Ashburn +25,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 19 Bir 2024
Ashburn +25,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 19 Bir 2024

Kredito unijos uždirbo didžiausią pelną per sektoriaus istoriją

2024/04/12


Praėjusių metų ekonominiai iššūkiai nesulėtino kredito unijų veiklos – jos aktyviai skolino, ypač įmonėms, ir uždirbo didžiausią pelną per sektoriaus istoriją. Skolinimas augimu aplenkė indėlius, reikšmingai padidėjo kredito unijų turtas, tačiau šiek tiek pablogėjo paskolų portfelio kokybė, šiandien skelbia Lietuvos bankas.

„Matome aktyvią sektoriaus plėtrą – kredito unijos didina valdomo turto apimtį, aktyviai skolina ir priima indėlius. Visa tai kartu su padidėjusių palūkanų normų palūkanų aplinka prisidėjo prie finansinio rezultato. Vis dėlto atkreipiame dėmesį ir į kitą medalio pusę – būtina stebėti paskolų kokybę, tinkamai valdyti su šia sritimi susijusią riziką ir didinti kapitalą“, – sako Lietuvos banko Bankų ir draudimo priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.

Per 2023 m. kredito unijų sektorius uždirbo 18 mln. Eur neaudituoto pelno – tai beveik dvigubai daugiau nei 2022 m. (9,8 mln. Eur). Didžiausią įtaką sektoriaus finansiniam rezultatui darė toliau sparčiai augęs kreditavimas ir padidėjusios paskolų palūkanų normos. Pelningai dirbusios 57 kredito unijos uždirbo 18,1 mln. Eur pelną, o 2 kredito unijos patyrė 0,1 mln. Eur nuostolį. Grynosios palūkanų pajamos, palyginti su 2022 m., pakilo 53 proc. – iki 55,6 mln. Eur. Grynosios paslaugų bei komisinių pajamos ir toliau buvo to paties lygio ir sudarė 7,1 mln. Eur.

Kredito unijų sektoriaus turtas per 2023 m. išaugo 11 proc. ir sudarė 1,4 mlrd. Eur, arba 2,3 proc. bankų sektoriaus turto. Šiam pokyčiui įtakos turėjo didėję terminuotieji indėliai, skolinimasis iš centrinių kredito unijų ir teigiami nuosavo kapitalo pokyčiai.

Indėliai per metus padidėjo 67 mln. Eur (6,4 proc.) – iki 1,1 mlrd. Eur. Terminuotieji indėliai sudarė 834 mln. Eur, einamieji – 283 mln. Eur. Terminuotųjų indėlių per metus padaugėjo 116 mln. Eur (16 proc.), o einamųjų – sumažėjo 48,5 mln. Eur (14,6 proc.). Šiuo metu už populiariausius – metų trukmės – terminuotuosius indėlius kredito unijos siūlo nuo 0,9 iki 5 proc. metines palūkanas.

Paskolų portfelis praėjusiais metais padidėjo 134,2 mln. Eur, arba 14,4 proc. Metų pabaigoje kredito unijos savo nariams buvo suteikusios beveik 1,1 mlrd. Eur paskolų: 729 mln. Eur sudarė paskolos gyventojams ir 336 mln. Eur – įmonėms. Paskolų gyventojams portfelis išaugo 70 mln. Eur (11 proc.), įmonėms – 65 mln. Eur (24 proc.).

Vis dėlto sulėtėjusi ekonomika, pakilusios paskolų palūkanų normos ir iššūkiai, susiję su geopolitiniais veiksniais, darė neigiamą įtaką paskolų portfelio kokybei: nuo 10,2 proc. iki 12,1 proc. padaugėjo neveiksnių (blogų) paskolų. Daugiau buvo ir vėluojamų grąžinti bei didesnės rizikos paskolų. Nepaisant to, visos kredito unijos vykdė visus veiklos riziką ribojančius normatyvus, sektoriaus kapitalizacijos lygis ir kapitalo pakankamumo rodikliai tebebuvo aukšti.

Šiuo metu kredito unijų sektoriuje veikia Lietuvos centrinė kredito unija, vienijanti 45 kredito unijas, ir Jungtinė centrinė kredito unija, vienijanti 14 kredito unijų. Jos vienija apie 166 tūkst. narių.

 

Lietuvos banko informacija

123rf nuotr.

Dalintis