Įmonei laikinai uždrausta tvarkyti maistą senelių namuose

Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai UAB „Gabileta“ (Žalioji g. 19B, Garliava, Kauno r.) laikinai uždraudė gaminti ir tiekti maistą VŠĮ „Senjorų vila“ senelių namų gyventojams. Rūpybos namuose gyvena 26 seneliai, kurie maitinami 4 kartus per dieną.

UAB „Gabileta“ turėjo leidimą užsiimti viešuoju maitinimu (restoranų veikla), tačiau VŠĮ „Senjorų vila“ neturėjo maisto tvarkymo subjekto pažymėjimo maistui dalintinti.

Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriams patikrinus UAB „Gabileta“  valgyklos virtuvę, buitines ir daržovių laikymo patalpas, nustatyta grubių pažeidimų. Pietums pagamintam maistui darbuotojai negalėjo pateikti patiekalų receptūrų ir technologinių aprašymų, nebuvo ir žaliavų įsigijimo dokumentų. Rasta arbatos pakelių, sausainių ir razinų su pasibaigusiais tinkamumo vartoti terminais. Netinkamai įrengtoje žemėtų daržovių pirminio paruošimo ir laikymo patalpoje buvo laikomos cheminės medžiagos ir pašaliniai daiktai. Valgyklos indų plovykloje ir sausų produktų laikymo patalpoje taip pat buvo pridėta pašalinių daiktų, patalpos buvo netvarkingos, vietomis atpleišėję sienų dažai. Šaldytuvas pieno produktams laikyti nešvarus, nevalytas, trūko dezinfekavimo rankoms priemonių. Nebuvo atskiros talpos šalutiniams gyvūniniams produktams laikyti, įmonės atsakingi asmenys nepateikė dokumentų apie atliekamą kenkėjų stebėseną.

Įvertinusi nustatytus pažeidimus, Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba laikinai uždraudė UAB „Gabileta“ tvarkyti maistą minėtuose senelių namuose, įmonės direktorei skyrė baudą ir nurodė pažalinti nustatytus trūkumus. Kol bus šalinami pažeidimai, senelių namų gyventojų maitinimu rūpinsis kita viešojo maitinimo įmonė.

,,Kreipėmės raštu į Kauno ir Kauno rajono savivaldybes dėl vis dar pasitaikančių panašių atvejų. Kadangi senelių namų tinklas sparčiai vystosi, norėjome priminti, kad maitinti jų gyventojus galima tik turint maisto tvarkymo subjektų pažymėjimus, kuriuos reikia išsiimti teritorinėse valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybose”, – komentavo Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas Petras Tarvydas.

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA