Pradedama didžiausio „Rovaltra“ prekybos ir paslaugų centro statyba

Kauno rajone, šalia greitkelio Via Baltica, pradedama UAB „Rovaltra“ prekybos ir paslaugų centro statyba. Šį antradienį į būsimųjų rūmų pamatus įbetonuota kapsulė

Pasirašomas į kapsulę įdėti skirtas laiškas ateities žemdirbiams.

su laišku ateities kartoms. Iškilmėms vadovavo bendrovės generalinis direktorius Romualdas Trainaitis, dalyvavo Kauno r. savivaldybės meras Valerijus Makūnas, AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinis direktorius Dalius Gesevičius, projektuotojų, kreditorių atstovai, krašto ūkininkai.

Laiškas ateities žemdirbiams

Į pamatus įbetonuotoje kapsulėje įdėtas laiškas ateities kartoms. Jame rašoma: „Mes, UAB „Rovaltra“ kolektyvas, statome prekybos ir paslaugų paskirties pastatą tikėdami, kad dedame svarbias ir tvirtas plytas mūsų ateičiai, kurioje bus jauku, gera ir saugu dirbti ne tik mums, bet ir kitoms mūsų kartoms. Mes žinome – jūs būsite kitokie, tačiau tęskite mūsų pradėtus darbus, rašykite naujus įmonės puslapius, pardavinėkite, prižiūrėkite naujos kartos traktorius, kurie ūkiuose ars, sės savarankiškai ir ūkininkams gyvenimas taps lengvesnis. Tegul meilė Tėvynei visada dega jūsų širdyse. Šie 2018 metai yra istoriškai svarbūs ir reikšmingi Lietuvai, nes švenčiame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį.“

UAB „Rovaltra“ prekybos ir paslaugų centro pastatą projektavo architektė D. Gavėnė.

Kauno r. meras V. Makūnas už paramą šalies regionų plėtrai, rajono žemdirbiams, mokslininkams ir studentams įteikia „Rovaltra“ generaliniam direktoriui R. Trainaičiui aukščiausią rajono apdovanojimą – Garbės ženklą.

Investicijos į regionų plėtrą

„Kauno rajonas patrauklus žemės ūkio verslui ir investicijoms, – sakė UAB „Rovaltra“ generalinis direktorius R. Trainaitis, – su krašto ūkininkais bendrauju nuo 1994 m. Būsimasis įmonės prekybos ir paslaugų centras jau penktasis Lietuvoje, jis bus arčiausiai žemdirbių, lengvai pasiekiamas atvykstant iš Žemaitijos ir Suvalkijos. R. Trainaičio teigimu, „Rovaltros“ prekybos ir paslaugų centre bus sukurtos 35 darbo vietos, žemės, miškų ir komunalinio ūkio technikos ekspozicija užims 500 kv. m ploto, technikos aptarnavimo salės – 1,5 tūkst. kv. m, lauko aikštelės – 1 tūkst. kv. m. Investicijos sieks apie 2 mln. Eur. Pastatą projektavo architektė Dovilė Gavėnė (UAB „Tiksli forma“), statybų rangovas – AB „Panevėžio statybos trestas“.

„Esame žemdirbių kraštas ir kiekviena investicija į šią sritį yra svarbi valstybei, – iškilmėse kalbėjo Kauno rajono meras V. Makūnas, – žinau, jog „Rovaltros“ bendrovė yra ne tik pažangi, bet ir socialiai atsakinga įmonė. Daugiau nei du dešimtmečius jos paslaugomis naudojasi rajono ūkininkai, Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkai ir studentai. Universiteto Žemės ūkio ir jėgos mašinų katedroje įrengtos keturios „Rovaltros“ auditorijos, aprūpintos pačia naujausia ir pažangiausia įranga, bendrovė viena pirmųjų pripažinta universiteto mecenatu.“

Kauno r. vadovas V. Makūnas už ilgametį „Rovaltros“ vadovo įnašą ugdant žemdirbių inovatyvumą, skatinant verslo konkurencingumą, paramą mokslui ir mokymui R. Trainaičiui įteikė aukščiausią savivaldybės apdovanojimą – Garbės ženklą.

Iškilmių dalyviai pasirengę kapsulę su laišku įbetonuoti į „Rovaltros“ prekybos ir paslaugų centro pamatus.

Statyboms laikas pasirinktas

„Drąsūs žmonės kuria Lietuvos ateitį, – kalbėjo Panevėžio statybos tresto generalinis direktorius D. Gesevičius, – „Rovaltros“ investicijos ateina tokiu laiku, kai rizikų verslui – apstu, tačiau istorinė praktika liudija, jog tai sugrįžta didžiausia grąža.“

Kauno r. ūkininkus Genutę ir Juozą Staliūnus UAB „Rovaltra“ vadovas R. Trainaitis pavadino bendrovės įsikūrimo rajone krikštatėviais. Būtent į Staliūnų ūkį 1994 m. atriedėjo pirmasis suomiškas traktorius, vėliau patikima „Valtra“ technika papildė ūkio kiemą. Šiandien Staliūnų laukuose dirba technika, kurią žmogus valdo sėdėdamas prie kompiuterio. Tokios pačios išmaniosios technologijos atėję ir į statybų sektorių.

„Kauno rajonas šalyje sulaukia didžiausių pasaulinio verslo investicijų, – sakė Kauno r. meras V. Makūnas, – tačiau žemės ūkis tebelieka svarbiausias kaimo socialiniam gyvybingumui išlaikyti. Tokios įmonės kaip „Rovaltra“ stiprina regionų plėtrą, konsoliduoja ūkininkus, skatina, moko juos kurti konkurencingą verslą.“

Justinas ADOMAITIS
ŪP korespondentas