ES paramos eurai: kam ir po kiek

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) pristatė socialiniams partneriams Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 2021–2022 m. įgyvendinimo taisyklių nuostatas ir projektų atrankos kriterijus. Projektai finansuojami KPP ir Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės, skirtos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (EURI), lėšomis.

Kaip pažymėjo žemės ūkio viceministras Paulius Lukševičius, kuriant taisykles, buvo įvertinta kiekvieno atskiro sektoriaus situacija, tad atitinkamai skaičiuotas ir kiekvienos srities lėšų poreikis. „Lietuva pieno produktais apsirūpina 140 proc., sodininkystės ir daržininkystės produkcija – apie 55 proc., kiaulininkystės – apie 50 proc., tad ir plėtoti šiuos sektorius turime, atsižvelgdami į jų šiandieninę padėtį“, – sakė viceministras P. Lukševičius.

ŽŪM iš viso pienininkystės sektoriaus investicijoms iš EURI ir KPP lėšų 2021–2022 m. siūlo skirti 69,9 mln. Eur (iš jų KPP lėšų – 39,3 mln. Eur, EURI – 30,6 mln.).

Sodininkystės ir daržininkystės sektoriui atitinkamai iš viso siūloma skirti 39,7 mln. Eur (iš jų KPP lėšų – 14,3 mln. Eur, EURI – 25,4 mln. Eur), mėsos sektoriui – 44,8 mln. Eur (iš jų KPP lėšų – 23,8 mln. Eur, EURI – 21 mln. Eur), kitoms augalininkystės šakoms planuojamos lėšos iš kitų fondų (apie 30 mln. Eur).

Pereinamuoju laikotarpiu 2021–2022 m. stambūs investiciniai projektai bus remiami EURI lėšomis, mažesni – KPP lėšomis. ŽŪM Europos Sąjungos reikalų grupės vadovė Jurgita Stakėnienė, pristatydama naujas taisyklių nuostatas, sakė, jog 2021 m. EURI lėšomis numatoma remti gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių ūkius.

Didžiausias paramos dydis vienam projektui EURI lėšomis pienininkystės sektoriuje numatomas 1 mln. Eur; mėsos sektoriuje – 1,5 mln. Eur; sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuje – uždaro grunto – 8 mln. Eur, atviro grunto (įskaitant sodininkystę ir uogininkystę) – 4 mln. Eur.

Didžiausia galima paramos suma pareiškėjui per visą 2014–2022 m. laikotarpį EURI lėšomis siūloma: pienininkystės sektoriuje – 1,6 mln. Eur; mėsos sektoriuje – 2,1 mln. Eur; sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuje – uždaro grunto – 18 mln. Eur, atviro grunto – 4,6 mln. Eur.

Didžiausia galima paramos suma susijusiems asmenims 2014–2022 m. laikotarpiu EURI lėšomis siūloma: pienininkystės sektoriuje – 2,6 mln. Eur; mėsos sektoriuje – 3,6 mln. Eur; sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuje – uždaro grunto – 26 mln. Eur, atviro grunto – 8,6 mln. Eur.

J. Stakėnienė pažymėjo, jog didžiausias paramos dydis vienam projektui iš KPP pereinamojo laikotarpio lėšų – 300 tūkst. Eur, atitinkamai didinant visus lėšų limitus tiek pareiškėjams, tiek susijusiems asmenims, tiek paramą visam laikotarpiui. Didžiausia paramos suma pareiškėjui per visą 2014–2022 m. laikotarpį: vienam pareiškėjui – 900 tūkst. Eur; susijusiems asmenims 2014–2022 m. laikotarpiu – 1 300 tūkst. Eur (netaikoma pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams).

J. Stakėnienė atkreipė dėmesį, jog 2021 m. numatoma prievolė investuojant tiek EURI, tiek KPP lėšas – privalomai didinti gamybą natūrine išraiška. Pvz., investuojant KPP lėšas, didinti pieno, mėsos gamybą reikalavimas yra 15 proc., sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriams – 10 proc.

„Kitas esminis dalykas – šiuo laikotarpiu nebebus remiamas vien tik technikos įsigijimas. Akcentas – didesnei pridėtinei vertei, kokybei, pajėgumų didinimui, todėl ne mažiau kaip 75 proc. investicijų turėtų būti nukreipta į statybas, rekonstravimą, kapitalinį remontą ir / arba gamybinių pastatų įrengimą. Tai reiškia, kad visas projektas gali būti skirtas statybai, rekonstrukcijai, pastatui įrengti“, – pastebėjo J. Stakėnienė.

Galutiniai sprendimai dėl KPP veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ nuostatų ir projektų atrankos kriterijų bus priimti, gavus socialinių partnerių pasiūlymus raštu ir suderinus jų ir ŽŪM pozicijas.

ŽŪM fotoinformacija

2021-08-08

 

 

 

 

 

 

ES parama, kaimo plėtra