Vilkus pasotino ūkininkų ožkos ir telyčios

Virginija JUŠKIENĖ

Į Uoginių kaimą atvykę savivaldybės Žemės ūkio skyriaus specialistai Saulius Bubinas, Rimantas Bimbiris įvertino aplinkybes ir patirtą žalą, pasikalbėjo su sodybos šeimininku Stasiu Skukausku.

Į Uoginių kaimą atvykę savivaldybės Žemės ūkio skyriaus specialistai Saulius Bubinas, Rimantas Bimbiris įvertino aplinkybes ir patirtą žalą, pasikalbėjo su sodybos šeimininku Stasiu Skukausku.

„ŪP“ korespondentė

Prasidėjus ganiavos metui, gyvulius laikantys kaimo žmonės su nerimu laukia rugpjūčio, kai plėšrūnai pradeda medžioklės mokyti savo jauniklius. Lengviausia pamokas surengti pievose, kur grobis laukia pririštas ir negali pabėgti.

Plėšrūnai ateina net dieną

Kupiškio medžiotojai pastarosiomis savaitėmis seniai stebi aktyvesnį vilkų judėjimą savo medžioklės plotuose, apie tai perspėja gyvulius laikančius kaimo žmones. Kaimo gyventojai pasakoja dažnai pamiškėse matantys plėšrūnus, netgi dieną jie nesibaimina pasirodyti žmonėms. Žižmariškiuose gyvenantis ūkininkas Ričardas Barzdenis matė vilką netoli savo sodybos apie 11 valandą dienos, porelė plėšrūnų slampinėjo prie Pyvesos upelės gretimose apylinkėse. Migonių kaime Rolandas Simokaitis pasakojo kaimynams naktį išgirdęs triukšmą ir tiesiog iš kiemo išvijęs grobio ieškojusius atėjūnus.

Vienintelė likusi apsauga nuo vilkų – veršelį pririšti prie pat sargaus šunelio būdos, kuris tuoj pat praneš apie pavojų.

Vienintelė likusi apsauga nuo vilkų – veršelį pririšti prie pat sargaus šunelio būdos, kuris tuoj pat praneš apie pavojų.

Tokios nerimastingų žinių nuotrupos pasiekė Kupiškio rajono savivaldybės sudarytą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo komisiją, kuri jau ėmėsi darbo. Iš Kupiškio seniūnijos gauti du pranešimai apie vilkų išpuolius ganyklose Paketurių ir Uoginių kaimuose. Šį trečiadienį komisijos pirmininkas, savivaldybės Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus laikinasis vadovas Rimantas Bimbiris, kiti nariai nuvyko pas gyvulių netekusius kaimo gyventojus pasikalbėti, įvertinti nuostolius, su medžiotojų būrelio atstovais pasitarti dėl galimos pagalbos.

Pjauna visokius gyvulius

 

Stasio Skukausko sodyba Uoginiuose yra visai šalia Adomo Petrausko etnografinio muziejaus, nenuošali ir judri vieta, kiek atokiau veši miškelis.
„Mus vilkai aplankė birželio 12-osios naktį, ryte radome 11 mėn. telyčią nebegyvą. Jau didelė, 230 kg svėrė. Nei šuo lojo, jokio triukšmo nebuvo. Ganykla čia pat, nuo kiemo gal 50 metrų. Laikome keturias melžiamas karves, jų nelietė, o du veršelius vedame nakčiai į tvartą. Dabar reikės dar labiau saugotis, ką padarysi… Šit šuns būda yra prie pat tako, aploja visus, praneša, gal bent čia vilkai nedrįs lįsti. Kad medžiotojai galėtų juos pašaudyti, gal išgąsdintų, nubaidytų“, – komisijos nariams pasakojo sodybos šeimininkas S. Skukauskas. Ūkininkas pri­siminė, kad bene prieš dešimtį metų vilkai yra papjovę dvi avis, vėliau jų ir nebelaikė, kad nebūtų pagundos plėšrūnams.
Paketurių kaime birželio 11-osios naktį vilkai papjovė ūkininko Audriaus Mazurevičiaus tris melžiamas ožkas. Jos buvo pririštos šalia specialaus aptvaro, kuriame laikomi ožkų jaunikliai, jų nelietė. Aptvarai yra apie 30 metrų nuo sodybos pastatų. Neįlindo jie ir į avių aptvarą, ūkininkas jų augina 80. Šeimininkas pasakojo avis ir ožkas auginantis jau šešerius metus, ypač nuo plėšrūnų saugo avis, jos yra aptvare, iki šiol nenukentėjo. Kad suaugusios melžiamos ožkos gali vilkus masinti, nepagalvojo, girdėti apie tai neteko, manė, kad tik jaunikliai yra gardus grobis.

Audriaus Mazurevičiaus avys aptvare liko saugios, bet trys melžiamos ožkos, pririštos prie atskirto aptvaro, buvo papjautos, o trys jaunikliai liko gyvi.

Audriaus Mazurevičiaus avys aptvare liko saugios, bet trys melžiamos ožkos, pririštos prie atskirto aptvaro, buvo papjautos, o trys jaunikliai liko gyvi.

Iš karto po vilkų išpuolio šeimininkas užfiksavo nuotraukose, kas liko iš gyvulių. Ožkos baisiai išdraskytos dalimis, iš vienos liko tik galva ir ragai, kitai išplėšti visi viduriai, apėstas pasturgalis, matyt, vilkai ne tik pjovė, bet ir kaip reikiant pasisotino.

Reikėtų specialių leidimų medžioklei

Paketuriai ir Uoginiai priklauso Antašavos medžiotojų būrelio plotams, apie šias eibes pranešta būrelio medžiotojams.
Antašavos būrelio vadovas Andrius Šuminas patvirtino žinąs apie kaimo žmonių bėdas. „Mums irgi tai rūpi, bet ką su tuo rūpesčiu galime padaryti? Yra nustatyta medžioklių tvarka, limitai, terminai, dabar medžioti negalima. Jau seniai matome, kad vilkai pasidarė įžūlūs ir aktyvūs, pamiškėse randame sudraskytų stirnų jauniklių, pastebime laukuose vaikštančius plėšrūnus. Reikia apie situaciją informuoti Aplinkos ministeriją, prašyti specialių leidimų medžioklei. Jeigu jau vilkai pasirodė, pabandė ir jiems gerai sekėsi, jie ir vėl bandys“, – teigė A. Šuminas, pats prieš trejus metus sumedžiojęs vilką. Daugiau būrelio medžiotojams tokių laimikių pastaraisiais metais nepasitaikė sumedžioti.

04

Komisijos nariai įvertino ūkininkų patirtą žalą ir apskaičiavo kompensacijas: S. Skukauskui priklausys 190 eurų, trijų ožkų netekusiam A. Mazurevičiui – po 45 eurus už kiekvieną. Pinigai mokami iš specialiosios Aplinkos apsaugos rėmimo programos.

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisijos pirmininkas R. Bimbiris teigė, kad situacija bus aptarta su Medžiotojų ir žvejų draugijos rajono skyriaus vadovais, su savivaldybės administracija. Jeigu dar padažnės vilkų išpuolių, bus svarstoma dėl kreipimosi į Aplinkos ministeriją, prašoma specialių leidimų vilkų medžioklei. Praėjusiais metais dėl vilkų siautėjimo sodybose tokį leidimą buvo gavę kaimynai anykštėnai.

Autorės ir Rimanto BIMBIRIO nuotraukos