Ashburn +17,8 °C Debesuota
Pirmadienis, 25 Rgs 2023
Ashburn +17,8 °C Debesuota
Pirmadienis, 25 Rgs 2023

Gera naujiena jauniesiems ūkininkams

2014/12/05

tekstas2Vija PAKALNYTĖ

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programai (KPP) einant į pabaigą, paskelbtas paskutinis kvietimas teikti paraiškas pagal vieną populiariausių priemonių – „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Paraiškų iš jaunosios ūkininkų kartos laukiama iki šių metų gruodžio 31 d. Pretenduojantieji į paramą turėtų atkreipti dėmesį į kelias naujoves. Svarbiausia jų – trumpesnis projekto įgyvendinimo laikas.

Projektui įgyvendinti – tik 9 mėnesiai Rengdami paraiškas jaunieji ūkininkai turėtų atsiminti, kad savo projektą jie turės įgyvendinti per devynis mėnesius. Atitinkamai reikėtų planuoti projekto veiklas ir jų baigimo terminus. Vėliausiai galutinį mokėjimo prašymą Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) reikės pristatyti iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Šis galutinis terminas turės būti nurodytas ir paraiškoje. „Ketinantieji teikti paraiškas turėtų gerai apgalvoti ir įvertinti, ar suspės laiku ir tinkamai įgyvendinti projektą. Tai ypač svarbu tiems, kas ketina statyti arba rekonstruoti gamybinius statinius, naudodami statybines medžiagas, įsigytas už paramos lėšas. Pažymėtina, kad statybos darbai nėra finansuojami, o įsigytos medžiagos galės būti naudojamos tik gamybiniams pastatams, pavyzdžiui, tvartams ar gamybiniams sandėliams statyti arba atnaujinti“, – pabrėžia NMA Tęstinių priemonių administravimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Baltakartytė. NMA specialistė taip pat atkreipia dėmesį, kad jei projekte numatyti statybos ar rekonstravimo  darbai, su paraiška turi būti pateiktas statybos, rekonstravimo techninis projektas arba remonto aprašas, sąmata bei statybą leidžiantis dokumentas.

„Kruopščiai sukomplektuotos paraiškos su visais reikalingais dokumentais pagreitins paraiškų vertinimą“, – sako Rasa Baltakartytė.

Parama neseniai įsikūrusiesiems Paramos ūkiui įkurti gali kreiptis jaunesni nei 40-ies metų ūkininkai, kurių žemės ūkio valda ir ūkis buvo įregistruoti ne anksčiau kaip prieš dvejus metus. Pretenduojantieji į paramą taip pat turi turėti profesinių įgūdžių ir kompetencijos bei su paraiška pateikti vieną iš profesinį pasirengimą ūkininkauti įrodančių dokumentų. Kitas svarbus tinkamumo kriterijus – turimos žemės ūkio valdos (ŽŪN) dydis. Reikalavimai ŽŪN priklauso nuo to, kokį ūkį planuojama steigti. Ketinantieji  kurti gyvulininkystės, mišrų arba augalininkystės ūkį nuosavybės teise turi valdyti ne mažesnį kaip 8 ha ŽŪN plotą. Už 1 ha tokio ūkio skiriama 3 452,80 Lt (1 000 Eur). Steigiantieji daržininkystės, vaistažolininkystės ar kitokį specializuotą ūkį turi valdyti ne mažesnį kaip 4 ha ŽŪN. Išimtis – tik sodininkystės ūkį vystantys ūkininkai. Jiems turi priklausyti ne mažesnis kaip 8 ha ŽŪN plotas. Parama už 1 ha specializuoto ūkio – 6 905,60 Lt (2 000 Eur). „Jeigu pareiškėjas paramos paraiškos pateikimo dieną neturi reikalaujamo minimalaus nuosavybės teise valdomo ŽŪN ploto, jis turi pateikti dokumentus ar pasižadėjimą, patvirtinantį, kad iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos turės reikiamą nuosavybės teise naudojamų ŽŪN plotą“, – paaiškina NMA specialistė.

Iš anksto apgalvoti investicijas Tinkamomis finansuoti pri­pažįstamos išlaidos naujai žemės ūkio technikai, statybinėmis medžiagoms, technologiniams įrenginiams, kompiuterinei įrangai ir transporto priemonėms, skirtoms pagamintai produkcijai transportuoti. Taip pat remiamas žemės ūkio paskirties žemės pirkimas, daugiamečių sodinukų įsigijimas ir sodinimas. Kompensuojamos ir bendrosios bei viešinimo išlaidos. Svarbu iš anksto detaliai numatyti, kokios investicijos bus atliekamos, nes su tuo susijusius dokumentus reikia pateikti jau su paraiška. „Pavyzdžiui, planuojantieji įsigyti traktorių turi pagrįsti tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir su paramos paraiška pateikti tris tiekėjų komercinius pasiūlymus. Tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma atsižvelgiant į mažiausią pasiūlytą kainą“, – sako R. Baltakartytė.

Dokumentais pasirūpinti kuo greičiau NMA specialistė pateikia dar vieną su paraiška pateikiamų dokumentų pavyzdį: „Tam, kad ūkio higienos, veterinarijos,  gyvūnų gerovės ir maisto kokybės reikalavimų atitiktis būtų įvertinta tinkamai, pareiškėjas su paraiška turi pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymą, kurioje nurodyta, kad ūkis atitikinks jau minėtus reikalavimus. Šio dokumento nereikia pateikti, jei numatytos investicijos neturi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi“, – pažymi R. Baltakartytė. Kartais tam tikrų dokumentų parengimas gali užtrukti, tad jų gavimu būsimiems pareiškėjams reikia pasirūpinti iš anksto. Visą reikiamų dokumentų sąrašą galima rasti priemonės įgyvendinimo taisyklių paraiškos formos 10 skyriuje. „Reikėtų pastebėti, kad kruopščiai sukomplektuotos paraiškos su visais reikalingais dokumentais pagreitins paraiškų vertinimą. Kuo anksčiau bus pasirašytos paramos sutartys, tuo greičiau paramos gavėjai galės pradėti vykdyti projektą. Tai itin aktualu, atsižvelgiant į trumpesnį projektų įgyvendinimo laikotarpį“, – sako NMA specialistė.

Didelė prioritetinio vertinimo galimybė Priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ populiarumas tarp jaunesnio amžiaus ūkininkų nemažėja nuo pat 2007 m. Per septynerius programos metus paramą jau gavo daugiau kaip 2,2 tūkst. 2 248 jaunųjų ūkininkų. Jiems išmokėta 299 mln. Lt (87 mln. Eur) –  tai yra 99 proc. priemonei skirtų lėšų. „Atsižvelgiant į tai, kad ši priemonė yra populiari, neatmetama galimybė, jog gautų paramos paraiškų bendra prašoma suma gali viršyti priemonei skirtą sumą. Tokiu atveju bus atliekamas projektų pirmumo vertinimas“, – sako NMA specialistė. Paraiškų vertinimas susideda iš dviejų etapų. Pirmajame įvertinamas paraiškų atitikimas keturis pirmumo kriterijus, išvardytus mažėjančio svarbumo tvarka priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Antrajame – atrinktų paraiškų tinkamumas skirti paramą.

karvesKeturi pirmumo kriterijai Prioritetinio vertinimo metu svarbiausią kriterijų atitiks ūkininkai, kuriantys mišrų ūkį – t. y. tie ūkininkai, kurie ketina vystyti kelias veiklas, tarp jų – ir gyvulininkystę. Antrą kriterijų atitiks pareiškėjai, turintys aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą. Trečią – jaunesnio amžiaus ūkininkai. Ketvirtą – tie, kas paraiškos pateikimo metu valdo didesnį ŽŪN plotą. Paramos paraiškos, atitikusios aukščiausius pirmumo kriterijus, paskiriamos tinkamumo gauti paramą vertinimui.

Ingos JUODYTĖS ir Angelės PILVELIENĖS nuotraukos

KPF_nauajs
Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/09/24

Išgelbėtus gyvūnus Chersone gydo veterinaras lietuvis

Kėdainiai („Rinkos aikštė“). Kiek žmonių nuskendo Rusijos kariams susprogdinus Kachovkos elektrinės užtvanką, greičiausiai nebus tiksliai sužinota niekada, nes užgrobtą kairiąją Dniepro upės pusę okupantai neįleido tarptautinių ...
2023/09/24

Dzūkų žemyninės kopos kryžminėje mokslinių faktų ir dezinformacijos ugnyje

Pastaruoju metu viešoje erdvėje pasirodantys straipsniai, kuriuose apstu netikslios arba tikrovės neatitinkančios informacijos, sudaro įspūdį, kad žemyninių kopų atvėrimas Dzūkijos nacionaliniame parke yra grįstas savivale ir asmenine nauda...
2023/09/24

Nuo retos, tačiau itin sunkios ligos gelbsti skiepai

Ar pamenate, kada paskutinį kartą skiepijotės nuo stabligės? Ne? Specialistai atkreipia dėmesį, kad net menkas susižeidimas nešvariu, žemėmis užterštu, aštriu įrankiu, pavyzdžiui, dirbant sode ar darže, gali tapti šios ...
2023/09/24

Lenkų mokslininkai rado sprendimą, kuo pakeisti malkas

Mokslinių ir technologinių naujovių gausa mūsų amžių tikriausiai būtų galima lyginti su XVIII–XIX a. sandūroje vykusios industrinės revoliucijos laikotarpiu. Kai jau atrodo, daugiau nėra ką naujo sugalvoti, ieškoma sprendimų, kaip pan...
2023/09/24

Širvintos dairosi geriausio šių metų ūkio

Kasmet tradiciškai žemdirbiškos savivaldybės renka geriausius ūkininkus. Vienos savivaldybės jau apdovanojo savo „Metų ūkio“ nugalėtojos, kitos dar dairosi ir vertina. Nors Širvintų rajono vadžia surinko savą derli...
2023/09/24

Ligoti jurginai: ką daryti?

Jurginai gana atsparūs įvairioms ligoms ir kenkėjams. Dažnesnių pažeidimų pasitaiko tada, kai per žaizdas pakliūva ligų sukėlėjų. Labai svarbu ne tik laiku juos iškasti (po šalnų), bet ir tinkamai paruošti žiemoti, nes sveiki ...
2023/09/24

Mažės fitosanitarinių sertifikatų formų įvairovė

Valstybinė augalininkystės tarnyba (VAT) nuo lapkričio 1 d. išduos tos pačios formos fitosanitarinius sertifikatus augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, vežamų į Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką, eksportui ar reeksportui,...
2023/09/24

Ritos ekologiniame ūkyje trūksta pašarų

Šiaulių rajone, už Meškuičių miestelio, yra sena Gendvilų sodyba. Čia gyvena ūkininkė Rita Gendvilaitė ir jos 93 metų mama. Rita plėtoja ekologinį ūkį, laiko 4 melžiamas karves, 3 veršelius ir 3 telyčias, turi 6 sportinius žir...
2023/09/24

Papildomo lengvo uždarbio paieškos gali baigtis baudžiamąja atsakomybe

Lietuvos banko Finansinio raštingumo centras atkreipia dėmesį, kad rudenį ne vienas lietuvis dairosi naujų darbo iššūkių arba papildomų pajamų, tačiau neapdairumas gali baigtis liūdnai. Lietuvos banko vyriausioji teisininkė Mi...