Ashburn +30,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 24 Lie 2024
Ashburn +30,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 24 Lie 2024

Vilkų dienos Suvalkijoje

2020/10/22

Kai kam visgi pavyksta nudirti pilkiui kailį.

Nuo spalio 15 d. prasidėjus vilkų medžioklės sezonui Telšių, Panevėžio, Zarasų, Molėtų rajonuose krito pirmieji šio medžioklės sezono vilkai. Kol kas taiklių šūvių nesulaukė Marijampolės apylinkėse siaučiantys pilkiai, ūkininkams darantys nemažą skriaudą.

Buvo išrankūs

Prieš keletą dienų Varnupiuose (Marijampolės sav.) vilkai paskerdė pusės metų veršį, kuris ganėsi prie pat ūkininkų Stanynų sodybos. „Dar prietemoje grįždamos pamelžusios karves atkreipėme dėmesį, kad prie tvarto ant gulinčio veršio tupi didelė varna. Kai geriau įsižiūrėjome, pamatėme, kad jis negyvas ir žiauriai išmėsinėtas. Netoli buvo ir mažesnių veršelių, jų vilkai nelietė, o šį, didįjį, griebė. Buvo labai dailus, gerai augo, jau penkių mėnesių. Už pieninius veršelius labai mažai moka, pamanėme, kad geriau pasiliksime auginti, ir še tau. Pernai Žolinės rytą radome savo mėsinių veislės buliuką paskerstą – buvo tvarkingai nurėžti du kumpiai. Kitiems aplinkinių kaimų gyventojams taip pat dingdavo gyvuliai, bet žinojome, kad tai dvikojų skerdikų darbas. Iki šiol vilkai nekeldavo problemų, tad pirmoji mintis buvo, kad vėl vagių ateita, tačiau ties sumaitota veršio skerdena aptikome vilkų pėdų. Dabar teks dar labiau saugotis: jei vilkai atrado į čia kelią ir lengvą grobį, jie tikrai atsliūkins dar ne kartą.

Teks gyvulius nakčiai į tvartą vedžioti, bet sako, kad ir šviesiu metu vilkai jau nebijo traukti į medžioklę ir atlėkti tiesiog į kiemą. Neišmanau, ką reikės daryti“, – su siaubu pasakojo ūkininkė Stanislava Stanynienė.

Nukenčia ne vienas

Pasak pieno ūkio šeimininkės, anksčiau būdavo pilni laukai stirnų, ūkininkai pykdavo, kad šernai bulves nuknisa, o dabar nieko nematyti – tikriausiai medžiotojai kiek persistengė, tad vilkai, neturėdami ko ėsti, atėjo arčiau sodybų ir ėmė skersti galvijus. Varnupių kaimas yra netoli Palių durpyno, iš kurio, manoma, ir atkiūtino plėšrūnai. Vietos medžiotojų būrelio vadovas tikina, kad šiose apylinkėse gyvena dvi vilkų šeimos, tačiau arba jų tikrai yra kur kas daugiau, arba šie tikri besočiai, nes keliolikos kilometrų spinduliu kaip pasiutę rėžia gyventojų gyvulius.

Varnupiuose prie ūkininkų sodybos vilkai parėžė beveik pusmečio amžiaus veršį.

Kitapus Palių, Daukšiuose, per pastarąsias dienas nuo aštriadančių krito net keli veršiai. Pasak ūkininkės Vidos Kleinienės, vilkai daro, ką nori. Šį rudenį moteriškė prarado prie sodybos besiganantį veršį, vilkų sudraskytus gyvulius skaičiuoja ir kiti kaimo gyventojai.

„Vilkai man „gražią“ gimtadienio dovaną pateikė. Tą vakarą šventėme, vaikai buvo atvažiavę, visur šviesos sudegtos, muzika grojo. Girdėjome, kad veršis bliauna, šuo loja. Tačiau ar gali pagalvoti, kad tokiame šurmulyje viduryje gyvenvietės vilkai savo juodą darbą dirba? Rytą vyras nuėjęs rado sudraskytą gyvulį iškanagotais kumpiais, nuėsta koja. Veršis buvo nutemptas Palių link kokius 20 metrų. Parsigabenome maiteną kieman ir ėmėme skambinti visoms tarnyboms. Iš Rietavo pasakė atvažiuosiantys jos paimti tik kitą dieną, tad būtumėte matę, kas darėsi naktį: visuose kiemo kampuose žibėjo vilkų akys, o rytą ne kažin kas iš penkių mėnesių veršio buvo likę“, – nesenus įvykius pasakojo moteris.

Nesijaučia saugūs

Anot ūkininkės, šie metai jiems buvo labai nesėkmingi – likus trims savaitėms iki veršiavimosi karvė nusilaužė koją, ją teko pašalinti. Tada pirko karvę su veršeliu, šį, kiek paaugusį, vilkai papjovė. Jau ne pirmą kartą ir ne vienus metus šiose vietose vilkai šeimininkauja, bet niekam nerūpi.

„Žentas medžiotojas, bet jis negali medžioti ne savo plotuose, o mūsų medžiotojai nežinia ką veikia, neteko girdėti, kad būtų vilką nudėję. Ir lapės čia daro, ką nori, visiems baigia vištas išpjauti. Mes irgi nusipirkome 15 vištų – lapė įsisuko ir išpjovė, dar pirkome 10 – ir šių nepasigailėjo. Vištos buvo tvora aptvertos, lapė prasikasė pro apačią, kai tvartelyje uždarėme, per pravirą langelį vidun įsmuko ir surengė skerdynes. Dar tokių baisių metų nebuvo. Nieko kaime nebus galima auginti per laukinius žvėris. Patys tuoj bijosime kieman išeiti, nes, kai gyvulių neliks, plėšrūnai ims žmones puldinėti. Tikrai anksčiau taip nebuvo, kad gyvenvietėje žvėrys taip elgtųsi, nesuprantame, kas čia darosi“, – nerimą liejo ūkininkė.

Anot jos, pavojus tikrai rimtas ne tik gyvuliams, bet ir žmonėms, mat kuo toliau, tuo labiau žvėrys įžūlėja.

Mišką keičia į sodybas

Šiemet vilkų sumedžiojimo kvota gerokai padidinta. Per 2020–2021 m. vilkų medžioklės sezoną iš viso leista sumedžioti 175 vilkus. Tačiau ar pavyks medžiotojams nubausti tuos, kurie grobio ieško ūkininkų sodybose, o ne miškuose?

Net ir gyvūnų mylėtojai negali tiksliai atsakyti, kodėl tai vyksta. Pagal statistinius duomenis, elninių gyvūnų ne sumažėjo, o tik daugėja. Aplinkos ministerijos skelbiamais medžiotojų duomenimis, elninių gyvūnų 2019–2020 m. medžioklės sezono metu daugėjo: briedžių buvo beveik 18,2 tūkst. (per metus padaugėjo 1 585), tauriųjų elnių – apie 55,2 tūkst. (padaugėjo 7 874), stirnų – per 170 tūkst. (padaugėjo 14,7 tūkst.), danielių – 7 161 (padaugėjo 1 543), šernų – 11,6 tūkst. (per metus sumažėjo 3 733). Kai kurių miškininkų manymu, elninių gyvūnų sumedžiojama per mažai. Anot jų, stirnų yra 8 kartus per daug, briedžių – 5 kartus, per gausi ir elnių populiacija.

Tad kyla klausimas, ar vilkai išgudrėjo, ar aptingo, kad nesivaiko stirnų, o puola pririštus ir aptvaruose laikomus naminius gyvulius.

Rasa SMILGYTĖ

ŪP korespondentė

 

Zanavykams įkliuvo pilkis

Antradienio pavakarę vilko patelę sumedžiojo Šakių r. Griškabūdžio medžiotojų būrelio (vadovas Petras Puskunigis) narys Karolis Bačėnas.

Signalą apie pilkį buvo davę žmonės, kurie matė, kaip viduryje dienos plėšrūnas palaukėje papjovė stirną ir ją nusitempė į krūmus. 17 val. grupė medžiotojų jau tykojo vilko bokšteliuose. Medžioklei vadovavo Rimantas Butkus. Po pusvalandžio pasirodė pilkis, mėginęs persliūkinti iš vieno miškelio į kitą. Avių augintojų priešas buvo patiestas vienu K. Bačėno šūviu.

Pasak P. Puskunigio, Griškabūdžio apylinkėse vilkai sumedžiojami labai retai – jie čia tik praeinantys, užsukantys paplėšikauti pakeliui iš Dobrovolsko poligono (Rusijos Federacija) į Novaraisčio pelkes, kur veda vaikus.

Paskutinis stambus pilkis krito 1982 m., P. Puskunigio tėvui Benjaminui paleidus taiklų šūvį.

ŪP fotoinformacija

 

Sauliaus STANYNO ir Linos BURBULIENĖS nuotraukos

2020-10-22

   
Dalintis
Verslas