Alytaus rajono švietimo įstaigos rugsėjį sutiko su garbingais svečiais

 Alytaus rajono švietimo ugdymo įstaigose ši Rugsėjo 1-oji buvo neeilinė. Trys mokyklos tapo gimnazijomis, o šventės proga mokinius ir moksleivius sveikino  Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė, prezidentas Valdas Adamkus su Alytaus rajono garbės piliete Alma Adamkiene. Savivaldybės vadovai ugdymo įstaigoms padovanojo kamuolius linkėdami sveikai gyventi ir daugiau sportuoti.

Prezidentas Valdas Adamkus su ponia Alma Adamkienė pasveikino Butrimonių gimnazijos bendruomenę. Šventiniame renginyje dalyvavo Seimo narys Vytautas Kamblevičius, gimnazijos garbės galerijos narys, genetikos mokslų akademikas Algimantas Sliesaravičius, Alytaus r. savivaldybės tarybos nariai, mero patarėjas Ramūnas Bielevičius, Butrimonių seniūnas Algirdas Jusas, Išganytojo bažnyčios klebonas Juozas Bakšys. Prezidentas V. Adamkus palinkėjo Butrimonių gimnazijos bendruomenei sėkmingų mokslo metų, veržlumo, aktyvumo, atsakomybės. Alytaus rajono garbės pilietė A. Adamkienė kalbėjo apie rūpestį vaikais, kuriais 15 metų rūpinosi A. Adamkienės labdaros ir paramos fondas. Butrimonių gimnazijoje įkurtas šio fondo atminties kambarys. Adamkai ir kiti svečiai pasirašė muziejaus ir gimnazijos Garbės knygose. Konferencijų salėje V. Adamkus diskutavo apie Lietuvos švietimo situaciją, kvietė mokytojus, bendruomenės narius išsakyti savo nuomonę apie švietimo padėtį kaimo mokyklose.

Simne veikiančių keturių ugdymo įstaigų – Simno gimnazijos, Simno specialiosios, Žemės ūkio mokyklų ir Simno vaikų darželio – pedagogus ir mokinius pasveikino Seimo pirmininko pavaduotoja I. Degutienė.  Rugsėjo 1-oji Simne prasidėjo šv. Mišiomis Simno Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Po jų  Simno kultūros centre mokinius, tėvelius ir pedagogus pasveikino Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas ir Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė. Meras pasidžiaugė, kad rajone buvusios trys vidurinės mokyklos – Pivašiūnų, Miroslavo, Krokialaukio  tapo gimnazijomis. „Gera žinia, ta, kad, nors mokinių ir sumažėjo, bet mažėjimas per pus mažesnis palyginus su praėjusiais metais“, – pažymėjo A. Vrubliauskas. Meras palinkėjo mokytojams energijos, didelės širdies ir meilės augančiai kartai, mokiniams – žingeidumo, o tėveliams – atsakingai auklėti vaikus.  „Tegul jūsų veidus visada puošia šypsenos, o šie mokslo metai dovanoja daug gražių akimirkų ir įspūdžių“, – sveikindamas Simno bendruomenę linkėjo A. Vrubliauskas.

Rugsėjo 1-ąją su jauduliu širdyje prisiminė ir Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė. Ji pedagogams padėkojo už indėlį ugdant jaunąją kartą ir pažymėjo, kad svarbiausia, jog vaikai užaugtų žmonėmis, turinčiais tvirtas vertybes. I. Degutienė abiturientams palinkėjo pavasariškos jaunystės, pirmokėliams – pažinimo džiaugsmo. Kantrybės ryžto, ištvermės, kilnių darbų ir užmojų, gražios kelionės į mokslo šalį linkėjo Simno specialiosios mokyklos direktorė Janina Žeimienė. Visų keturių ugdymo įstaigų mokiniai susirinkusiuosius džiugino dainomis, šokiais, eilėmis.

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinės mokyklos, Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos bendruomenę pasveikino mero pavaduotojas Gediminas Krasauskas. Jis pasidžiaugė gražėjančiu Krokialaukio miesteliu, gatvėmis, apšvietimu, įrengta vaikų žaidimų aikštele, Dauguose vykdomu Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos atnaujinimu. Mokyklų bendruomenėms linkėjo įkvėpimo, sėkmės, kūrybingų ir gražių mokslo metų.

Savivaldybės administracijos direktorius Aurimas Truncė Rugsėjo 1-ąją apsilankė Alovės pagrindinėje mokykloje, kurią, tuo metu buvusią vidurinę, prieš 25-erius metus baigė pats. Bendruomenei palinkėjo prasmingų darbų, kūrybiškumo ir įkvėpimo. Mero patarėjas Vytautas Mikelionis sveikino Daugų Vlado Mirono gimnazijos, tarybos sekretorius Simas Salickas – Miroslavo gimnazijos ir Miroslavo gimnazijos Talokių pradinio ugdymo skyriaus bendruomenes.

Į Alytaus rajono mokyklas atėjo 2040 mokinių, 107 mažiau nei praėjusiais metais. Šiais metais ugdymo įstaigose mokysis 120 pirmokų ir 135 abiturientai. Krokialaukio daugiafunkcis centras tapo Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinės mokyklos skyriumi, Ūdrijos pagrindinė mokykla – mokykla-daugiafunkciu centru, Punios ir Makniūnų daugiafunkciuose centruose bei Kumečių pagrindinėje mokykloje įvestas ikimokyklinis ugdymas. Iš viso rajono mokyklos turi 21 autobusą. Nauju šiais metais gautu mokykliniu autobusu mokinius vežios Alovės pagrindinė mokykla.

Rajone yra 5 gimnazijos,  vidurinė mokykla, 2 pagrindinės mokyklos, 3 mokyklos-daugiafunkciai centrai,  specialioji mokykla, 3 vaikų darželiai, neformaliojo ugdymo įstaiga, pradinio ugdymo skyrius, daugiafunkcis centras-skyrius, 2 ikimokyklinio ugdymo skyriai ir neformaliojo ugdymo skyrius, mokytojui ir mokiniui pagalbą teikianti įstaiga.

IMG_5249 DSC_0287

Alytaus rajono savivaldybės informacija