Apie Europos aplinkos būklę – naujausi duomenys

Kitą savaitę, birželio 10 d., Seimo Konstitucijos salėje bus pristatyta Europos aplinkos agentūros (EAA) parengta ataskaita „Europos aplinka: būklė ir raidos perspektyvos 2015“. Dalyvaus Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Algimantas Salamakinas ir aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas.

Leidinį pristatys ir savo įžvalgomis pasidalins EAA vykdomasis direktorius dr. Hansas Bruyninckx‘as. Aplinkos ministerijos ir kitų aplinkosaugos institucijų atstovai aptars aplinkos būklę Lietuvoje, jos esminius pokyčius ir iššūkius.

Tokią ataskaitą EAA rengia kas penkerius metus, bendradarbiaudama su 39 Europos šalis vienijančiu Europos aplinkos informacijos ir stebėsenos tinklu ir Europos Komisijos tarnybomis. Joje išsamiai įvertinta Europos aplinkos būklė, jos tendencijos ir perspektyvos, palyginti su viso pasaulio aplinkos būkle, išnagrinėtos galimybės patikslinti dabartines aplinkos politikos strategijas, siekiant paversti tikrove Europos Sąjungos viziją 2050 m. gyventi gerai pagal planetos išgales.

Būtinas naujas požiūris, kaip pabrėžiama ataskaitoje, į aplinkosaugos problemas, nes daugelis jų jau yra sisteminio pobūdžio. Siekiant įveikti sudėtingus iššūkius, su kuriais susiduria Europa, reikės platesnio užmojo politikos strategijų, geresnių žinių ir išmintingesnių investicijų, skirtų iš esmės pertvarkyti maisto pramonės, energetikos, būsto, transporto, finansų, sveikatos ir švietimo sistemas. Reikės vadovautis tokiomis strategijomis, kuriomis būtų siekiama mažinti poveikį aplinkai, vengti galimos žalos, atkurti ekosistemas, prisitaikyti prie pasaulinių tendencijų – klimato kaitos, gamtos išteklių išeikvojimo ir kt.

Naujausių duomenų ir faktų apie dabartinę Europos aplinkos būklę analize pagrįsta EAA ataskaita turėtų paskatinti diskusiją apie būtinybę efektyviau atsižvelgti į šios būklės vertinimo rezultatus.

Leidinio pristatymą organizuoja Aplinkos ministerija, Seimo Aplinkos apsaugos komitetas ir Aplinkos apsaugos agentūra.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija