Dėl melagingos informacijos sklaidos

Kategoriškai neigiu bet kokias viešai skleidžiamas insinuacijas dėl išgalvoto mano ir mano vadovaujamos bendrovės „Biržų žemtiekimas“ vaidmens galimai bandant pasisavinti 4 mln. eurų Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramą.

Visose savo veiklose ir aš, ir mano vadovaujama bendrovė laikomės įstatymų, aukščiausių moralės ir verslo etikos normų.
Pareigūnams suteikiau ir suteiksiu visą tyrimui reikalingą informaciją, nes esu labiausiai suinteresuotas, kad būtų kuo greičiau atsakyta į visus iškilusius klausimus.
Teiginys, kad aš esą „neoficialiai apibūdinamas kaip centrinė tyrimo, susijusio su bandymu pasisavinti apie 4 mln. eurų vertės Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramą, figūra“ yra melagingas ir visiškai neatitinka tikrovės.
Tyrėjų klausimai man, kaip specialiajam liudytojui, susiję tik su mano turėtos informacijos teisėtumu ir neturi nieko bendro su „Biržų žemtiekimo“ veikla.
Užtikrinu, kad disponavau ir disponuoju tik teisėtai gauta informacija iš Nacionalinės mokėjimo agentūros.
Agentūra yra sudariusi daugiau kaip 40 tokių duomenų teikimo sutarčių – su bankais, kredito unijomis, trąšų, žemės ūkio technikos tiekėjais.
Ir tokios sutarties pagrindu mes gauname duomenis apie mūsų klientus tik jiems patiems sutikus.
Bandymai pateikti tariamą mano vadovaujamos bendrovės „Biržų žemtiekimas“ vaidmenį galimoje ES paramos grobstymo byloje neturi jokio realaus pagrindo.
Teiginys, neva „Biržų žemtiekimas“ yra tarp kitų bendrovių, kurias esą „nusikalstamai veikai“ naudojo „į grupę susibūrę asmenys“, yra visiškai neatitinkantis tikrovės.
Priešingai – „Biržų žemtiekimas“ yra tik viena iš daugelio bendrovių, kurios pareigūnų įtariamoms įmonėms pardavė įvairios įrangos.
„Biržų žiemtiekimui“ nėra pareikšti jokie įtarimai dėl jokių galimų nusikalstamų veikų.
Bendrovė niekada negavo ES paramos ir net nepretendavo jos gauti.
Klausimai „Biržų žemtiekimui“ susiję tik su trimis sandoriais 2012 metais. Tuomet bendrovė konkurso būdu pardavė pareigūnų įtariamiems pirkėjams įrangos už sumą, kuri neviršija 5 proc. nuo galimai neteisėtų investicijų.

Pagarbiai
Saulius Silickas,
AB „Biržų žiemtiekimas“ generalinis direktorius

Nr.51/7