Žemės nėra, bet dygsta mokyklos, darželiai (nuotraukų galerija)

Daugelyje šalies rajonų uždarinėjamos mokyklos, nes, mažėjant gyventojų, mažai belikę ir vaikų, paauglių. Kauno rajone vyksta priešingas procesas. Čia kasmet daugėja jaunų, atžalų turinčių ar ketinančių turėti šeimų, tad Kauno rajono savivaldybė besirūpindama krašto ekonomine plėtra susiduria su vaikų lopšelių-darželių bei mokyklų stokos problema. Nelengva ją išspręsti, kai rajone beveik nelikę laisvos valstybinės žemės, kurioje galima būtų statyti švietimo įstaigas.
Užvakar Kauno rajone apsilankiusi ir su jo meru Valerijumi Makūnu susitikusi švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė įsitikino, kad labai norint galima rasti išeitį ir iš sunkiausios padėties. Ministrė, matydama, kad Kauno rajono savivaldybėje švietimas iš tiesų yra prioritetinė sritis, daug lemianti, kad čia žmonės norėtų gyventi, pažadėjo paremti šios savivaldos netradicines iniciatyvas vykdant švietimo įstaigų plėtrą. Kokios tai iniciatyvos?

Naujuose namuose – jaunos šeimos
Užvakar Kauno rajono savivaldybės meras V. Makūnas su kolegomis lūkuriavo švietimo ir mokslo ministrės J. Petrauskienės Mas­taičiuose prie Kauno kolegijai priklausančio baseino pastato. Šalia esančiame Lietuvos policijos mokyklos pastate, kur seniau būta aukštesniosios žemės ūkio mokyklos, įsikūrusi ir Mastaičių pagrindinė mokykla. Policijos mokyklos geranoriškumas ne begalinis – ji bet kada gali nutraukti laikinąją patalpų nuomos Mastaičių pagrindinei mokyklai sutartį, nes pačiai patalpų trūksta.
Mastaičiuose gausiai kaip grybų pridygę naujų individualių namų – akivaizdu, kodėl Mastaičių ir aplinkinių vietovių mokiniai netelpa į Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinę mokyklą, tad priversti glaustis po Policijos mokyklos stogu. Lūkuriuodamas ministrės, Kauno r. meras V. Makūnas paaiškina, jog jo vadovaujamos savivaldos siekis – kad pradinė mokykla būtų kuo arčiau vaiko, tad bandysiąs įtikinti viešnią, jog šalia baseino esančiame 2,9 ha valstybinės žemės plote statytina pradinė mokykla.
Sulaukęs ministrės J. Petrauskienės, meras ją supažindina ir su kita idėja – baseino ir pradinės mokyklos jungtimi, tad būtinas ir kitas Švietimo ministerijos sprendimas – leisti, kad baseinas, kaip valstybės turtas, atitektų Kauno r. savivaldybei, juolab kad šalia stovintis Kauno kolegijos vadovas Mindaugas Misiūnas tam neprieštarauja.
„Elgsimės atsakingai“, – patikino ministrę meras, aiškindamas, jog bus moderni, saugi, mokymosi kokybę garantuojanti pradinė mokykla su baseinu, jame ne tik mokysis plaukti Kauno rajono moksleiviai – bus teikiamos ir sveikatingumo paslaugos gyventojams.

Moko vaikus plaukti
Jau kelerius metus, nusprendus Kauno r. savivaldybei, rajono trečiaklasiai mokomi plaukti vežiojant autobusu juos į Mastaičių ir Kauno miesto baseinus. Už naudojimąsi jais sumoka savivaldybė. Jei Mastaičių baseinas taptų šios savivaldybės nuosavybe, sumažėtų ne tik savivaldybės išlaidos vaikų mokymui plaukti.
„Visus metus vaikai galėtų mokytis plaukti. Apie 500 vaikų baigia pradinę mokyklą išmokyti plaukti“, – džiaugiasi meras V. Makūnas. Jis palydi švietimo ir mokslo ministrę J. Petrauskienę į Noreikiškes, į Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) miestelį. Ir aplink jį pridygę naujų individualių namų. Kadangi ir juose netrūksta vaikų, neliko vietų Noreikiškių lopšelyje-darželyje „Ąžuolėlis“, moksleiviams tapo ankšta Ugnės Karvelis gimnazijoje.
Kauno r. savivaldybė problemą sprendė kreipdamasi į ASU rektorių Antaną Maziliauską bei studentus, prašydama leisti naudotis vieno bendrabučio pastatu bei aikštele, kur jie statydavosi automobilius. Leido. Pirmame ir antrame bendrabučio aukšte antrus metus veikia vaikų lopšelio-darželio, „Ąžuolėlio“ skyrius su 110 vietų. Bendrabučio patalpų remontas ir pritaikymas mažųjų poreikiams savivaldybei atsiėjo 1 mln. 200 Eur.
V. Makūnas, supažindinęs J. Petrauskienę su lopšeliu-darželiu paverstais dviem ASU bendrabučio aukštais, sulaukė jos pritarimo ir likusius aukštus „okupuoti“ įsteigiant juose pradinę mokyklą, kad nuo moksleivių grūsties išlaisvėtų Ugnės Karvelis gimnazija.
„Fantastiška vieta, žalia erdvė“, – kad ASU bendrabutis ir jo aplinka puikiai tinka vaikams ugdyti, džiaugėsi ministrė, pagirdama Kauno rajono savivaldą ir ASU bendruomenę už gebėjimą bendradarbiauti sprendžiant problemas.

Švietimas rajone – prioritetas
Paskui J. Petrauskienė su V. Makūnu nuvyko į Raudondvarį, taip pat pilną naujų individualių namų. Stabtelėjo prie ASU buvusio Inžinerijos instituto pastato, jis kelerius metus po 2 ml. Lt kainavusios renovacijos stovi tuščias.
„Norėtume čia įkurti pradinę mokyklą, perkelti meno mokyklą, biblioteką“, – ministrei aiškino meras, vildamasis, kad rasis programa, skatinanti savivaldybes, kuriose daugėja gyventojų, investuoti į švietimo įstaigų plėtrą.
Kol kas Raudondvario vaikai spraudžiasi Anelės ir Augustino Kriauzų mokykloje-darželyje.
V. Makūnas, palydėjęs J. Pet­­­rauskienę į Raudondvario dvaro rūmus, kur laukė rajono pedagogai, perskaitė pranešimą apie švietimo dabartį ir perspektyvas Kauno rajone. „Švietimas – prioritetinė sritis mūsų savivaldybėje. Jam skiriame 50 proc. visų savo lėšų, reikėtų skirti dar daugiau“, – sakė meras, teiginį apie prioritetą pagrįsdamas faktais: renovuota nemažai mokyklų, darželių, aikštynų, atsirado naujų ugdymo įstaigų.
Per pastaruosius penkerius metus Kauno rajone įsteigtos 57 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, papildomai priimta 1 100 vaikų.
Rajone – beveik 90 tūkst. gyventojų, per pastaruosius dvejus metus jų padaugėjo beveik 2 tūkst. Pasak V. Makūno, tai jaunas rajonas: gyventojų amžiaus vidurkis mažesnis nei visos Lietuvos. Tad nevalia neinvestuoti į švietimo įstaigų plėtrą, stengiantis sukurti vaikams saugias, kokybišką mokymą garantuojančias erdves.

Jolanta KAŽEMĖKAITYTĖ
„ŪP“ korespondentė

Autorės nuotraukos