Diskutuota kaip paskatinti glaudesnį bendruomenės ir verslininkų bendradarbiavimą

Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas ir mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas dalyvavo Alytaus rajono vietos veiklos grupės konferencijoje „Dialogo tarp bendruomenių ir verslo skatinimas – Alytaus rajono kaimo vietovių plėtrai“, kuri vyko Simno kultūros centre. Konferencijos dalyviai diskutavo apie socialinio verslo galimybes kaime.

Sveikindamas susirinkusiuosius meras A. Vrubliauskas pasidžiaugė, kad rajone yra amatų kiemelių, amatų centras, verslių bendruomenių, kurios nebijo atsakomybės ir imasi verslauti, rodo pavyzdį kitoms bendruomenėms. „Labai svarbu, kad ir jaunimas suvoktų verslumą, ne tik kaip riziką, bet kaip galimybes“, – kalbėjo A. Vrubliauskas. Jis konferencijos dalyviams palinkėjo verslumo dvasios, glaudaus verslininkų ir bendruomenių bendradarbiavimo.

Konferencijos dalyvavo LR Seimo narys Raimundas Markauskas, Simno parapijos klebonas Raimundas Žukauskas, Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė Lina Gumbrevičienė, Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Grigaliūnienė.

Konferenciją moderavusi Alytaus rajono VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė, pažymėjo, kad 2014 -2020 metų finansinio laikotarpio VVG naujos strategijos lėšos didžia dalimi bus skirtos verslo idėjoms įgyvendinti. „Todėl siekiama įtraukti verslą ir paskatinti aktyvesnį dialogą su bendruomene,“ – kalbėjo V. Vrubliauskienė.

„Žinių radijas“ direktorius, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos gen. direktorius Danas Arlauskas, pastebėjo, kad verslininkai, kaime neduria darbo vietų, nes jiems trūksta valstybės pagalbos. „Jeigu valstybė įstatymais nereglamentuos socialinio verslo, savaime verslas nebus sukurtas, nes nėra poreikio paslaugoms“, – sakė D. Arlauskas. Anot jo, valstybė stipti tiek, kiek stiprios bendruomenės.

Pastebėjimus apie Alytaus rajono kaimo vietovių vystymosi perspektyvas išdėstė Aleksandro Stulginskio profesorė Vilma Atkočiūnienė. Ji pristatė sociologinę apklausą, pažymėjo, kad ne tiek svarbu kaimo žmones skatinti imtis veiklos, bet siekti juos kuo labiau įtraukti į socialinio verslumo veiklas.

Alytaus verslo konsultacinio centro direktorė Algimanta Ščiglinskienė pristatė centro veiklą, kvietė visus norinčius pradėti verslą naudotis centro teikiamomis paslaugomis. Pasak jos, verslo konsultacijas centre galima gauti ir nemokamai.

Apie bendruomenės verslumą kalbėjo Alovės bendruomenės organizacijos „Susiedai“ pirmininkė Asta Kisielienė. UAB „Tarzanija“ direktorė Giedrė Aldonienė pristatė šeimos verslą. Linininkystė verslo galimybėmis ir perspektyvomis dalijosi UAB „Aloteksa“ vadovė Ona Velykienė, apie mokyklų pasiekimus, įgyvendintus projektus ir mokinių kūrybiškumo ugdymą kalbėjo Daugų technologijų ir verslo mokyklos direktorius Valentas Pakalniškis, Simno žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja Aldona Marcinkevičienė. Įžvalgomis apie jaunimo verslumą ir verslininkų mentorystę pasidalino UAB „Meditor“ koordinatorė Justina Jatkauskaitė. Praktinius bendruomenių verslo pavyzdžius pristatė Druskininkų VVG atstovai. Apie atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybes bendruomenėms ir verslui pristatė Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo specialistai.

Daugų kultūros centro Alovės filialo folkloro ansamblis „Susiedai“ ir „Susiedukai“ konferencijos dalyviams pristatė Jurginių šventės tradicijas. Vyko bendruomenių mugė. Dalyviai apžiūrėjo didžiausią vietos projektą – rekonstruotus Simno parapijos namus.

Alytaus rajono savivaldybės informacija