Susikūrė nauja organizacija

Sprendimą steigti Lietuvos žemės ūkio ir maisto tarybą vakar priėmė Jonas Vilionis, Vidas Juodsnukis, Jonas Talmantas, Petras Puskunigis (Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas), Jonas Sviderskis ir Ignas Jankauskas.

Stasys BIELSKIS
„ŪP“ korespondentas

Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos žemės ūkio bendrovių, Lietuvos pieno gamintojų, Lietuvos grūdų augintojų asociacijų atstovai, įgalioti savo valdymo organų, vakar Akademijoje (Kėdainių r.) pasirašė sprendimą įsteigti Lietuvos žemės ūkio ir maisto tarybą.

„Prašome LR Prezidentūros, LR Seimo, LR Vyriausybės, kitų valdymo institucijų žemės ūkio ir maisto bendrosios politikos, mokesčių, kitais žemės ūkio gamybos apmokestinimą reglamentuojančiais bei žemės ūkio veiklai įtaką darančiais klausimais sprendimus priimti gavus šios Tarybos pasiūlymus, nuomonę ar išvadas.
Įgaliotieji Lietuvos žemės ūkio ir maisto tarybos steigėjai tvirtina Tarybos darbo reglamentą.

Savanoriškumo principu Tarybos veikloje gali dalyvauti šalies mastu asocijuotos organizacijos. Sprendimą apie jų priėmimą ar pašalinimą priima Taryba. Tarybos steigėjai ir jos nariai yra laisvi reikšti savo atstovaujamų institucijų atskiras nuomones visais joms rūpimais klausimais, nevaržomai dalyvauti kitose veiklose“, – rašoma sprendime dėl naujosios tarybos įsteigimo.
Pasirašę Tarybos steigimo dokumentą posėdžio dalyviai davė interviu „Ūkininko patarėjui“.

Lietuvos pieno gamintojų asociacijos pirmininkas Jonas VILIONIS: „Būdami nusivylę Žemės ūkio rūmų veikla ir matydami, jog žemės ūkis grimzta toliau į nežinią, kaip bus su pieno, mėsos gamybos mažėjimu, mes priversti kalbėtis, ką nors daryti, kad žemdirbių interesai nenukentėtų ir jie galėtų gyventi kaip Europos Sąjungoje. Mes nieko neprašome – turi būti vienodo dydžio išmokos, tokios pat kainos, tokios pat sąlygos. Šiandien mes, būdami tikri Europos Sąjungos nariai, gauname mažiausias išmokas, mažiausias kainas, niekas ten mums neatstovauja. Ministerijos klerkai nuveža dokumentus ir kaip musulmonai, atbuli išėję iš Europos Sąjungos kabinetų, mums pasako: „Toks yra ES reglamentas.“ Kas tą reglamentą priėmė? Kas priimant jį mums atstovavo? Šiandien visoms žemdirbiškoms organizacijoms aktualu, kaip mes turime gauti tas išmokas, gauti normalias kainas. Kaimo plėtros programai skirta 1,3 mlrd. eurų, kas ją pasiėmė, kas pasirašė, kodėl ji mažėja? Kodėl mažėja pinigų, skirtų ūkių valdoms modernizuoti? Kodėl mūsų kainos mažiausios Europos Sąjungoje?“

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas TALMANTAS: „Tikrai mes, iniciatyvinė grupė, kurianti Lietuvos žemės ūkio ir maisto tarybą, ne iš gero gyvenimo šiandien čia susirinkome. Daugelį metų apie tai galvojome, bet jau pribrendo toks reikalas, kai matome, kad mūsų žemdirbiškų organizacijų nacionalinį ir europinį biudžetą skirsto organizacijos, visiškai nesusijusios su žemės ūkiu. O paskui kenčiame mes, tie, kurie gaminame žemės ūkio produkciją. Todėl kuriame Tarybą, kuri deramai, tinkamai mums atstovautų. Dar noriu atkreipti visų dėmesį, kuo ši Taryba skirsis nuo visų kitų asociacijų. Čia visi sprendimai bus priimami bendru sutarimu. Nebus balsavimų. Kol nebus bendro sutarimo, derėsimės savaitę, dvi ar tris. Laikysime, kad klausimas jau išspręstas, kai bus bendras sutarimas, taip, kaip Vatikane.“

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos direktorius Jonas SVIDERSKIS: „Vieša paslaptis, kad jau kurį laiką sprendimus, tiesiogiai liečiančius žemdirbius, užsiimančius gamyba, priiminėja institucijų ar asociacijų vadovai, kurie su tais klausimais nėra susieti. Ir balsavimo Rūmų taryboje metu mes, atstovaujantys pieno, mėsos ar grūdų sektoriams, liekame neišgirsti ir sprendimus priima kažkas kitas. Ne vieną kartą bandėme tai išspręsti tvarkant Rūmų statutą, organizuojant Rūmų tarybos posėdžius, bet į tuos klausimus neatsižvelgiama. Todėl šiandien ir atsirado būtinybė įsteigti Tarybą, kuri mums deramai atstovaus ne tik Lietuvos valdžios institucijose, bet ir Europos Sąjungos struktūrose. Mes Rūmų veiklos neginčijame, tegul jie veikia, bet žemdirbiams aktua­liausi klausimai turi būti išgirsti ir iš šios Tarybos.“

Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos vadovas Ignas JANKAUSKAS: „Mes irgi esame pastebėję, kad atstovauti mūsų nariams naudojantis dabartine sistema, kada sprendimai turėtų būti priimami Žemės ūkio rūmuose, o tik vėliau teikiami ministerijai, yra absoliučiai neefektyvu. Vis dėlto reikia susikalbėjimo tarp visų žemės ūkio sektorių, sprendžiant tam tikrus svarbius klausimus. Jau kurį laiką taip ir dirbame, tačiau atėjo laikas visa tai formalizuoti ir labai teisingai, stipriai atstovauti Lietuvos žemdirbiams ir su žemės ūkiu susijusiai maisto pramonei. Pagrindinis principas yra sekti tuo pažangiu principu, kuris veikia ES organizacijose.“

Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas Vidas JUODSNUKIS: „Reikia pastebėti ir konstatuoti, kad Lietuvos kaimo plėtra vyksta ne taip, kaip įstoję į Europos Sąjungą įsivaizdavo daugelis kaimo gyventojų, ūkininkų. Ir atskirties didėjimas kaime, ir nesudarymas tokių sąlygų, kaip kitose ES valstybėse, ir visų tų problemų neišsprendimas jau tapo kaip taisykle mūsų šalyje. O įsteigus naująją Tarybą, manau, reikalai Lietuvos kaime pasikeis į gerąją pusę.“

Autoriaus nuotrauka