Ashburn +20,4 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 19 Bir 2024
Ashburn +20,4 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 19 Bir 2024

Žemės ūkio ministerija

 

Parengtas Lietuvos Respublikos melioracijos fondo įstatymo projektas

2024/04/11


Žemės ūkio ministerija parengė Lietuvos Respublikos melioracijos fondo įstatymo projektą, kuriuo siekiama įsteigti Melioracijos fondą ir nustatyti jo sudarymo, administravimo pagrindus, finansavimo šaltinius ir lėšų skirstymo principus. Taip norima užtikrinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbų finansavimą.

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro 2023 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje turimų melioracijos inžinerinių statinių balansinė vertė siekia 2,283 mlrd. Eur. Valstybei nuosavybės teise priklauso apie 54 proc., o ūkio subjektams – apie 46 proc. šių statinių. Bendras jų nusidėvėjimas siekia 73,19 proc., todėl juos būtina rekonstruoti.

Melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimui iki šiol buvo skiriama nepakankamai biudžeto lėšų, o iš visų finansavimo šaltinių skiriamos lėšos sudarė tik nuo 1 iki 5 proc. šių inžinerinių statinių nusidėvėjimo vertės. Dėl nepakankamo rekonstravimo darbų finansavimo sparčiai prastėja valstybei priklausančių Melioracijos inžinerinių statinių būklė, didėja gyvenamųjų teritorijų ir žemės ūkio naudmenų užliejimo rizika.

Bloga melioracijos inžinerinių statinių būklė mažina Lietuvos ūkių konkurencingumą, neužtikrina tolygios, subalansuotos rajonų žemės ūkio ir kaimo plėtros. Jiems būtina nuolatinė priežiūra, remontas, rekonstrukcija. Lietuva yra tarp daugiausia melioruotų žemių turinčių valstybių, nes esant drėgmės pertekliaus zonoje, žemės ūkiui palankias sąlygas įmanoma sukurti tik sausinant žemes.

Pastebėtina, kad 2023 m. lapkričio mėn. pabaigoje Nemuno žemupyje esančios savivaldybės paskelbė ekstremalią situaciją dėl potvynių rizikos. Potvyniai ne tik intensyvėja, bet ir ilgėja jų trukmė, jie prasideda anksčiau. Pakilęs vandens lygis upėse, mariose užlieja didelę dalį gyvenamųjų ir žemės ūkio paskirties teritorijų, taip pat išplauna ir sugadina vietinės reikšmės ir rajoninių kelių infrastruktūrą. Nuostoliai dėl ekstremalių reiškinių smarkiai mažėtų ar net visai išnyktų, jeigu būtų investuojama į melioracijos sistemų atnaujinimą ar jų efektyvumo padidinimą, diegiant inovatyvias melioracijos sistemas.

Melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimui nustatytas lėšų poreikis (2022 m. kainomis) sudaro 1,163 mlrd. Eur, o valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių remontui ir priežiūrai – apie 1,120 mlrd. Eur. Iš viso jų priežiūrai, remontui ir rekonstravimui reikėtų daugiau kaip 2,283 mlrd. Eur, todėl melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo, remonto ir priežiūros klausimus bei šių reikmių finansavimo problemas galima išspręsti tik steigiant nacionalinio lygmens Melioracijos fondą.

Lietuvos Respublikos melioracijos fondo įstatymo projektas iki 2024 balandžio 24 dienos pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.

Dalintis