„Baltijos ūkis ir verslas“ suka uodegą

Po to, kai rašėme

Į „Ūkininko patarėjo“ žurnalistinio tyrimo rašinį „Ne tau, Martynai, mėlynas dangus! Europos Komisijos milijonus lietuviškiems vaisiams ir daržovėms populiarinti susižeria „gariūnų mergaitės“ (2015 01 15, Nr. 6) sureagavo asociacijos „Baltijos ūkis ir verslas“ direktorė Roberta Trimokaitė ir atsiuntė laišką. Anot jos, asociacija, pradėjusi realų projekto įgyvendinimą nuo 2014 m. rugpjūčio mėn., įvykdė šias priemones:

1. Dalyvavimas mugėse ir parodose – 7 kartai;
2. Prezentacija viešojo maitinimo įstaigoms – 3 kartai;
3. Informavimas prekybos vietose (degustacija vaikams – 20 kartų; degustacija „iš ūkininko sodo“ – 7 kartai; animuota degustacija – 15 kartų);
4. Informavimas medijos priemonėmis:
4.1. Informavimas medijos priemonėmis (radijo laidos – 55 kartai; radijo reklamos – 640 kartų; radijo žaidimai – 80 kartų);
4.2. Informavimas TV priemonėmis (TV laida – 10 kartų; TV intarpai – 20 kartai; TV reklaminiai klipai – 527 kartai; TV reklaminiai klipai pardavimo vietose – 4200 kartai);
4.3. Informavimas spaudos priemonėmis (straipsniai spaudoje – 8 kartai, pranešimai spaudai – 8 kartai);
5. Elektroninės priemonės (sukurtas internetinis puslapis, sukurtas ir administruojamas Facebook‘o proilis, patalpinti straipsniai internete – 20 kartų, reklaminiai skydeliai – 64);
6. Kitos priemonės (brošiūros – 1 800 vnt., lankstinukai – 46 000 vnt.).

Toks platus ir gausus informacinių priemonių panaudojimas populiarinant lietuviškus šviežius vaisius ir daržoves turėjo plačiai paskleisti žinią apie šį projektą, tačiau nieko panašaus nėra, priešingai, niekas nėra girdėjęs apie tokią vykdomą veiklą (tai puikiai atskleidžiama „Ūkininko patarėjo“ straipsnyje, išspausdintame 2015 01 15, Nr. 6). Tad akivaizdu, kad asociacija, priešingai nei kaip teigė R. Trimokaitė, tinkamai veiklos nevykdė.
Norėdami įsitikinti, jog visos priemonės yra įvykdytos, kaip teigė R. Trimokaitė, nusiuntėme laišką su reikalavimu dokumentaliai įrodyti asociacijos vykdytas veiklas. Paprašėme, laikantis Duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų, redakcijai pateikti tą patvirtinančius dokumentus, tačiau iš asociacijos direktorės nesulaukėme jokių įrodymų.

Reikalauti dokumentai
1. Dokumentuotą paaiškinimą apie asociacijos vadovų pasikeitimus 2012–2015 metais („Baltijos ūkis ir verslas“ asociacijos straipsnyje minima direktorė Roberta Vaičiulienė, o asociacijos pretenziją pasirašo  direktorė Roberta Trimokaitė).
2. Asociacijos dalyvavimą 2014 m. septyniose mugėse ir parodose paliudijančių dokumentų kopijas:
2.1. Mugių ir parodų datas bei vietas;
2.2. Asociacijos sutarčių su 7 mugių ir parodų organizatoriais kopijas;
2.3. Asociacijos dalyvio mokesčio bankinių pavedimų 7 mugių ir parodų organizatoriams kopijas;
2.4. Asociacijos darbuotojų komandiruočių į 7 muges ir parodas kopijas;
2.5. Kitų darbuotojų, dirbusių 7 mugėse ir parodose, samdą ir atsiskaitymą už darbą su jais įrodančius dokumentus;
2.6. Asociacijos transporto kelionės lapų į 7 muges ir parodas bei kuro nurašymo aktų kopijas;
2.7. 7 mugėse ir parodose asociacijos paskleistos dalijamosios medžiagos apskaitos ir nurašymo aktų kopijas;
2.8. Asociacijos darbuotojų, vykdžiusių veiklą šiuose renginiuose, darbo tabelių kopijas.
3. Trijų prezentacijų surengimą viešojo maitinimo įstaigose įrodančių dokumentų kopijas:
3.1. Asociacijos sutarčių su šiomis įstaigomis kopijas;
3.2. Prezentacijų vietą ir laiką patvirtinančių dokumentų kopijas;
3.3. Asociacijos darbuotojų komandiruočių į  3 prezentacijas kopijas;
3.4. Kitų darbuotojų, dirbusių 3 prezentacijose, samdą ir atsiskaitymą už darbą su jais įrodančius dokumentus;
3.5. Asociacijos transporto kelionės lapų į 3 prezentacijas bei kuro nurašymo aktų kopijas;
3.6. Vykdytų 3 prezentacijų sąmatų kopijas;
3.7. Vykdytų 3 prezentacijų vaizdo medžiagos kopijas;
3.8. Asociacijos darbuotojų, vykdžiusių veiklą 3 prezentacijose, darbo tabelių kopijas.
4. Informavimo prekybos vietose (degustacija vaikams – 20 kartų; degustacija „iš ūkininko sodo“ – 7 kartai; animuota degustacija – 15 kartų) patvirtinančių dokumentų kopijas:
4.1. Asociacijos sutarčių su prekybos įmonėmis dėl 42 renginių vedimo kopijas;
4.2. Trijų degustacijų formų (tipų) aprašymus;
4.3. Animuotose 15 degustacijų dalyvavusių „aktorių“ sutarčių kopijas;
4.4. Degustacijose dalytos vaizdinės–informacinės medžiagos pavyzdžius;
4.5. Degustacijų vietą ir laiką patvirtinančių dokumentų kopijas;
4.6. Asociacijos darbuotojų komandiruočių į  degustacijas kopijas;
4.7. Kitų darbuotojų, dirbusių degustacijose, samdą ir atsiskaitymą už darbą su jais įrodančius dokumentus;
4.8. Asociacijos transporto kelionės lapų į degustacijas bei kuro nurašymo aktų kopijas;
4.9. Vykdytų degustacijų sąmatų kopijas;
4.10. Vykdytų degustacijų vaizdo medžiagos kopijas;
4.11. Asociacijos darbuotojų, vykdžiusių veiklą degustacijose, darbo tabelių kopijas.
5. Informavimo radijo priemonėmis (55 radijo laidos, 640 radijo reklamų, 80 radijo žaidimų) patvirtinančių dokumentų kopijas:
5.1. Viešojo konkurso radijo transliuotojams dokumentų kopijas;
5.2.  Sutarčių su radijo priemonių valdytojų administracijomis kopijas:
5.3. Sutarčių (tiesioginių asociacijos darbų atlikimo arba radijo priemonių administracijų darbo sutarčių) su radijo laidų vedėjais, garso režisieriais ir laidų montuotojais kopijas;
5.4. 55 radijo laidų atlikimo (įvykdymo)–priėmimo aktų kopijas;
5.5. Radijo stočių, kuriose buvo transliuotos asociacijos laidos, klausomumo reitingų lentelių kopijas;
5.6. Radijo laidų vedėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
5.7. Radijo laidų transliavimo atskirose stotyse laikų (tinklelių) išklotinių kopijas;
5.8. 640 radijo reklamų transliavimo sutarčių su stotimis kopijas;
5.9. 640 radijo reklamų transliavimo darbų atlikimo–priėmimo aktų kopijas;
5.10. Radijo reklamų pagaminimo viešojo konkurso dokumentų kopijas;
5.11. Sutarčių su radijo reklamų gamintojais(-ja) kopijas;
5.12. Radijo reklamų gamintojų(-jo) kvalifikacinių pažymėjimų kopijas;
5.13. Radijo reklamų pagaminimo darbų atlikimo-priėmimo aktų kopijas;
5.14. Radijo reklamų transliavimo viešojo konkurso dokumentų kopijas;
5.15. Radijo reklamų transliavimo tinklelių kopijas;
5.16. Radijo reklamų transliavimo darbų atlikimo-priėmimo aktų kopijas;
5.17. Radijo žaidimų (80 kartų) transliavimo viešųjų konkursų radijo stotims kopijas;
5.18. Radijo žaidimus organizatorių kvalifikacinių dokumentų kopijas;
5.19. Radijo žaidimų transliavimo tinklelių kopijas;
5.20. Radijo žaidimų eterio laiko reitingų lentelių kopijas;
5.21. Radijo žaidimų stotyse darbų atlikimo-priėmimo aktų kopijas;
5.22. Radijo priemonių (laidų, reklamų, žaidimų) garso įrašų kopijas.
6. Informavimo TV priemonėmis (10 TV laidų, 20 TV intarpų, 527 TV reklaminiai klipai, 4200 reklaminių klipų pardavimų vietose) patvirtinančių dokumentų kopijas:
6.1. Asociacijos surengtų viešųjų konkursų televizijos transliuotojams 10 TV laidų transliavimo dokumentų kopijas;
6.2. Sutarčių su įmonėmis dėl TV laidų parengimo kopijas;
6.3. Televizijos laidų rengėjų(-o) kvalifikacinių dokumentų kopijas;
6.4. Televizijos laidų transliavimo tinklelių kopijas;
6.5. TV laidų transliavimo atlikimo-priėmimo aktų kopijas;
6.6. Asociacijos skelbto viešojo konkurso televizijos transliuotojams dėl TV intarpų transliavimo dokumentų kopijas;
6.7. TV intarpų transliavimo tinklelio kopijas;
6.8. TV intarpų transliavimo darbų atlikimo-priėmimo aktų kopijas;
6.9. Asociacijos skelbto viešojo konkurso TV reklaminių klipų gamybai dokumentų kopijas;
6.10. TV reklaminių klipų gamintojo kvalifikacinių dokumentų kopijas;
6.11. TV reklaminių klipų gamybos darbų atlikimo-priėmimo aktų kopijas;
6.12. TV reklaminių klipų transliavimo tinklelių kopijas;
6.13. TV reklaminių klipų transliavimo laiko žiūrimumo reitingų lentelių kopijas;
6.14. TV reklaminių klipų transliavimo darbų atlikimo-priėmimo aktų kopijas;
6.15. Asociacijos skelbto viešojo konkurso TV reklaminiams klipams, transliuotiems pardavimų vietose, pagaminti dokumentų kopijas;
6.16. Šių klipų gamintojo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
6.17. TV reklaminių klipų, skirtų transliuoti pardavimo vietose, pagaminimo darbų atlikimo-priėmimo akto kopijas;
6.18. Asociacijos sutarčių su prekybos įmonėse TV reklamos paslaugas teikusiomis įmonėmis kopijas;
6.19. Asociacijos ir prekybos įmonėse TV reklamos paslaugas teikusių įmonių darbų atlikimo-priėmimo aktų kopijas.
7. Informavimo spaudos priemonėse pateisinančius dokumentus:
7.1. Asociacijos viešųjų konkursų skelbimų periodinės spaudos leidėjams dokumentų kopijas;
7.2. Sutarčių su spaudos leidėjais kopijas;
7.3. Spaudos leidinių, kuriuose buvo publikuojami asociacijos užsakyti rašiniai, oficialius tiražus patvirtinančius dokumentus (leidėjų pateikti LR kultūros ministerijai);
7.4. Spaudos leidinių, kuriuose buvo publikuojami asociacijos užsakyti rašiniai, skaitytojų portretus patvirtinančius dokumentus;
7.5. Spaudos leidinių, kuriuose buvo publikuojami asociacijos užsakyti rašiniai, bendrąją skaitytojų auditoriją apibūdinančius dokumentus;
7.6. Apmokėjimo spaudos leidinimas už straipsnių spausdinimą dokumentų kopijas;
7.7. Sutarčių su straipsnių, spausdintų spaudos leidiniuose, autoriais kopijas;
7.8. Straipsnių autorių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
7.9. Autorinių darbų atlikimo-perdavimo kopijas;
7.10. Asociacijos užsakytų ir periodinėje spaudoje spausdintų straipsnių  kopijas (laikraščių ir žurnalų kopijas arba originalus);
7.11. Asociacijos parengtų 8 pranešimų spaudai tekstų kopijas;
7.12. Asociacijos pranešimų spaudai autoriaus kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
8. Elektroninėse informavimo priemonėse asociacijos viešinimo darbų dokumentų kopijas:
8.1. Asociacijos skelbto viešojo konkurso interneto svetainei sukurti dokumentų kopijas;
8.2. Interneto puslapio kūrėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
8.3. Interneto puslapio sukūrimo darbų atlikimo-priėmimo akto kopiją;
8.4. Asociacijos interneto svetainės lankomumo statistiką patvirtinančius dokumentus;
8.5. Sutarties su asociacijos Facebook profilį administruojančiu asmeniu darbo kopiją;
8.6. Asociacijos straipsnių, kurie „patalpinti internete“, tikslias nuorodas;
8.7. Sutarčių su asociacijos straipsnių, „patalpintų internete“, autoriais kopijas;
8.8. Darbų atlikimo-priėmimo aktų su šių straipsnių autoriais kopijas;
8.9. Autorių, kurių straipsniai „patalpinti internete“, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
8.10. Asociacijos skelbto viešojo konkurso reklaminiams skydeliams (baneriams) sukurti dokumentų kopijas;
8.11. Asociacijos reklaminius skydelius (banerius) sukūrusios įmonės darbuotojų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
8.12. Reklaminių skydelių (banerių) darbų atlikimo-priėmimo aktų kopijas;
8.13. Asociacijos reklaminių skydelių (banerių) dėjimo interneto svetainėse sutarčių kopijas;
8.14. Bankinių pavedimų kopijas už asociacijos reklaminių skydelių (banerių) dėjimą interneto svetainėse.
9. Asociacijos atliktus spaudos darbus patvirtinančių dokumentų kopijas:
9.1. Asociacijos skelbtų viešųjų konkursų pagaminti 1 800 vnt. brošiūrų ir 46 000 vnt. lankstinukų dokumentų kopijas;
9.2. Konkursus laimėjusių spaustuvių atliekamų darbų kokybės sertifikatų kopijas;
9.3. 1 800 vnt. brošiūrų ir 46 000 vnt. lankstinukų pagaminimo darbų atlikimo-priėmimo aktų kopijas;
9.4. Sutarčių su brošiūrų autoriais kopijas;
9.5. Brošiūrų autorių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
9.6. Darbų atlikimo-perdavimo aktų su brošiūrų autoriais kopijas;
9.7. Brošiūrų realizavimo nurašymo aktų kopijas;
9.8. Brošiūrų pavyzdžius natūroje;
9.9. Sutarčių su asociacijos pagamintų lankstinukų dizaineriais-maketuotojais arba įmonėmis kopijas;
9.10. Lankstinukų pagaminimo darbų atlikimo-priėmimo aktų kopijas;
9.11. Lankstinukų realizavimo nurašymo aktų kopijas;
9.12. Lankstinukų pavyzdžius natūroje.

„ŪP“ informacija

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.