moko medžioti jauniklius. Liepos 9 d. naktį tokie jauniklių vilkų mokymai vyko Kėdainių r., Pernaravos sen., Paaluonių kaime, pievoje netoli ūkinių pastatų. Per vilkų išpuolį papjautos ir gerokai apdraskytos penkios šio kaimo gyventojos Vidos Teresienės avys.
Nuo pastatų iki miško – keli kilometrai. Pasak nukentėjusios V. Teresienės, kuri gimusi ir jau 45 metai čia gyvena, niekas negirdėjo, kad kas nors šiose apylinkėse būtų matęs vilką. Todėl visi kaimo žmonės ganyklose ir per naktį laiko gyvulius.
V. Teresienės penkios avys buvo pririštos grandinėmis. Galima tik stebėtis plėšrūnų jėga – jie ištraukė iš kietos žemės geležinius kuolus ir bandė nusivilkti avis toliau nuo pastatų. Bet to padaryti jie nesugebėjo – trukdė aukšta jau sumedėjusi žolė. Tad išdraskę vidurius ir apgraužę šonus bei šlaunis pasisotinę pasitraukė.
Paaluonių kaimo teritorija įeina į medžiotojų klubo „Apuokas“ medžioklės plotus. Klubo vadovas Andrius Čepulis „ŪP“ sakė, kad jie informavo aplinkosaugos tarnybas apie jų medžioklės plotuose jau atsiradusius vilkus ir prašė leidimo juos medžioti.
„Mes įtikinėjome aplinkosaugininkus, kad iš tikrųjų mūsų plotuose esama vilkų, rodėme jų pėdsakus. Tačiau vilkų apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas“ atstovai atkakliai tvirtino, kad mūsų aptiktos pėdos yra ne vilkų, o šunų“, – piktinosi A. Čepulis.
Medžiotojų klubas dėl šios nelaimės, ko gero, neprisiims atsakomybės, nes vilkų medžioklės sezonas paprastai prasideda spalio 15 d. O klubo vadovas priekaištauja aplinkosaugininkams, kad yra nustatytas plėšriųjų gyvūnų medžioklės sezonas. Jo manymu, vilkus turėtų būti leista medžioti visus metus.
Apie vilkų padarytą žalą V. Teresienė pirmiausia pranešė seniūnui ir rajono veterinarijos tarnybai. Vakar per pietus atvykus „ŪP“ sudraskytos avys tebegulėjo pievoje su grandinėmis ant kaklo. Avių savininkei neleista jų nuimti.
V. Teresienė laikė avis savo reikmėms. Kai avys atsivedė jaunik­lių, banda šiemet padidėjo iki 14 galvų. Po vilkų antpuolio liko devynios. Pilkių aukomis tapo trys suaugusios ir dvi 10 mėnesių amžiaus avytės. Dviem ėriukams pavyko ištrūkti iš vilkų nasrų.
Kiek vilkų dalyvavo šioje kruvinoje akcijoje, niekas nežino. Bet iš sudraskytų avių skaičiaus galima spręsti, jog būta 3–5 plėšrūnų.
Pasak V. Teresienės, veterinaras surašė protokolą, kuris bus perduotas seniūnui. O paskui teks laukti kompensacijos, kurios suma bus nustatyta pagal vidutinę avienos kainą rinkoje, nekreipiant dėmesio, ar avis buvo ėringa, kokios ji veislės. Papjautos avys buvo Romanovų veislės.
„Nepražūsime dėl šios nelaimės. Bet ji praneša apie labai didelę iškilusią problemą – vilkai iš miško eina į sodybas, ko niekada pas mus nėra buvę, o „gamtos mylėtojai“ kuria vilkų apsaugos programas…“ – stebisi V. Teresienė.

Autoriaus nuotraukos

Polikarpas RAGOŽIS
„ŪP“ korespondentas

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.