Informacija apie vidutines natūralaus pieno supirkimo kainas 2014 m. rugpjūčio mėnesį

2014 m. rugpjūčio mėnesį vidutinė natūralaus (3,93 proc. riebumo ir 3,19 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 837,9 Lt už t. Per rugpjūčio mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina sumažėjo 6,9 proc. (liepą ji buvo 899,9 Lt už t). Bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina rugpjūčio mėnesį, palyginti su 2014 m. liepa, sumažėjo 7,3 proc.

2014 m. rugpjūčio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 20 proc. mažesnė, palyginti su 2013 m. rugpjūčio mėn. (2013 m. rugpjūtį ji buvo 1050 Lt už t).

Per 2014 m. rugpjūčio mėn. buvo supirkta 148,73 tūkst. t pieno, 5,0 proc. daugiau, palyginti su 2013 m. rugpjūčiu.

Per 2014 m. sausio–rugpjūčio mėn. buvo supirkta 954,0 tūkst. t natūralaus pieno, t. y. 7,9 proc. daugiau negu per 2013 m. tą patį laikotarpį (884,28 tūkst. t).

Informacija apie 2014 m. rugpjūčio mėnesio vidutines pieno supirkimo kainas

Eil. Nr.

Įmonės pavadinimas

Vidutinė įmonės mokėta kaina už natūralų pieną Lt už t

Supirkto pieno

pieno, už kurį mokant nebuvo taikytos nuoskaitos

pieno už kurį mokant buvo taikyta bent viena nuoskaita

vidutinė

Riebumas proc.

Baltymin-gumas proc.

1

AB „Pieno žvaigždės“

833,4

576,6

825,7

3,96

3,21

2

UAB „Marijampolės pieno konservai“

919,6

566,6

916,1

3,91

3,20

3

AB „Rokiškio sūris“

856,9

663,3

851,2

3,92

3,17

4

AB „Žemaitijos pienas“

833,9

639,3

828,2

3,92

3,18

5

ŽŪB „Šaltekšnis“

822,8

666,7

822,5

4,00

3,21

6

AB „Vilkyškių pieninė“

759,8

511,0

745,7

3,86

3,14

7

Bariūnų ŽŪB Joniškio r.

1030,4

666,7

1030,3

4,26

3,38

8

Pienininkystės koop. „Žalmargė“

710,1

537,6

702,4

4,03

3,16

9

ŽŪB „Pienė“ Alytaus r.

645,8

645,8

3,89

3,14

10

L. Kaminskienės psp

673,4

673,4

3,91

3,12

11

ŽŪK „Pakražantis“

764,9

581,7

757,3

3,90

3,16

12

ŽŪB „Vežimas“

515,5

515,5

3,90

3,10

13

UAB „Krokialaukio pieninė“

711,3

711,3

3,79

3,04

14

ŽŪK „Rešketėnai“

756,8

542,3

756,4

4,01

3,20

15

ŽŪK „Melbras“

787,8

714,3

786,2

3,96

3,12

16

ŽŪK „Senoji kryžkelė“

795,6

702,0

794,4

4,02

3,18

17

ŽŪK „Dovainonių agroservisas“

607,2

475,0

569,7

3,99

3,10

18

J. Vaitkevičienės ĮI Alytus

877,7

780,1

874,5

3,93

3,13

19

Raudėnų pienininkų koop. „Roinga“

699,2

488,7

690,4

4,02

3,08

20

ŽŪB „Pienė“ Kretingos r.

671,3

520,9

670,1

3,92

3,03

21

ŽŪKB „Pieno gėlė“, Plungės r.

838,5

657,9

833,0

3,94

3,20

22

UAB „Pieno upės“

709,5

572,9

706,8

3,90

3,12

23

Griškabūdžio ŽŪB, Šakių r.

692,3

632,5

691,6

4,07

3,12

24

ŽŪK „Pieno šaltinis“

677,3

569,0

670,9

3,95

3,05

25

UAB „Liučiūnų žemė“

526,1

434,7

507,4

4,37

3,33

26

ŽŪKB „Pamario pienas“

723,5

558,6

722,5

3,96

3,09

27

KB „Zanavykų krašto pienas“

715,0

534,7

713,3

3,89

3,15

28

ŽŪK „Jonavos javai“

632,2

390,5

626,5

3,90

3,20

29

ŽŪKB „Pieno banga“

595,6

595,6

4,10

3,25

30

UAB „HOCHDORF Baltic Milk“

1110,5

943,6

1110,1

4,08

3,33

31

ŽŪK „Paežerių pienas“

678,1

706,1

678,2

4,03

3,18

32

ŽŪK „Dobilo lapas“

693,7

573,6

689,9

3,92

3,12

33

Koop. „Pieno puta“

795,7

764,5

794,8

4,08

3,24

34

KB „Žalioji lanka“

748,1

624,2

730,4

4,08

3,24

35

ŽŪK „Ėriškių pienas“

682,0

721,8

686,4

4,12

3,16

36

KB „Dzūkijos pienas“

827,0

625,2

822,0

3,89

3,11

37

KB „Ūkininkų pienas“

675,2

614,1

671,0

3,89

3,11

38

KB „Lietuviškas pienelis“

698,0

508,9

691,5

3,78

3,03

39

UAB „Lukšių pieninė“

939,3

815,0

924,9

3,98

3,23

40

ŽŪK „Džiaugsmelis“

723,2

532,4

714,4

3,77

3,09

41

UAB „Šalva“

805,6

589,9

801,6

3,89

3,24

42

ŽŪK „Šiaurės pienas“

723,7

597,5

717,4

3,88

3,33

43

Koop. „Eko Žemaitija“

912,8

774,3

911,2

4,01

3,15

44

Koop. „Margės ūkis“

647,2

673,5

647,6

3,87

2,96

45

ŽŪK „Suvalkijos pienas“

728,3

538,8

723,4

3,83

3,08

46

KB „Panemunys“

800,3

596,1

799,7

4,07

3,20

47

KB „Raudonė“

635,8

507,4

635,6

4,10

3,07

48

ŽŪK „Krosnos pienas“

773,3

714,0

772,8

3,98

3,19

49

Koop. „EKO tikslas“

1064,7

889,4

1058,1

4,22

3,29

50

KB „Raseinių pienas“

690,9

459,1

688,5

3,84

3,12

51

KB „Agrobanga“

782,8

700,0

782,3

3,80

3,30

52

UAB „Nemuno krašto pienas“

681,4

597,5

680,9

3,77

3,12

53

KB „Pieno jūra“

734,0

639,8

729,8

3,86

3,13

54

Galinos Antul IĮ

645,9

574,8

634,5

3,91

3,19

55

Koop. „Pienininkai“

839,9

681,7

836,3

3,96

3,24

56

ŽŪK „Pienas LT“

1083,7

868,0

1079,1

3,99

3,26

57

UAB „Pakražantė“

701,4

589,2

696,5

3,97

3,18

58

ŽŪK „Lietuviškas ūkis“

1039,4

1039,4

3,91

3,32

59

R. Jakučionio IĮ

674,6

544,3

664,0

3,97

3,12

60

ŽŪK „Sodžiai“

653,2

629,7

651,8

4,00

3,23

61

ŽŪK „Sintautų pienas“

709,5

551,3

706,4

3,81

3,08

62

ŽŪK „Normas“

731,0

636,6

729,9

3,81

3,13

63

ŽŪK „Agropienas“

822,8

604,2

820,4

3,91

3,14

64

UAB „Muštuvis“

808,2

727,9

804,1

4,15

3,31

65

UAB „Milkė“

617,0

549,6

611,6

3,76

3,03

66

A. Augėno IĮ

703,5

703,5

4,08

3,31

67

UAB „Rimdalė“

747,6

606,9

744,4

3,82

3,12

68

UAB „Sakela“

660,4

460,4

652,4

3,89

3,25

69

UAB „Ineuda“

663,7

536,3

644,9

3,86

3,11

70

UAB „Pienlita“

788,1

533,9

783,9

3,80

3,13

71

UAB „Salgina“

842,7

727,3

842,1

3,91

3,19

  Vidurkis

844,2

627,0

837,9

3,93

3,19

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį (daugiau kaip 1,3 t per dieną), stambiausios Lietuvos pieno perdirbimo įmonės (AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“, AB „Vilkyškių pieninė“, UAB „Marijampolės pieno konservai“) 2014 m. rugpjūčio mėnesį už natūralų pieną (3,94 proc. riebumo ir 3,28 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 1008 Lt už t (be priemokų ar nuoskaitų). Ši kaina yra 20,3 proc. didesnė už vidutinę natūralaus pieno supirkimo kainą.

Palyginti 2014 m. rugpjūčio mėnesio natūralaus pieno supirkimo kainą, mokėtą pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, su 2014 metų liepos mėnesiu, ši sumažėjo 5,1 proc. (nuo 1063 Lt už t iki 1008 Lt už t), o palyginti su 2013 m. rugpjūčiu – ji buvo 19,3 proc. mažesnė.

Pažymėtina, kad supirkto pieno dalis iš gamintojų, tiekiančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, sudarė vidutiniškai 35 proc. nuo viso šių įmonių supirkto pieno kiekio.

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, mokėta pieno supirkimo kaina 2014 m. rugpjūčio mėn.

Eil. Nr.

Įmonės pavadinimas

Natūralaus pieno kaina be nuoskaitų ir priedų Lt užt

Supirkto pieno

Supirkto pieno dalis iš stambių pieno gamintojų proc.

riebumas, proc.

baltymin-gumas, proc.

1

AB „Pieno žvaigždės“

965

3,97

3,27

44%

2

AB „Rokiškio sūris“

994

3,93

3,29

31%

3

AB „Žemaitijos pienas“

1020

3,93

3,28

30%

4

AB „Vilkyškių pieninė“

998

3,94

3,26

25%

5

UAB „Marijampolės pieno konservai“

1083

3,92

3,30

51%

Vidurkis

1008

3,94

3,28

35%

Pastaba: lentelėse vidutinės pieno supirkimo kainos pateikiamos be PVM

Daugiau informacijos pasiteirauti: ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vyr. specialistės Rūtos Savickienės, tel. (8 5) 2391 161

Žemės ūkio ministerijos informacija