Kas paslys ant glifosatais užterštų ekologiškų grikių?

Kaip perkūnas iš giedro dangaus trenkusi žinia apie glifosatais užterštus ekologiškus grikius kelnes numovė beveik dvidešimtmetį Lietuvoje veikiančiai ekologinei žemdirbystei ir ją vadeliojusiai VšĮ „Ekoagros“. Tapo aišku, kad esant sparčiai ekologinių ūkių plėtrai, būtina ir jų kontrolės reforma. Glifosatų skandalas privers ūkininkus, UAB „Galinta ir partneriai“ bei VšĮ „Ekoagros“ sukryžiuoti špagas vardan teisybės.

Ekologija ir glifosatai
2016 m. rugpjūčio 29 d. VšĮ „Ekoagros“ atliko UAB „Rimi Lietuva“ logistikos padalinio patikrinimą ir atrinko UAB „Galinta ir partneriai“ ekologiškų negarintų grikių kruopų mėginį, kuriame tyrimų metu rasta 0,82 mg/kg glifosato. Tą pačią dieną buvo sustabdytas šios produkcijos tiekimas į pardavimo vietas, papildomai tikrinama UAB „Galinta ir partneriai“ ir sustabdyta gamyba: paimti mėginiai tyrimams bei atsekti ekologiškų grikių tiekėjai. Įtarta, kad 78 t chemizuotų grikių įmonė supirko iš 14 ekologinių ūkių (2015 10 12–2016 04 26 laikotarpiu).
„Ekoagros“ informavo Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM), Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA), Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT) bei organizavo patikrų vajų nusikaltusiuose ūkiuose. „Pakartotini įvairių institucijų tyrimai taršą patvirtino: 2,5 mg/kg glifosatų rasta nelukštentuose grikiuose aruode, 1 mg/kg negarintų grikių kruopose ir 0,11 mg/kg – garintų grikių kruopose. Keturių ūkių grunto mėginiuose (kur pernai augo grikiai) aptikta AMPA (aminometilo fosfoninės rūgšties) likučių, kurie yra herbicidų veikliosios medžiagos glifosato skilimo produktas“,– teigia VšĮ „Ekoagros“.

Specialistų išvados
Tokią įvykių seką patvirtina ir VMVT Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja Loreta Mačytė ir vyriausioji specialistė, valstybinė maisto produktų inspektorė Aurelija Drumstienė. Pasak jų, UAB „Galinta ir partneriai“ ir jos filialo „Galintos grūdai“ supirkti grikiai bei iš jų pagamintos kruopos – neekologiški. „Visoje ES didžiausia leistina glifosato likučių koncentracija grikiams yra 0,1 mg/kg, bet deklaruojant ekologinę gamybą pesticidų likučių iš viso neturi būti. Iš įsigytų 78 t tariamai ekologiškų grikių UAB „Galinta ir partneriai“ filialas „Galintos grūdai“ spėjo pagaminti per 32 t garintų ir negarintų grikių kruopų, sufasuoti ir išplatinti 16,6 t, iš kurių 2,45 t jau susigrąžintos“, – faktą patvirtina VMVT specialistės.
Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) specialistų teigimu, augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra glifosato, grikių pasėliuose piktžolėms naikinti ar prieš derliaus nuėmimą grūdams brandinti draudžiama naudoti, nes grikiams šie produktai mūsų šalyje neregistruoti. VAT patikslina, kad tyrimai, kurie leistų nustatyti, kaip ilgai šios veikliosios medžiagos įprastomis sąlygomis gali išsilaikyti grūduose, ES neatliekami. „Glifosato skilimo pusperiodis dirvoje yra nuo kelių dienų iki kelių mėnesių.
Ilgiausias –116 d. Vienas iš glifosato skilimo produktų yra metabolitas AMPA (aminometilo fosfoninė rūgštis), kurio vidutinis skilimo pusperiodis yra 419 d., ilgiausias – 633 d.“, – teigia VAT specialistai.

Kam patogus „keturių akių“ principas?
VšĮ „Ekoagros“ yra vienintelė įstaiga šalyje, turinti teisę kontroliuoti ekologiškos ir nacionalinės kokybės produktų (NKP) sistemų gamybos ciklą – nuo augintojo iki vartotojo. Įstaigos sertifikavimo veiklą akredituoja Nacionalinis akreditacijos biuras, o patikrų metu paimti mėginiai (dirvožemis, vaismedžių lapai ir kt.) tiriami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute arba „Eurofins“ laboratorijoje Vokietijoje: ūkininkai išlaidas padengia tik tuomet, jeigu rezultatai neatitinka keliamų reikalavimų.
Tad kaip į rinką praslysta pesticidais apdoroti ir sertifikuoti „ekologiški“ produktai? „Ekoagros“ direktorius Antanas Makarevičius tikina, kad visi ūkiai tikrinami kasmet, o protokoluose surašytą informaciją vertina ekspertai bei specialistai, kurie nedalyvauja ūkių patikrose (?). Teorinius jų sprendimus vertina „Ekoagros“ sertifikavimo skyrių vadovai ir išduoda (arba ne) sertifikatus. Taip išlaikomas „keturių akių“ principas. Pasak vadovo, sertifikavimas neapsaugo nuo tyčinių ar neteisėtų ūkio subjektų veikų: augintojai ir perdirbėjai atsakingi už tai, kaip laikosi EK reglamento reikalavimų. „Ekoagros“ dirba efektyviai, nors privalomųjų patikrų metu šiuose ūkiuose įstaigos specialistai pažeidimų nerado.
Prieštaraujantys teiginiai tik patvirtina, kad „Ekoagros“ yra kontroliuojanti ir už nieką neatsakinga institucija, galinti pasigirti, kad paviešintas glifosatų panaudojimo atvejis yra jų nuopelnas. (Apie grikių taršą glifosatais „Ekoagros“ visuomenę informavo po VMVT viešų pranešimų.)

Smūgis žemiau juostos
„Ūkininko patarėjui“ išsiaiškinti glifosatus naudojusių ūkininkų koordinates pasisekė ne iš karto: A. Makarevičius vilkino laiką ir įvardijo tik ŽŪB „Kalnas“ ir ūkininkus Česlavą Butrim, Bronių Biekšą ir Deividą Lukoševičių. Ir nepamiršo priminti, kad viešumas ne tik atgraso pažeidėjus, bet kelia didesnį visuomenės pasitikėjimą kontrolės sistema. Matyt, suveikė „keturių akių“ principas, nes 10 ūkių apsaugoti nuo viešumo.
Tyrimų ir vertinimo objektyvumu verčia suabejoti tai, kad minėti ūkininkai yra gerbiami Varėnos ir Šalčininkų rajonų žemdirbiai, seniai ūkininkaujantys ekologiškai, nemažą dalį užaugintos produkcijos eksportuojantys. Pasak ŽŪB „Kalnas“ vadovo Juozo Čepulinsko, jo ūkyje nei purkštuvo, nei tręštuvo nėra, sėjomainų laukuose seniai pritaikyta tinkama ekologiškai ūkininkauti agrotechnika. „Pernai UAB „Galinta ir partneriai“ pardaviau tik 12 t grikių, o kitai firmai – 75 t, ir jokių glifosatų nerasta. Tokia žinia per keliolika ūkininkavimo metų yra smūgis žemiau juostos“, – teigia J. Čepulinskas.
Tą patį sako ir B. Biekša, ir D. Lukoševičius. Pastarasis pašnekovas teigia, kad ekologišką produkciją kasmet parduoda ne tik „Galintai“, bet ir kitoms perdirbimo įmonėms, eksportuoja į ES šalis ir apie užterštumą pesticidais jokių priekaištų nebuvo. Prieš kelias dienas sužinoję grunto tyrimų rezultatus ūkininkai patyrė šoką ir pasiryžę ieškoti teisybės.
Visi pašnekovai tvirtino, kad „Ekoagros“ darbuotojai nesivargino paaiškinti, kokiam tikslui ima mėginius: nuo dirvos paviršiaus ir iš vienos vietos prisikasė žemių (įdomi pavyzdžių paėmimo metodika), greičiausiai sąmoningai ūkininkams nepalikdami užregistruoto ir užantspauduoto kontrolinio mėginio.

„Ekoagros“ užsimojo ir prieš „Galintą“

Ūkininkai svarsto įvairias grikių užteršimo versijas ir gailisi, kad neturi kontrolinių pernykščio grikių derliaus mėginių. Tad kalti liks jie. Tarsi patvirtindamas jų nuogąstavimus, „Ekoagros“ direktorius garantuoja: „Patikros metu nustatyta, kad UAB „Galinta ir partneriai“ aruoduose ekologiškai ir chemizuotai auginti grikiai nesumaišyti (kitaip pernykščiuose grikių laukuose nebūtų rasta glifosato skilimo produktų).“ Tačiau įmonės generalinis direktorius Marijus Mazuch vis tiek piktinasi „Ekoagros“ veikla. „Pernykščius ekologiškus grikius iš ūkių pirkau pagal išankstines sutartis: jų supirkta per 120 t maždaug po 550 Eur/t. Atvežusieji derlių turėjo žaliavos ekologiškumą patvirtinančius „Ekoagros“ sertifikatus. Be to, jie tikrina bendrovėje esamas sandėliavimo patalpas, aruodus, ekologiškų kruopų gaminimo technologijos linijas ir taip pat išduoda atitinkamus sertifikatus, – aiškina M. Mazuch. – Kiekvieno ekologiškai ūkininkaujančiojo derlių pilti į atskirą aruodą nėra galimybių. Atvežtus grikius laikyti kieme ir laukti tyrimų rezultatų – panašu į idiotizmą. Šiomis pažymomis turėtų pasirūpinti sertifikatus išduodanti įstaiga.“ Pasak direktoriaus, įmonės veiklą sustabdžius dviem mėnesiams, patirta nemenkų finansinių nuostolių (užterštus grikius ir kruopas teks utilizuoti). Komercinei veiklai smūgis irgi nemenkas.

Šventesni už šventuosius
Kas, kur ir kada panaudojo glifosatus, gal atsektų detektyvai, bet tikėtina, kad šis skandalas pašokdins visus jo dalyvius: ūkininkai ir UAB „Galinta ir partneriai“ su VšĮ „Ekoagros“ ruošiasi bylinėtis. Galima numanyti, kad dėl vieno kaltojo kentės visi: pernykščių grikių nebėra, o pakartotinus grunto tyrimų duomenis (jeigu nebus glifosatų) „Ekoagros“, tikėtina, neigs. A. Makarevičiaus teigimu, sankcijas prasikaltusiesiems taikys NMA.
Tačiau NMA Komunikacijos skyriaus Viešųjų ryšių poskyrio vedėja Aistė Mileikaitė nesišvaisto bauginimais ir paaiškina: jeigu paramos gavėjas nesilaiko prisiimtų įsipareigojimų, numatomos trys privalomų sankcijų rūšys: paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos. Jei per įsipareigojimų laikotarpį pažeidimas padaromas pakartotinai, pareiškėjas turi grąžinti visą sumokėtą paramą. Kokios konkrečiai bus taikomos sankcijos, paaiškės baigus administruoti šių pareiškėjų paraiškas.
ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius Rimantas Krasuckis šį įvykį vertina santūriai: vieni gudručiai gal plotus nupurškė, o gal grikiai užsikrėtė transportuojant ar sandėliuojant (aruode susimaišė). Tokius atvejus išsiaiškinti ir viešinti būtina, nes gaudami didžiules išmokas už ekologinius plotus nori apsukti ir valstybę, ir vartotojus.
Pats laikas prabilti apie VšĮ „Ekoagros“ veiklą: nėra blogiau nei kontrolierius monopolistas: tuomet tokių įstaigų darbuotojai save laiko šventesniais už popiežių. Juolab galiojant ydingam „keturių akių“ principui. Ir dabar visi pasiruošę skalpuoti ūkininkus, kuriems baugu už save pakovoti. Mat ekologinio ūkio statuso suteikimas ar panaikinimas yra tos pačios „Ekoagros“ rankose.
Beveik prieš dešimtmetį ŽŪM atliko studiją dėl kelių sertifikavimo įstaigų buvimo šalyje. Tuomet nusprendė, kad, pagal esamus ekologinius plotus, pakanka vienos. Kelioms įstaigoms reikėtų daugiau darbuotojų ir finansinių išteklių. Tačiau ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų plotai nuolat didėja, produkcijos daugėja, eksporto rinka plečiasi. Šiuos produktus perdirbančių įmonių irgi daugėja. Be to, kasmet atsiranda papildomų EK reikalavimų ir taisyklių. Tad atitinkamai turėtų keistis ir „Ekoagros“ patikrų metodika, ir žemdirbius sertifikuojančių įstaigų skaičius. Juk fakto, kad „Galinta“ supirko grikius iš ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių, kurios pateikė ekologiškos gamybos „Ekoagros“ išduotus sertifikatus, paneigti neįmanoma.

Vanda BARONYTĖ
„ŪP“ korespondentė

Algimanto SNARSKIO piešinys

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.