Baigiamas vertinti didžiausias NMA istorijoje pateiktų paraiškų skaičius

2020 m. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) buvo pateiktas rekordinis paraiškų skaičius – 386 606 paraiškos paramai gauti. Ūkininkus, kaimo verslininkus ir kitus paramos gavėjus pasiekė beveik 1 mlrd. (963 377 284) Eur paramos. Tai antra didžiausia NMA istorijoje per metus išmokėta paramos suma. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) administravimas tęsiasi, tačiau jau dabar patvirtinta 87 proc. programai įgyvendinti skirtų paramos lėšų.

Praėjusiais metais mūsų šalį suspaudus COVID-19 gniaužtams, NMA ieškojo būdų, kaip toliau sklandžiai administruoti paraiškas, kad Europos Sąjungos ir valstybės skirtos paramos lėšos laiku pasiektų paramos gavėjus. NMA turėjo ne tik prisitaikyti prie naujų darbo organizavimo iššūkių, bet ir prioriteto tvarka per ypač trumpus terminus įvertinti paraiškas pagal 13 papildomų tikslinių priemonių, skirtų COVID-19 pasekmėms šalinti. Šioms priemonėms papildomos valstybės biudžeto lėšos buvo skirtos su sąlyga, kad jos bus panaudotos iki metų pabaigos. Tad 2020 m. darbo krūvis NMA specialistams padidėjo net 1,5 karto – gautų dokumentų skaičius vien pagal investicines KPP bei nacionalinės paramos priemones išaugo nuo 165 tūkst. 2019 m. iki 241 tūkst. 2020 m.

Vis dėlto, nors atsirado naujų, pandemijos sukeltų iššūkių, paraiškų administravimas nesustojo – paraiškos toliau buvo priimamos pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką, nesustojo mokėjimo prašymų, kitų dokumentų vertinimas, paramos lėšų mokėjimas.

COVID 19 padariniams mažinti – papildomos paramos lėšos pagal KPP priemones

2020 m. NMA pagal KPP investicines priemones išmokėjo 180 mln. Eur paramos, o 2019 m. paramos gavėjus pasiekė 125 mln. Eur.

Pagal pirminei žemės ūkio gamybai ir perdirbti skirtas paramos priemones buvo įvertintos 4 409 paraiškos, iš kurių 881 paraiška – parama COVID-19 pasekmėms švelninti, skirta pagal jaunųjų ūkininkų įsikūrimo bei paramos smulkiesiems ūkiams priemones.

Pagal paramos priemones, skirtas verslumui skatinti kaimo vietovėse, 2020 m. buvo įvertintos 2 799 paraiškos, iš kurių 976 paraiškos buvo pateiktos COVID-19 pasekmėms švelninti.

Paraiškos, pateiktos pagal priemones, skirtas COVID-19 pasekmėms švelninti (finansavimas skirtas iš valstybės biudžeto), buvo vertinamos prioriteto tvarka, jas buvo privalu įvertinti iki 2020 m. pabaigos. Tad dalies paramos paraiškų, finansuojamų iš KPP lėšų, vertinimas persikėlė į šiuos metus. Tokios nebaigtos įvertinti paraiškos sudaro tik 6,5 proc. (įskaitant 2020 m. gruodį pateiktas paraiškas), iš kurių didžioji dalis susijusi su verslo skatinimu kaime bei parama žemės ūkio produktams perdirbti.

Šiuo metu visu pajėgumu vertinamos minėtos likusios paraiškos ir tikimasi didžiąją dalį jų baigti įvertinti jau iki kovo pabaigos.

10 papildomų tikslinių, su COVID-19 susijusių, nacionalinės paramos priemonių

Siekiant sumažinti pandemijos padarinius, papildomai buvo įgyvendinta 10 tikslinių nacionalinės paramos priemonių paukštininkystės, pienininkystės, galvijininkystės ir kailinių žvėrelių sektoriuose. Pagal tikslines nacionalinės paramos priemones buvo pateikta per 79 tūkst. paraiškų, išmokėta 57,8 mln. Eur paramos.

Išmokėta didžiausia tiesioginių išmokų suma NMA istorijoje

Išmokų mokėjimo greitis yra vienas svarbiausių rodiklių, pagal kurį klientai vertina NMA veiklos efektyvumą.

Nuo gruodžio 1 d. buvo pradėta mokėti likusi tiesioginių išmokų dalis bei parama pagal KPP plotines priemones. Iš viso iki metų pabaigos pareiškėjams išmokėta beveik 554,8 mln. Eur plotinių priemonių išmokų už 2020 m. deklaruotus plotus.

Palyginti su 2014 m. pareiškėjus iki metų pabaigos pasiekusia paramos suma, šiais metais per tą patį laikotarpį NMA ūkininkams išmokėjo 2 kartus didesnę sumą. Pažymėtina, kad efektyvesni paramos procesai leidžia paramą išmokėti vis sparčiau.

Nr. 91/1

 

2021-02-27