Ashburn +32,3 °C Mažai debesuota
Pirmadienis, 22 Lie 2024
Ashburn +32,3 °C Mažai debesuota
Pirmadienis, 22 Lie 2024

Patvirtintos laukinių paukščių apsaugos įgyvendinimo taisyklės

2023/03/24


Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad žemės ūkio ministro įsakymu yra patvirtintos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“ įgyvendinimo taisyklės.

Pagal Priemonę remiama veikla, susijusi su biologinės įvairovės geros apsaugos būklės užtikrinimu, nustatant ir pritaikant ūkinės veiklos galimybes ir ūkininkavimo būdą taip, kad jis nekeltų pavojaus atskirų laukinių paukščių rūšių paplitimo arealams.

Parama skiriama kasmet už pievų plotą, esantį už „Natura 2000“ teritorijos ribų, siekiant paramos gavėjams kompensuoti dėl prisiimtų įsipareigojimų patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas. Kompensacinės išmokos dydis –74 Eur už vieną hektarą pievų.

Deklaruotas bendras tinkamas paramai naudmenų plotas (kodai: DGI, DGP, DGA arba EPT, SPT, 5PT-2, 5PT-3, MNP, MNŠ, MNN, kai paramos prašoma pagal Priemonę ir tęstinę Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“), patenkantis į paukščių apsaugos teritorijų už „Natura 2000“ ribų sluoksnį, turi būti ne mažesnis kaip 1 ha, sudarytas iš ne mažesnių kaip 0,1 ha ploto laukų.

Norintieji gauti paramą privalo būti aktyvūs ūkininkai, kurie atitinka bendruosius reikalavimus (Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių II sk.), ir kurių valda ar jos dalis patenka į paukščių teritorijos už „Natura 2000“ ribų sluoksnį.

Įsipareigojimų laikotarpio trukmė – 5 metai. Įsipareigojimų laikytis privaloma nuo einamųjų metų Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos pateikimo dienos iki paraiškų teikimo pradžios, einančios po paskutinių įsipareigojimų metų pabaigos.

Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjai, pretenduojantys į paramą pagal Priemonę, už tą patį plotą gali pretenduoti į paramą ir pagal tęstines KPP priemones „Ekologinis ūkininkavimas“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ ar kitas Strateginio plano kaimo plėtros intervencines priemones, atsižvelgdami į intervencinių priemonių suderinamumą, kuris pateikiamas Tiesioginių išmokų taisyklių 2 priede „Paramos suderinamumo matricoje“, jei laikosi savanoriškai prisiimtų įsipareigojimų pagal intervencines priemones.

Paraiškos teikiamos vadovaujantis paraiškos teikimo metu galiojančiomis Tiesioginių išmokų taisyklių nuostatomis. Pareiškėjas elektroniniu būdu turi įbraižyti laukus, esančius tik paukščių apsaugos teritorijų už „Natura 2000“ ribų sluoksnio ribose, ir paraiškos 2 lapo 1 lentelės 10 stulpelyje pasirinkti sutartinį kodą LP.

Kovo 20 d. patvirtintas priemonės „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“ įgyvendinimo taisykles galima peržiūrėti ČIA.

 

NMA informacija

123rf nuotrauka

Dalintis