2 mln. Eur – broilerių augintojams

Europos Komisija (EK) patvirtino 2 mln. Eur Lietuvos schemą broilerių augintojams remti atsižvelgiant į koronaviruso pandemiją. Schema buvo patvirtinta pagal laikinąją valstybės pagalbos sistemą.

broileriai, europos komisija, ek

Pagal šią schemą valstybės parama bus teikiama tiesioginių dotacijų forma.  Priemone siekiama sumažinti likvidumo trūkumą, su kuriuo susiduria paramos gavėjai, ir padengti dalį nuostolių, kuriuos jie patyrė dėl koronaviruso pandemijos ir ribojamųjų priemonių, kurias Lietuvos valdžios institucijos turėjo įgyvendinti siekdamos apriboti viruso plitimą.

EK nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinosios sistemos sąlygas. Visų pirma, i) pagalba neviršys 290 000 Eur vienam pagalbos gavėjui, ir, ii), bus suteikta ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. Europos Komisija padarė išvadą, kad priemonė yra būtina, tinkama ir proporcinga valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas. Tuo remdamasi EK patvirtino schemą pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai, nekonfidenciali sprendimo redakcija bus paskelbta valstybės pagalbos registre (bylos Nr. SA.102468) EK interneto svetainėje, skirtoje konkurencijai.

 

Redakcijos nuotrauka

2022.04.27

EK atstovybės Lietuvoje informacija

Susijusios temos – skaitykite: broilerių auginimas; Europos Komisija;