Elektromagnetinių laukų žemėlapyje – daugiau duomenų

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ papildė viešai skelbiamą elektromagnetinių laukų žemėlapį. Išmatavus dešimt naujų taškų Vakarų Lietuvos aukštosios įtampos elektros perdavimo tinkle patvirtinti anksčiau kitose tinklo dalyse gauti rezultatai, rodantys, kad elektromagnetinių laukų dydžiai yra saugūs ir visais atvejais atitinka Lietuvos higienos normoje numatytus reikalavimus, neviršija nustatytų normos ribų ir yra žymiai mažesni nei nustatyta normose.

Matavimus atlikę bendrovės specialistai įvertino Klaipėdos ir Jurbarko rajonuose esančių aukštosios įtampos 330 ir 110 kilovoltų (kV) elektros perdavimo oro linijų skleidžiamą elektrinį ir magnetinį laukus skirtingu atstumu nuo linijų. Buvo išmatuotas ir elektromagnetinis laukas, sklindantis nuo požeminių 110 kV kabelių linijų. Atliktų matavimų duomenimis, elektromagnetinis laukas, susidarantis šalia kabelinių elektros linijų yra beveik nepastebimas.

„Elektros perdavimo tinklo saugumas ir patikimumas yra svarbiausi kriterijai, kuriais vadovaujamės eksploatuodami tinklą. Netoli aukštosios įtampos elektros linijų gyvenantys žmonės neretai užduoda klausimų apie elektromagnetinius laukus. „Litgrid“ tikslas – atsakyti į juos paprastai ir suprantamai, remiantis patikimais duomenimis. Matavimų rezultatai rodo, kad mūsų tinklas yra saugus. Kartu visada kviečiame gyventojus elgtis apgalvotai: stengtis be reikalo nebūti po aukštosios įtampos elektros linijomis, o jei būtina atlikti žemės ūkio darbus – vienu kartu užtrukti po linijomis ne ilgiau nei kelias valandas“, – sakė Vidmantas Grušas, „Litgrid“ Perdavimo tinklo departamento direktorius.

Elektromagnetinių laukų matavimų duomenys pateikiami „Litgrid“ interneto svetainėje esančiame žemėlapyje, http://www.litgrid.eu/index.php/zemes-savininkams/elektromagnetiniai-laukai/elektromagnetiniu-lauku-matavimai/2413. Čia taip pat galima peržiūrėti naujausią pristatymą apie tai, kas yra elektromagnetiniai laukai, kur ir kodėl jie atsiranda.

Atlikus išsamius elektromagnetinių laukų matavimus ir išanalizavus daugiau kaip 40 vietovių visoje Lietuvoje paskaičiuota, kad vidutinis elektrinio lauko dydis už 30 metrų nuo linijos dažniausiai nesiekia 0,5 kilovolto metre (kV/m), o magnetinis laukas – 0,3 A/m (ampero metre). Lietuvoje leidžiamo elektrinio lauko norma gyvenamojoje aplinkoje arba, pavyzdžiui,  gyventojo namo kieme yra 1 kV/m, o gyvenamosiose ir visuomeninėse patalpose – 0,5 kV/m. Leidžiamo magnetinio lauko norma aplinkoje – 32 A/m, o patalpose – 16 A/m.  Visos aukštosios įtampos elektros linijos turi nustatytas apsaugos zonas – po 30 metrų į abi puses nuo laidų, todėl elektrinių ir magnetinių laukų norminiai dydžiai taikomi už apsaugos zonos ribų.

Daugiau informacijos:
Vilija Railaitė, Komunikacijos vadovė
Tel. (+370) 613 19977, vilija.railaite@litgrid.eu