Dėl mažareikšmių statybos pažeidimų ginčininkams naudingiausia susitarti geruoju

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pataria ketinantiems kreiptis į jos specialistus su skundu ar informacija apie statybos pažeidimą pirmiausia išsiaiškinti, ar jis nepriskirtinas mažareikšmiams. Nuo š. m. pradžios, įsigaliojus naujos redakcijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymui, VTPSI pareigūnai nebenagrinėja mažareikšmių pažeidimų. Ligi tol jiems tekdavo daug laiko eikvoti tokiems pažeidimams tirti, nors ir būdavo akivaizdu, kad skundo esmė – dviejų asmenų civiliniai santykiai. Todėl mažiau dėmesio galėdavo skirti svarbesnėms kontrolės funkcijoms atlikti.

Naujosios įstatymo nuostatos suteikė teisę VTPSI nustatyti, kokiais atvejais skundai ar pranešimai nenagrinėjami arba jų nagrinėjimas nutraukiamas. Kokie pažeidimai laikomi mažareikšmiais, numato Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo VTPSI taisyklės. Tačiau visais atvejais apie sprendimą nenagrinėti skundo ar pranešimo pareiškėjas yra informuojamas, nurodant, kuo pagrįstas toks sprendimas.

Žmonėms, manantiems, kad dėl mažareikšmių pažeidimų nepaisoma jų teisių, naudingiausia susitarti geruoju, nes priešingu atveju ginčą teks spręsti teisme.

Visuomenės informavimo skyrius