Ministerijos sprendimas: medelius įcementuoti ir patrimituoti!

Dešimt metų Barzdų seniūnijos bendruomenės centro tarybos pirmininke dirbanti Ilona Leleivienė pirmą kartą susidūrė su tokiu neteisingu projekto įvertinimu – moteris mano, kad ekspertai galėjo būti neobjektyvūs.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamus projektus šią vasarą įgyvendina per 360 šalies bendruomenių – balandį jų veiklai išdalyta 2,5 mln. Eur paramos. Sutarties su ministerija nepasirašė vienintelis Šakių r. Barzdų seniūnijos bendruomenės centras. Jo tarybos nariai nusprendė įrodyti, kad ministerijos komisija finansavimą paskirstė neteisingai. Vyriausioji administracinių ginčų komisija pripažino, kad bendruomenės centras teisus ir įpareigojo ministeriją iš naujo inicijuoti jų paraiškos su patikslinimais vertinimą bei priimti pagrįstą sprendimą dėl paramos projektui skyrimo.

Tikėjosi, kad ministerija suklydo
Paskelbusi projektų atrankos konkursą „Bendruomeninės veiklos stiprinimas“ Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) šį pavasarį sulaukė 800 paraiškų. Vertindami projektuose numatytas veiklas, ekspertai bendruomenėms už kiekvieną veiklą skyrė balus. Finansavimo negavo projektai, surinkę mažiau kaip 30 balų.
Projektas „Barzdų seniūnijos bendruomenės centro veiklos stiprinimas“, kuriam įgyvendinti šakiečiai prašė 11 997 Eur paramos, surinko 62 balus iš 80 galimų. „Kai pamačiau, kad skirta 1 049 Eur parama, pamaniau, kad įvyko klaida – kažkur prapuolė vienas skaičiukas. Šoką patyrėme tada, kai ministerijos atsiųstame pranešime perskaitėme, kam skirti tie pinigai. Nežinojome, juoktis ar verkti iš tokių siūlymų“, – „ŪP“ sakė Barzdų seniūnijos bendruomenės centro tarybos pirmininkė Ilona Leleivienė.
Ministerijos rašte buvo nurodyta, kad 486 Eur skiriama augalams, 32 Eur – cementui įsigyti, o 531 Eur – projektui viešinti. „Niekaip nesupratome, ką viešinti, jei jokiai veiklai pinigų neskirta, o su cementu išvis nežinome ką daryti“, – svarstė bendruomenės centro tarybos narės, planavusios buvusiame stadione pastatyti tris lauko treniruoklius, aplinką papuošti medeliais ir krūmais, rengti mokymus bendruomenės nariams, o kaimo vaikus pakviesti į dviejų dienų socialinių įgūdžių stovyklą.
Pasitarę tarybos nariai nusprendė finansavimo sutarties nepasirašyti. Tačiau ministerijos valdininkų atsakymas barzdiškius ne nudžiugino, o dar labiau supykdė.
„Mus informavo, kad vertindamas projektą vienas ekspertas pasiūlė skirti 1 049 Eur, antras –  7 124,9 Eur. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės sudaryta komisija nusprendė skirti mažiausią sumą, kad finansuotų kuo daugiau bendruomenių projektų. Ministerija atsakė, kad jų nuostatai tai leidžia, nes projektų ekspertai yra labai kvalifikuoti. Raštą buvo net nejauku skaityti – pasijutome, kad mus laiko visai kvailais. Gal ir nesame tokios išsimokslinusios kaip tie ekspertai, bet aiškiai matome, kad projektas įvertintas neteisingai – ir negalime suprasti, kodėl. Nutarėme Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą skirti lėšas skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai“, – sakė bendruomenės moterys.
Ministerijos darbuotojai, pasak I. Leleivienės, sureagavo į Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pasiūlymą taikiai išspręsti konfliktą: bendruomenės pirmininkę pakvietė atvykti į Vilnių. Aktyviausios Barzdų seniūnijos bendruomenės atstovės nusprendė, kad taikos sutartį pasirašys tik tokiu atveju, jei ministerija padidins finansavimą bent iki abiejų ekspertų pasiūlyto vidurkio – 4 000 Eur.
„Mane labai gražiai sutiko, maloniai pakalbėjo, padejavo, kad gal ir ne visai teisingi bendruomenių projektų konkurso nuostatai ir pasiūlė pasirašyti sutartį tai pačiai 1 049 Eur sumai – pasityčiojo ir tiek, jokios naudos iš tos kelionės nebuvo, tik laiką sugaišome“, – sakė Barzdų seniūnijos bendruomenės centro pirmininkė.

Nuostatai sukėlė abejonių
I. Leleivienė ir kitos projektą rengusios moterys neatsistebi SADM patvirtintais bendruomenių projektų konkurso nuostatais.
Surinkusiam 62 balus Barzdų seniūnijos bendruomenės centro projektui įgyvendinti ministerija skyrė 1 049 Eur, kai mažiausiai – tik 54,5 balo, surinkusiai kitai bendruomenei paskirtas 5 061 Eur finansavimas, o 55 balus surinkusi bendruomenė projektui įgyvendinti gavo 10 114 Eur. Dar įdomiau, kad 60,5 balo surinkusiam projektui ministerijos komisija skyrė 11 900 Eur. Taigi akivaizdu, kad balai, kuriais vertintos projektuose numatytos veiklos, nieko nelėmė.
Didžiausios sumos Barzdų seniūnijos bendruomenės centras prašė lauko treniruokliams, todėl tikėjosi, kad jei dalis lėšų ir nebus pripažinta pagrįstomis finansuoti išlaidomis, tai bent jau treniruoklius galės įsirengti. Dar didesnė nuostaba kilo sužinojus, kad kitoms bendruomenėms lėšų treniruokliams statyti ministerija skyrė. „Nesupratome, kodėl vienoms bendruomenėms galima statyti lauko treniruoklius, o mums – ne“, – stebėjosi projekto rengėjos.
SADM sprendimu nepatenkintoms barzdiškėms Vilniaus valdininkės priekaištavo, kad buvo ir dar mažiau lėšų gavusių bendruomenių, bet jos nesipiktino ir visos pasirašė sutartis.
„Daug kas stebisi, kaip mes taip išdrįsome šokti – kaip varlė prieš dalgį. Gal dabar ministerija nė vieno jūsų projekto nefinansuos, bet geriau tegul nieko neskiria, nei taip tyčiojasi. Kai paklausėme, kam dabar mums tas cementas, kuriam pirkti ministerija skyrė 32 Eur, geranoriškai pasiūlė ką nors kita nusipirkti. O kaip atsiskaityti – juk už kiekvieną centą reikia teikti ataskaitas? Radę pažeidimų, iškart skirtų baudą“, – mano I. Leleivienė.
Pareikalavo
įvertinti iš naujo
Vyriausioji administracinių ginčų komisija nustatė, kad ekspertas, kurio išvados nulėmė paramos dydį, paraiškos vertinimo anketą užpildė vasario 18 d. Joje nurodyta, kad projekto vadovo darbo užmokesčio ir buhalterinės apskaitos vedimo išlaidos turi būti tikslinamos. Pažymėta, jog neaišku, kokie mokymai gali būti finansuojami, tad ir išlaidos neturi būti finansuojamos. Komisija nustatė, kad šio eksperto išvados pagrįstos iš esmės formaliuoju aspektu – išlaidų nevisišku detalizavimu bei nurodymu, kad išlaidos turi būti patikslintos.
Antras ekspertas nurodė, kad išlaidos nėra detalizuotos, todėl pasiūlė skirti 7124,90 Eur paramą. Išanalizavusi paraišką, Vyriausioji administracinių ginčų komisija nustatė, kad bendruomenė nurodė ne detalizuotą, o bendrą mokymų, socialinių įgūdžių tobulinimo, supervizijų paslaugų sumą ir prašomą paramos sumą, tačiau pateikė pasiūlymus, kuriuose tos išlaidos buvo konkretizuotos, todėl iš esmės buvo galima nustatyti, kokiems ir kokios trukmės mokymams buvo prašoma finansavimo. Išlaidų ne visiškas pagrindimas sąmatoje buvo tik formalus pagrindas pripažinti jas nefinansuojamomis, todėl toks sprendimas neatitinka gerojo administravimo principų.
Paraiškų vertinimą organizavusiam ministerijos Socialinių paslaugų departamentui buvo suteikta teisė prašyti patikslinti pateiktą informaciją. Vasario 29 d. Barzdų seniūnijos bendruomenės centrui departamentas išsiuntė prašymą išlaidas detalizuoti. Bendruomenė atsakė kovo 2 d., tačiau abu ekspertai paraišką įvertino dar prieš pateikiant patikslintus duomenis.
Išvada nefinansuoti treniruok­lių įsigijimo pirmojo vertintojo taip pat buvo siejama su mokymais – teigiama, kad neaišku, kokius mokymus bendruomenė planuoja rengti. Kodėl ekspertas susiejo mokymus su lauko treniruokliais, nebuvo aišku ne tik bendruomenės tarybai, bet ir Vyriausiosios administracinių ginčių komisijos nariams, todėl jie priėjo prie išvados, kad toks eksperto teiginys yra nepagrįstas.
Vyriausioji administracinių gin­čų komisija pažymėjo, kad situacija, kai vertintojų išvados dėl nefinansuotinų išlaidų yra priešingos, o jų siūlomos projektui skirti sumos dydis skiriasi 7 kartus, prieštarauja objektyvumo, protingumo bei teisėtumo principui bei turėjo sukelti pagrįstų abejonių ministerijos komisijai. Šios komisijos pasirinkimas finansuoti mažesnę sumą, visiškai neanalizuojant ekspertų siūlomų sumų skirtumų priežasčių, savaime neužtikrina sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo.
Paraiška įvertinta 62 balais, o iš projektų, kuriems skirta parama, sąrašo matyti, kad kitiems tiek pat balų surinkusiems projektams buvo skirta kur kas didesnė nei Barzdų seniūnijos bendruomenės centrui suma – tai sudaro rimtą pagrindą abejoti paraiškų vertinimo objektyvumu. Ministerijos komisija neanalizavo paraiškų vertinimo anketų, o skirdama finansavimą vertino tik apibendrintus duomenis, nors privalėjo įsitikinti, kad išvados pateiktos atlikus visas procedūras ir yra pagrįstos paraiškos duomenimis.
Vyriausioji administracinių ginčų komisija nustatė, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimas Barzdų seniūnijos bendruomenės centro projektui skirti 1 049 Eur priimtas pažeidus paraiškos vertinimo procedūras bei nepagrįstas tinkamai nustatytais faktais. Komisija panaikino vieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės pasirašyto įsakymo eilutę ir pareikalavo iš naujo įvertinti Barzdų seniūnijos bendruomenės centro pateiktą paraišką ir priimti pagrįstą sprendimą.

Bendruomenę kamuoja nežinia
Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimą buvo galima teismui apskųsti per mėnesį. Barzdų seniūnijos bendruomenės centras juo patenkintas, tačiau barzdiškiai neturi jokių žinių apie SADM planus.
Visiškai įmanoma, kad valdininkai nuspręs bylinėtis su kaimo bendruomene – juk jiems tai nieko nekainuoja. O bendruomenei tektų samdyti advokatus, mokėti jiems už darbą. I. Leleivienę kamuoja nežinia – gali tekti samdyti advokatą, važinėti į teismo posėdžius. Tam reikia ir laiko, ir pinigų, o kaip tik to neatlygintinai dirbančios bendruomenės moterys ir neturi.
„Nieko gero iš to nesitikime. Aišku, smagu, kad iš principo esame teisūs, bet net jei ministerija su mumis ir nesibylinės, vargu ar gausime projektui finansavimą – pinigai išdalyti, jų nebeperskirstysi. Mes ir nereikalaujame perskirstyti finansavimo, nelinkime blogo nė vienai bendruomenei, bet nutylėti tokios neteisybės negalėjome“, – „ŪP“ sakė I. Leleivienė.
Pasak jos, Barzdų seniūnijos bendruomenės centras per dešimt metų įgyvendino ne vieną brangų, didelės apimties projektą, tačiau tokių nesusipratimų nė karto nenutiko.
„Mes suprantame, kad tie vertintojai projekto net neskaitė – kam cementas, jei neskyrė lėšų tre­niruokliams įsigyti?“ – svarstė susirinkusios moterys. Jos visą mėnesį dirbo, kol parengė paraišką ir surinko SADM konkursui reikalingus dokumentus – susidarė beveik 50 puslapių. Moterys sako aukojusios brangų laiką, nes norėjo matyti savo kaimą gražesnį.
Šiemet bendruomenė jau laimėjo Žemės ūkio ministerijos skelbtą konkursą – gavo lėšų vaikų žaidimų aikštelei prie bendruomenės namų įrengti. Projektas finansuojamas 100 proc., todėl bendruomenės taryba nusprendė sutvarkyti stadiono, kuriame žadėjo statyti lauko treniruoklius, aplinką – paprašė ūkininko atvežti žemių, moterys suformavo gėlynus, iš namų atsinešė ir pasodino gėlių, o kaimo jaunimas įsirengė tinklinio aikštelę.
„Ir Barzduose žmonės gyvena, tuos pačius mokslus kaip ir vilniečiai yra baigę. Nėra tas kaimas tokia glūduma ir toks pragertas, kaip jiems atrodo“, – piktinosi bendruomenės centro tarybos narė Vlada Klimaitienė.
Tarybos narės iš bendruomenės lėšų nupirko medelių ir pasodino juos ten, kur planavo vykdyti ankstyvą pavasarį parengto projekto veiklas. Dabar belieka laukti SADM atsako.

Daiva BARTKIENĖ
„ŪP“ korespondentė

Autorės nuotrauka

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.