Ashburn +26,3 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 2 Spa 2023
Ashburn +26,3 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 2 Spa 2023

Lietuvos agroparlamentas – doros žemės ūkio politikos instrumentas

2023/03/14


„Ūkininko patarėjo“ vyriausiasis redaktorius Vytenis NEVERDAUSKAS. – Nuo šio amžiaus trečiojo dešimtmečio pagreitį įgaunančios antižemdirbiškos teorijos ir jas įgyvendinanti tarptautinė politika, kurios ryškiausia išraiška tapo Europos Sąjungoje (ES) pradėtas beatodairiškas agrožalinimo vajus, tampa realia grėsme ne tik žemės ūkio sektoriui, bet ir generuoja pasaulio maisto krizę. Objektyviai ir cikliškai vykstančią pasaulio klimato kaitą bandoma pateikti kaip žmogaus, ypač duonos augintojo, veiklos pasekmę. Siekiama pasipelnyti kišant visuomenei „alternatyvius“ energetikos šaltinius, kuriems gaminti ir utilizuoti reikia dar didesnių energijos, žaliavų ir gamtos resursų. Karui Ukrainoje globalizuojantis, apsirūpinimas maistu ir jo eksporto pajamingumas tampa vis didesniu iššūkiu Lietuvos agroverslui bei visai šaliai. Paradoksalu, kad valstybė, įsipainiojusi į ES agrofinansų voratinklį, nesipriešina kartu su šalies žemės ūkio sektoriumi, jo negina, bet tampa europolitikos vėzdu virš viso Lietuvos agrosektoriaus. Tokiomis aplinkybėmis Lietuvos kaimui, regionams, žemės ūkiui, agroverslui, agromokslui ir visam šiam sektoriui lieka vienintelė ir paskutinė išeitis – susivienyti vienoje tvirtoje organizacijoje ir ja, tartum skydu bei kalaviju, gintis nuo pražūties.

Istoriškai taip susiklostė, kad 1991 m. mano kartu su bendražygiais atkurtieji Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai (ŽŪR) pastaraisiais metais prarado savo pirmapradį veidą, neteko autoriteto žemdirbių bendruomenėje, pradangino įtaką valdžios institucijoms ir praktiškai dirba tik savęs išlaikymui. 2018 m. sukurta Lietuvos žemės ūkio taryba (LŽŪT) vienija tuziną žaliavų gamintojų organizacijų, tačiau viso agrosektoriaus interesai yra nepalyginamai platesni. Antra vertus, valdžios institucijos, Žemės ūkio ministerija žaidžia pokerį, vykdo manipuliavimo taktiką pasinaudodama ŽŪR ir LŽŪT antagonistine koegzistencija. Daugelis žemės ūkio sektoriaus dalyvių yra asocijuoti pagal savo interesus bei vykdomą veiklą ir bando ginti saviškius nuo vienokių ar kitokių jiems Seimo, Vyriausybės ar joms pavaldžių institucijų keliamų grėsmių – veiklos griežtinimo, mokesčių kėlimo, prievolių naštos didinimo.

Nuo 1989 m., atkūrus Lietuvos ūkininkų sąjungą (LŪS) ir „Ūkininko patarėją“, 1992 m. įsteigus Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociaciją (LŽŪBA), per gerą dešimtmetį susitvėrė pagrindinės kaimo gamybininkų ir juos aptarnaujančiųjų bei kultūrinės, sporto organizacijos: žemės ūkio visuomenė ėjo konsolidavimosi, interesų niveliavimo, vieningos ūkiškos sąmonės formavimosi keliu. Tokiu būdu istoriškai natūraliai susiformavo socialinis ekonominis pagrindas kurtis vieningai, visam sektoriui atstovaujančiai organizacijai, be kurios visas žemės ūkis, agroverslas, ūkiška bendruomenė jau nebegali tvariai vystytis.

2022 m. sausio 13 d. (simbolinė Lietuvos istorijos data) įvyko Iniciatyvinės grupės įkurti Lietuvos agroparlamentą posėdis. Jame dalyvavo LŪS pirmininkas Raimundas Juknevičius, LŽŪBA prezidentas Petras Puskunigis ir „Ūkininko patarėjo“ vyriausiasis redaktorius Vytenis Neverdauskas. Posėdis vyko redakcijos patalpose Kaune. Steigėjai vienbalsiai nutarė įkurti Lietuvos agroparlamento asociaciją (LAP), kaip žemės ūkio, agroverslo, perdirbimo pramonės, kreditavimo, konsultavimo ir mokslo sektorių vienijančią bei jam atstovaujančią demokratinę organizaciją. Jos nariais gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys – asociacijos, draugijos, viešosios įstaigos, sąjungos, fondai, bendrijos, unijos, kooperatyvai, įmonės, bendrovės. Stojamasis mokestis asociacijos nariams nustatytas 200 Eur, metinis – 500 Eur. Buveinę registruoti nutarta adresu Gedimino g. 27, Kaunas. Nuspręsta parengti LAP įstatus.

2022 m. rugsėjo 22 d. V. Neverdauskas, P. Puskunigis ir R. Juknevičius pasirašė Lietuvos agroparlamento steigimo sutartį.

Lietuvos agroparlamento steigėjai Raimundas Juknevičius, Petras Puskunigis ir Vytenis Neverdauskas.

LAP steigimo sutartyje buvo įvardyti ir pagrindiniai asociacijos veiklos tikslai: atstovauti Lietuvos agrosektoriui, kaip vienam ir nedalomam, šalies valdžios bei valdymo institucijose ir tarptautinėse organizacijose; ginti šio sektoriaus viešąjį interesą; moderuoti LAP narių veiklą, derinti jų tarpusavio interesus bendriems sektoriaus tikslams siekti; koordinuoti narių veiklą kovojant prieš sektoriaus diskriminavimą, engimą ir bandymus valstybei pasinaudoti juo bei jo resursais, nesant aiškaus viešojo intereso agrosektoriaus resursus skirti kitiems sektoriams; mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, tarp jų gyventojų vidutinių pajamų; siekti, kad visuomenė būtų pilnai aprūpinta įperkamu, saugiu maistu ir kita žemės ūkio bei iš akvakultūros žaliavų pagaminta produkcija; rūpintis, kad agropolitika teigiamai veiktų sektorių, skatintų gamybą ir produktų eksportą; siekti, kad gamyba būtų maksimaliai draugiška aplinkai, tačiau stebėti, kad pertekliniai biurokratiniai reikalavimai nežlugdytų verslo ir neblogintų gyvenimo kokybės, neišbrangintų maisto produktų Lietuvos gyventojams; siekti regionų plėtrai reikalingo šalies biudžetinio finansavimo, kuris padėtų kurti patrauklias sąlygas gyventi kaime bei ten vystyti verslą, taip pat tenkinti kitus viešuosius ūkiškos visuomenės interesus. Skatinti žemės ūkio ir su juo susijusius bei kaimo vietovėje vystomus verslus. Akceleruoti žemės ūkio mokslo ir konsultavimo pažangą, jų ir agroverslo integraciją, kurti agroverslui ir kitiems verslams kaime palankią infrastruktūrinę aplinką. Pagrindinis agroparlamento veiklos tikslas – agropolitikos ir agroekonomikos dermė, tarnaujanti visai visuomenei, viešajam interesui.

LAP steigimo sutartyje nustatyta, kad asociacijai iki pirmojo jos Kongreso pabaigos neatlygintinai, visuomeniniais pagrindais vadovauja pirmasis organizacijos pirmininkas R. Juknevičius. Steigėjas V. Neverdauskas įgaliotas registruoti LAP Juridinių asmenų registre (JAR). Asociacijos steigėjai nuo LAP įregistravimo JAR sistemoje dienos tampa asociacijos nariais. R. Juknevičius įpareigotas sušaukti steigiamąjį LAP susirinkimą.

2022 m. spalio 13 d. „Ūkininko patarėjo“ patalpose įvyko LAP steigiamasis susirinkimas. Svarbiausias susirinkimo klausimas – LAP įstatų patvirtinimas. Jie buvo rengiami pusę metų, prie šio darbo prisidėjo visi steigėjai, buvo pasitelkti ir teisininkai. Susirinkimas patvirtino organizacijos įstatus, išrinko jos pirmininku R. Juknevičių ir įpareigojo V. Neverdauską įregistruoti LAP Juridinių asmenų registre.

2022 m. lapkričio 7 d. Valstybės įmonė registrų centras LAP įregistravo JAR sistemoje. LAP vadovu nurodytas R. Juknevičius, kolegialus valdymo organas – Asamblėja, aukščiausias organas – Kongresas.

LAP ženklas yra registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure.

 

Redakcijos nuotrauka

 

Visa informacija, esanti portale, yra UAB „Ūkininko patarėjas“ nuosavybė. Griežtai draudžiama ją kopijuoti, keisti, perpublikuoti ar kitaip naudotis komerciniais tikslais be Bendrovės leidimo.

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/10/01

Maisto produktų ženklinimas ES: ar vartotojai yra gerai informuoti?

ES taiko pažangią ir sudėtingą maisto produktų ženklinimo sistemą, kuri apima tiek privalomą, tiek neprivalomą informaciją, teiginius apie sveikumą ir tvarumą, taip pat įvairias programas ir logotipus. Europos Audito Rūmai ką tik pradėjo naują aud...
2023/10/01

„East West Agro“ darbuotojams nemokamai skyrė 1,66 proc. įmonės akcijų

Žemės ūkio technikos ir grūdų sandėliavimo įrangos prekybos bendrovė „East West Agro“ su savo darbuotojais sudarė opcionų sutartis, pagal kurias jie nemokamai galės įgyti 1,66 proc. bendrovės akcijų.
2023/10/01

Ūkininkas Nikolajus Dubnikovas: „Būtinas vartotojų supratingumas ir sąmoningumas“

„Kai Lietuvoje atsirado mėsinė galvijininkystė, mes neturėjome didelės, gilios patirties ir istorijos. Tai ne itin buvo susiformavę ir prieškariniu laikotarpiu, o per sovietinį laikotarpį praktiškai nebuvo net galimybės. Tik at...
2023/10/01

Prieškario Kalvarija: Šv. Uršulės atlaidai ir didžiausias jomarkas apskrityje

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą mieste buvo įsikūrusios stambiausios apskrities įmonės. Prašmatniose kareivinėse stovėjo caro kariuomenės pulkai. Buvo milžiniškas kalėjimas, kuriame 1905 m. kalėjo sukilėliai. Tarpukaryje į didžia...
2023/10/01

Ištikus insultui tėra vienintelė auksinė valanda

„Paskaičiuota, kad per kiekvieną uždelstą minutę iki krešulio pašalinimo ar ištirpdymo žūsta 2 mln. neuronų. Tad svarbi kiekviena minutė. Mūsų Insulto gydymo centre atliekami insulto simuliacijos mokymai padeda tobulėti ...
2023/10/01

D. Tuskas: antivyriausybiniame mitinge Varšuvoje susirinko šimtai tūkstančių žmonių

Varšuva, spalio 1 d. (AFP-BNS). Lenkijos opozicijos lyderis Donaldas Tuskas, sekmadienį kreipdamasis į minią sostinės centre, sakė, kad į antivyriausybinį mitingą Varšuvoje susirinko šimtai tūkstančių žmonių.
2023/10/01

Kokybiškiausios jautienos receptas – ūkininkų patirtis plius mokslo inovacijos

Skanaudamas sultingą jautienos kepsnį retas šios rūšies mėsos mėgėjas susimąsto, kiek daug ne tik žmogaus darbo, bet ir mokslo žinių tuo metu yra jo lėkštėje. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) veik...
2023/10/01

Šv. Juozapo globos namuose išskirtinius patiekalus ruošia žinomas virtuvės šefas

Panevėžys (JP.lt). Itališka lazanija, troškinta jautiena, kepta kalakuto filė, įvairūs padažai, bulvių košė su natūraliu pienu ir sviestu, špinatų sriuba, salotos, cepelinai, naminė gira – štai tokiais ir k...
2023/10/01

Apžiūrėkime rūsius: ar tikrai bulvės saugios?

Laukuose daugiausia liko tik šalnų nebijančios daržovės, likusios jau baigiamos krauti sandėliuose, kur ir liks žiemoti. Vis tik apsaugotos nuo šalčių ne visada daržovės ilgesnį laiką išlieka sveikos. Pavyzdžiui, bulves gali p...