Ashburn +10,6 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 21 Bal 2024
Ashburn +10,6 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 21 Bal 2024

Apžiūrėti brolių Rimšų tėviškę tarpukaryje atvykdavo ekskursijos

2023/01/10


Senasis knygnešys, garsiojo skulptoriaus Petro Rimšos brolis, Vilkaviškio krašte gimęs Juozas Rimša 1935 m. minėjo savo jubiliejų. Senuose laikraščio puslapiuose mirgėjo sveikinimai: „60 metų amžiaus sukaktuvių proga“.

Pasak senosios spaudos, „Juozas Rimša gimė 1875 m. rugpjūčio 24 d. Margių k. Vilkaviškio apskrityje. Jis itin plačiai žinomas Suvalkijoje, kaip knygnešys, visuomenės veikėjas ir pavyzdingas savo apylinkės ūkininkas.

Buvo anksti susipratęs lietuvis. Skaitė ir skleidė iš kitų knygnešių gautas lietuviškas knygas. Pats jas per sieną gabeno.

Už lietuviškų knygų gabenimą gavo sėdėti aštuonis mėnesius kalėjime. Maža to, dar gavo du metus tremties. Sugrįžęs iš tremties netrukus gavo dar penkis mėnesius kalėjimo.

Dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime. Vėliau – lietuvių konferencijoje.

Pirmojo pasaulinio karo metu vokiečiai ištrėmė į Vokietiją. Buvo įvardintas, kaip pavojinga vokiečiams asmenybė. O kiek dar buvo smulkių kratų ir tardymų.

Nežiūrint į tokį Juozo Rimšos politinį veikimą, jis be galo rūpinosi savo ūkiu Vilkaviškio rajone. Iš mažo tėvo paveldėto 7 ha ūkio J. Rimša ūkį po pirmo karo padidina iki penkiolikos hektarų. Visus laukus išdrenuoja, tręšia dirbtinėmis trąšomis, apsėja geriausiomis sėklomis.

Trobos ūkyje – naujos. Pagal paskučiausią ūkio kultūros reikalavimą įtaisytos. Naujausios ūkio mašinos. Laiko beveik dešimt pieninių karvių. Jas ir vasaros metu šeria tvarte. Keturi arkliai ir daugybė bekonų.

Gyvenamoji troba įtaisyta miestelėniškai: radijas, dienraštis, keletas savaitraščių. Trobos kambarius puošia spinta su knygomis. Kambaryje vandentiekis, kanalizacija, praustuvas su šaltu ir šiltu vandeniu. Šio pavyzdingo ūkio atvažiuoja pasižiūrėti ekskursijos.

Iš savo ūkio Juozas Rimša sugebėjo išleisti su gerais kraičiais savo dvi seseris ir išlavinti savo brolius. Jo brolis Petras žinomas, kaip garsus skulptorius.

Ūkininkas Juozas Rimša gyvena kultūringai, pasiturinčiai ir be skolų. Krizė jam nebaisi.

Linkime jam sveikam sulaukti dar gražesnio amžiaus.“

Vokiečių okupacijos metu broliai Rimšos savo namuose slapstė ir globojo žydų mergaitę. Prieš dešimt metų abu buvo pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais.

Vilkaviškio rajone, Naudžių kaime išlikusi Rimšų sodyba vis dar kvėpuoja gyvenimu. Čia gyvena gausios Rimšų šeimos palikuonys. Pavyzdingo ūkio dvasia alsuoja išpuoselėtas kiemas ir žydintys gėlynai.

 

Šaltinis: SuduvosGidas.lt

Nuotraukoje Alvito miestelio panorama tarpukariu.

Dalintis
2024/04/21

Pirmakursiams – agroverslo stipendijos (2)

Skirdamos stipendijas pirmo kurso studentams, žemės ūkio įmonės rodo savo socialinę atsakomybę bei norą prisidėti prie gabių ir motyvuotų jaunų žmonių paskatinimo domėtis, studijuoti ir dirbti agrosektoriuje. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūk...
2024/04/21

Briuselis įpareigojimus švelnina – Lietuva apkrauna naujais

Po pernykščio nervingo pasėlių deklaravimo šiemet žadama daugiau aiškumo ir tam tikrų palengvinimų. O svarbiausia – po per Europą nuvilnijusių žemdirbių protestų Briuselis jau padarė jiems tam tikrų nuolaidų, tačiau mūsų...
2024/04/21

Vieno eksponato istorija. XX a. Konradas Valenrodas

Prieš keletą metų, tvarkant kraštotyrininko ir muziejininko Juozo Mickevičiaus archyvą, saugomą Žemaičių muziejuje „Alka“, muziejininkė-rinkinio saugotoja Irma Kontautienė rado gimnazisto, o gal studento, pasirašiu...
2024/04/21

Esu mažos, iki 3 ha miško valdos savininkas. Ką turėčiau žinoti?

Lietuvoje yra apie 319 tūkst. privačių žemės sklypų, kuriuose yra miško. Vidutinis sklypo dydis – apie 2,7 hektaro. Dažnai šių sklypų savininkai yra žmonės, nesusiję su miškininkyste, turintys kitų sričių išsilavi...
2024/04/21

Elektromobilių dalis šalies transporto parke nuo metų pradžios išaugo beveik dešimt procentų

Nuosekliai auga elektromobilių dalis kelių transporto priemonių parke. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, per šių metų kovo mėnesį elektromobilių užimama viso šalies kelių transporto priemonių parko dalis išaugo 3,17 p...
2024/04/21

Tikrojo nikotino veido paieškų link

„Žmo­nės rū­ko dėl ni­ko­ti­no, bet mirš­ta dėl ta­ba­ko de­gi­mo me­tu be­si­for­muo­jan­čių dū­mų ir pe­le­nų, ku­riuo­se yra tok­siš­...
2024/04/21

Kovos su buksmediniais ugniukais priemonės

Mūsų šalyje buksmediniai ugniukai pirmą kartą buvo aptikti 2018 m. Vilniaus rajone. Šie kenkėjai žalą daro buksmedinių (Buxaceae) šeimos augalams, tarp jų – mahonijoms, bugieniams ir kt. Yra duomenų, kad tėvynėje jie įsi...
2024/04/21

Ūkininkui neliko kitos išeities, kaip nugalabyti daugiau nei 3 tūkst. avių

Praėjusią savaitę širdį veriantį sprendimą ryžosi priimti Vakarų Australijos avių augintojas Wayne'as Smithas. Apie tai jis pranešė socialiniame tinkle, ir šis jo postas buvo tikra bomba, sulaukusi milžiniško atgars...
2024/04/21

Tyrimas parodė: akcijų prekėms neatsispiria absoliuti dauguma gyventojų

Vidutiniškai 80 proc. gyventojų prioritetą teikia toms reikiamos kategorijos prekėms, kurioms taikomos nuolaidos ar akcijos. Tokius duomenis atskleidžia „Swedbank“ užsakymu atlikta reprezentatyvi šalies gyventojų apklausa...