Ashburn +12,8 °C Dangus giedras
Antradienis, 27 Vas 2024
Ashburn +12,8 °C Dangus giedras
Antradienis, 27 Vas 2024

Lietuvos agroparlamentas – doros žemės ūkio politikos instrumentas

2023/03/14


„Ūkininko patarėjo“ vyriausiasis redaktorius Vytenis NEVERDAUSKAS. – Nuo šio amžiaus trečiojo dešimtmečio pagreitį įgaunančios antižemdirbiškos teorijos ir jas įgyvendinanti tarptautinė politika, kurios ryškiausia išraiška tapo Europos Sąjungoje (ES) pradėtas beatodairiškas agrožalinimo vajus, tampa realia grėsme ne tik žemės ūkio sektoriui, bet ir generuoja pasaulio maisto krizę. Objektyviai ir cikliškai vykstančią pasaulio klimato kaitą bandoma pateikti kaip žmogaus, ypač duonos augintojo, veiklos pasekmę. Siekiama pasipelnyti kišant visuomenei „alternatyvius“ energetikos šaltinius, kuriems gaminti ir utilizuoti reikia dar didesnių energijos, žaliavų ir gamtos resursų. Karui Ukrainoje globalizuojantis, apsirūpinimas maistu ir jo eksporto pajamingumas tampa vis didesniu iššūkiu Lietuvos agroverslui bei visai šaliai. Paradoksalu, kad valstybė, įsipainiojusi į ES agrofinansų voratinklį, nesipriešina kartu su šalies žemės ūkio sektoriumi, jo negina, bet tampa europolitikos vėzdu virš viso Lietuvos agrosektoriaus. Tokiomis aplinkybėmis Lietuvos kaimui, regionams, žemės ūkiui, agroverslui, agromokslui ir visam šiam sektoriui lieka vienintelė ir paskutinė išeitis – susivienyti vienoje tvirtoje organizacijoje ir ja, tartum skydu bei kalaviju, gintis nuo pražūties.

Istoriškai taip susiklostė, kad 1991 m. mano kartu su bendražygiais atkurtieji Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai (ŽŪR) pastaraisiais metais prarado savo pirmapradį veidą, neteko autoriteto žemdirbių bendruomenėje, pradangino įtaką valdžios institucijoms ir praktiškai dirba tik savęs išlaikymui. 2018 m. sukurta Lietuvos žemės ūkio taryba (LŽŪT) vienija tuziną žaliavų gamintojų organizacijų, tačiau viso agrosektoriaus interesai yra nepalyginamai platesni. Antra vertus, valdžios institucijos, Žemės ūkio ministerija žaidžia pokerį, vykdo manipuliavimo taktiką pasinaudodama ŽŪR ir LŽŪT antagonistine koegzistencija. Daugelis žemės ūkio sektoriaus dalyvių yra asocijuoti pagal savo interesus bei vykdomą veiklą ir bando ginti saviškius nuo vienokių ar kitokių jiems Seimo, Vyriausybės ar joms pavaldžių institucijų keliamų grėsmių – veiklos griežtinimo, mokesčių kėlimo, prievolių naštos didinimo.

Nuo 1989 m., atkūrus Lietuvos ūkininkų sąjungą (LŪS) ir „Ūkininko patarėją“, 1992 m. įsteigus Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociaciją (LŽŪBA), per gerą dešimtmetį susitvėrė pagrindinės kaimo gamybininkų ir juos aptarnaujančiųjų bei kultūrinės, sporto organizacijos: žemės ūkio visuomenė ėjo konsolidavimosi, interesų niveliavimo, vieningos ūkiškos sąmonės formavimosi keliu. Tokiu būdu istoriškai natūraliai susiformavo socialinis ekonominis pagrindas kurtis vieningai, visam sektoriui atstovaujančiai organizacijai, be kurios visas žemės ūkis, agroverslas, ūkiška bendruomenė jau nebegali tvariai vystytis.

2022 m. sausio 13 d. (simbolinė Lietuvos istorijos data) įvyko Iniciatyvinės grupės įkurti Lietuvos agroparlamentą posėdis. Jame dalyvavo LŪS pirmininkas Raimundas Juknevičius, LŽŪBA prezidentas Petras Puskunigis ir „Ūkininko patarėjo“ vyriausiasis redaktorius Vytenis Neverdauskas. Posėdis vyko redakcijos patalpose Kaune. Steigėjai vienbalsiai nutarė įkurti Lietuvos agroparlamento asociaciją (LAP), kaip žemės ūkio, agroverslo, perdirbimo pramonės, kreditavimo, konsultavimo ir mokslo sektorių vienijančią bei jam atstovaujančią demokratinę organizaciją. Jos nariais gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys – asociacijos, draugijos, viešosios įstaigos, sąjungos, fondai, bendrijos, unijos, kooperatyvai, įmonės, bendrovės. Stojamasis mokestis asociacijos nariams nustatytas 200 Eur, metinis – 500 Eur. Buveinę registruoti nutarta adresu Gedimino g. 27, Kaunas. Nuspręsta parengti LAP įstatus.

2022 m. rugsėjo 22 d. V. Neverdauskas, P. Puskunigis ir R. Juknevičius pasirašė Lietuvos agroparlamento steigimo sutartį.

Lietuvos agroparlamento steigėjai Raimundas Juknevičius, Petras Puskunigis ir Vytenis Neverdauskas.

LAP steigimo sutartyje buvo įvardyti ir pagrindiniai asociacijos veiklos tikslai: atstovauti Lietuvos agrosektoriui, kaip vienam ir nedalomam, šalies valdžios bei valdymo institucijose ir tarptautinėse organizacijose; ginti šio sektoriaus viešąjį interesą; moderuoti LAP narių veiklą, derinti jų tarpusavio interesus bendriems sektoriaus tikslams siekti; koordinuoti narių veiklą kovojant prieš sektoriaus diskriminavimą, engimą ir bandymus valstybei pasinaudoti juo bei jo resursais, nesant aiškaus viešojo intereso agrosektoriaus resursus skirti kitiems sektoriams; mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, tarp jų gyventojų vidutinių pajamų; siekti, kad visuomenė būtų pilnai aprūpinta įperkamu, saugiu maistu ir kita žemės ūkio bei iš akvakultūros žaliavų pagaminta produkcija; rūpintis, kad agropolitika teigiamai veiktų sektorių, skatintų gamybą ir produktų eksportą; siekti, kad gamyba būtų maksimaliai draugiška aplinkai, tačiau stebėti, kad pertekliniai biurokratiniai reikalavimai nežlugdytų verslo ir neblogintų gyvenimo kokybės, neišbrangintų maisto produktų Lietuvos gyventojams; siekti regionų plėtrai reikalingo šalies biudžetinio finansavimo, kuris padėtų kurti patrauklias sąlygas gyventi kaime bei ten vystyti verslą, taip pat tenkinti kitus viešuosius ūkiškos visuomenės interesus. Skatinti žemės ūkio ir su juo susijusius bei kaimo vietovėje vystomus verslus. Akceleruoti žemės ūkio mokslo ir konsultavimo pažangą, jų ir agroverslo integraciją, kurti agroverslui ir kitiems verslams kaime palankią infrastruktūrinę aplinką. Pagrindinis agroparlamento veiklos tikslas – agropolitikos ir agroekonomikos dermė, tarnaujanti visai visuomenei, viešajam interesui.

LAP steigimo sutartyje nustatyta, kad asociacijai iki pirmojo jos Kongreso pabaigos neatlygintinai, visuomeniniais pagrindais vadovauja pirmasis organizacijos pirmininkas R. Juknevičius. Steigėjas V. Neverdauskas įgaliotas registruoti LAP Juridinių asmenų registre (JAR). Asociacijos steigėjai nuo LAP įregistravimo JAR sistemoje dienos tampa asociacijos nariais. R. Juknevičius įpareigotas sušaukti steigiamąjį LAP susirinkimą.

2022 m. spalio 13 d. „Ūkininko patarėjo“ patalpose įvyko LAP steigiamasis susirinkimas. Svarbiausias susirinkimo klausimas – LAP įstatų patvirtinimas. Jie buvo rengiami pusę metų, prie šio darbo prisidėjo visi steigėjai, buvo pasitelkti ir teisininkai. Susirinkimas patvirtino organizacijos įstatus, išrinko jos pirmininku R. Juknevičių ir įpareigojo V. Neverdauską įregistruoti LAP Juridinių asmenų registre.

2022 m. lapkričio 7 d. Valstybės įmonė registrų centras LAP įregistravo JAR sistemoje. LAP vadovu nurodytas R. Juknevičius, kolegialus valdymo organas – Asamblėja, aukščiausias organas – Kongresas.

LAP ženklas yra registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure.

 

Redakcijos nuotrauka

 

Visa informacija, esanti portale, yra UAB „Ūkininko patarėjas“ nuosavybė. Griežtai draudžiama ją kopijuoti, keisti, perpublikuoti ar kitaip naudotis komerciniais tikslais be Bendrovės leidimo.

Dalintis
2024/02/27

Žemės ūkio ministrai sutarė dėl atsako į krizinę padėtį žemės ūkyje

Atsižvelgdami į tebesitęsiančius ūkininkų protestus ir remdamiesi pirmininkaujančios Belgijos informacija bei Europos Komisijos parengtu neoficialiu dokumentu dėl reikalavimų supaprastinimo, Europos žemės ūkio ministrai vasario 26 d. Taryboje...
2024/02/27

Elektros kaina biržoje artėja prie mažiausios praėjusių metų kainos

Vidutinė elektros energijos kaina vasario 1–27 d. siekė 0,075 Eur/kWh be PVM, o tai 36 proc. mažiau už šių metų sausio mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,117 Eur/kWh be PVM. Biržoje „Nord Pool“ vidutinė elektros kaina &sc...
2024/02/27

Tarptautinės operacijos metu sulaikyti asmenys, neteisėtai per Lietuvoje veikusią finansų įstaigą legalizavę daugiau kaip 2 mlrd. eurų

Šiandien Lietuvos, Latvijos ir Italijos teisminės ir teisėsaugos institucijos tarptautinės operacijos metu sulaikė du asmenis, įtariamus neteisėtu lėšų legalizavimu per anksčiau Lietuvoje veikusią finansų įstaigą. Įtariama, kad nuo 2...
2024/02/27

APVA: 12 mln. eurų saulės elektrinėms išdalinta per pusantros valandos

Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) antradienį pradėjus priimti paraiškas paramai gyventojų saulės elektrinėms įsirengti, tam skirta 12 mln. eurų suma išdalinta per pusantros valandos, sako APVA atstovė Eglė Pliuskuvienė.
2024/02/27

Nuo žmogaus papilomos viruso paskiepyta 13 tūkstančių berniukų

Nuo praeitų metų vasario Lietuvoje pagal Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių žmogaus papilomos viruso vakcina pradėti skiepyti 11 metų sulaukę berniukai. Per pirmuosius vakcinacijos metus Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis n...
2024/02/27

Smulkiajam verslui apie atsiskaitymų priėmimo negrynaisiais pinigais galimybes

Vartotojų galimybės pasirinkti jiems priimtiną atsiskaitymo būdą gerėja, tačiau dalis gyventojų vis dar susiduria su situacijomis, kai prekybos vietoje negali atsiskaityti norimu būdu. Verslo atstovai svarsto, koks būdas priimti atsiskaitymus jiem...
2024/02/27

2 iš 10 lietuvių mokėtų gynybos mokestį, trečdalis – prieš daugiau lėšų krašto apsaugai

Du iš dešimties Lietuvos gyventojų pritartų siūlymui patys mokėti vadinamąjį gynybos mokestį, tačiau daugiau nei trečdalis apskritai nemano, kad lėšų krašto gynybai reikia skirti daugiau, rodo BNS užsakymu „Vilmor...
2024/02/27

Ūkio vystymo strategijų daug. Kur link sukti?

(VDU ŽŪA langas) Žemės ūkis yra sudėtingesnis nei daugelis kitų verslų, su kuriais paprastai lyginamas. Tai sąlygoja betarpiškas žemės ūkio sąryšis su gamta. Moksliniuose darbuose ir politiniuose dokumentuose bei sprendimuose pažymim...
2024/02/27

EP pritarė planui atkurti 20 proc. ES sausumos ir jūrų teritorijų

Antradienį, vasario 27 d., Europos Parlamento (EP) nariai patvirtino gamtos atkūrimo įstatymą, kuriuo siekiama iki 2030 m. atkurti bent 20 proc. ES sausumos ir jūrų teritorijų, o iki 2050 m. – visas nualintas ekosistemas.