2015 m. Gegužės mėn. vartotojų pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2015 m. gegužės mėn. buvo minus 5. Palyginti su balandžio mėn., jis nepasikeitė, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių pokyčiai:

namu ukiai

2015 m. gegužės mėn. 14 proc. gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius 12 mėnesių pagerėjo, 30 proc. – kad pablogėjo, 57 proc. – kad nepasikeitė (balandžio mėn. – atitinkamai 14, 28 ir 58 proc.). Vertindami tikėtinus savo šeimos finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėnesių, 19 proc. respondentų tikėjosi, kad ji pagerės, 16 proc. manė, kad pablogės, o 59 proc. prognozavo, kad jų namų ūkio finansinė padėtis artimiausiais metais nesikeis (balandžio mėn. – atitinkamai 21, 15 ir 57 proc.).

Vertindami šalies ekonominę padėtį, 25 proc. gyventojų teigė, kad per praėjusius 12 mėnesių ji pagerėjo, 31 proc. – kad pablogėjo, o 44 proc. – kad nepasikeitė (balandžio mėn. – atitinkamai 27, 30 ir 42 proc.). Žvelgdami į ateitį, 30 proc. gyventojų manė, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėnesių pagerės, 19 proc. – kad pablogės, o 47 proc. prognozavo, kad padėtis išliks tokia pati (balandžio mėn. – atitinkamai 33, 20 ir 41 proc.).

Gegužės mėnesį, kaip ir praėjusį mėnesį, 29 proc. gyventojų prognozavo, kad bedarbių skaičius per artimiausius 12 mėnesių augs, 25 proc. manė, kad jis mažės.

Nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių tikėjosi 38 proc. gyventojų, o 24 proc. teigė, kad visiškai nesitiki nors kiek sutaupyti (balandžio mėn. atitinkamai – 39 ir 24 proc.).

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime gegužės mėn. skyrėsi 3 procentiniais punktais: mieste jis sudarė minus 4, o kaime – minus 7. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 2 procentiniais punktais, o kaime tiek pat padidėjo.

Miesto gyventojai pesimistiškiau nei praėjusį mėnesį vertino namų ūkio finansinės padėties perspektyvą: prognozuojančiųjų savo namų ūkio finansinės padėties pagerėjimą per artimiausius 12 mėnesių dalis sumažėjo nuo 21 iki 19 proc., o visiškai nesitikinčiųjų nors kiek sutaupyti dalis padidėjo nuo 21 iki 23 proc. Miesto gyventojai pesimistiškiau vertino ir šalies ekonominės padėties perspektyvas: prognozuojančiųjų šalies ekonominės padėties pagerėjimą per artimiausius 12 mėnesių, dalis sumažėjo nuo 34 iki 30 proc.

Kaimo gyventojai, optimistiškiau nei praėjusį mėnesį vertino šalies ekonomikos perspektyvas: gyventojų dalis, prognozuojanti šalies ekonominės padėties blogėjimą per artimiausius 12 mėnesių, sumažėjo nuo 23 iki 19 proc., o mananti, kad bedarbių skaičius augs – nuo 34 iki 31 proc. Taip pat sumažėjo kaimo gyventojų visiškai nesitikinčių nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių (nuo 30 iki 27 proc.).

Per metus (2015 m. gegužės mėn., palyginti su 2014 m. gegužės mėn.) vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 7 procentiniais punktais. Palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo gyventojų pesimistiškai vertinančių tiek šalies ekonominės padėties, tiek namų ūkio finansinės padėties perspektyvas. Gyventojų, manančių, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėnesių pablogės dalis per metus, sumažėjo nuo 31 iki 19 proc., prognozuojančių bedarbių skaičiaus didėjimą – nuo 36 iki 29 proc., prognozuojančių savo namų ūkio finansinės padėties blogėjimą – nuo 24 iki 16 proc., o visiškai nesitikinčių nors kiek sutaupyti – nuo 29 iki 24 proc.

Pranešimo priede pateikiami vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių (atsakymų į klausimus, naudojamus šiam rodikliui skaičiuoti) pokyčiai. Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/.

Vartotojų nuomonių tyrimas atliekamas kiekvieno mėnesio 1–15 dienomis, apklausiant 1 200 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktų respondentų. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis – teigiamų ir neigiamų atsakymų į 4 klausimus (apie namų ūkio finansinės padėties, šalies ekonominės padėties, bedarbių skaičiaus kitimą (su priešingu ženklu) ir tikimybę sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių) balansų aritmetinis vidurkis.

Birželio mėn. vartotojų nuomonių tyrimo rezultatus skelbsime 2015 m. birželio 26 d.

statistikos departamentas