Informacija darbdaviams apie dvišalę savanorišką praktiką

Kauno teritorinė darbo birža informuoja,  kad keičiasi Lietuvos respublikos Užimtumo rėmimo įstatymo nuostatos. Siūlome susipažinti su pagrindiniais pakeitimais.

Numatyta nauja remiamojo įdarbinimo priemonė – darbo įgūdžių įgijimo sutartis,  įgyvendinama teritorinėje darbo biržoje registruotų darbingų asmenų iki 29 metų iniciatyva. Taip pat numatyta trečia užimtumo rėmimo priemonė – savanoriška praktika, kai darbingi asmenys iki 29 metų turi teisę sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais – juridiniais asmenimis. Ši naujovė įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d.

Nauja remiamojo įdarbinimo priemonė – darbo įgūdžių įgijimo sutartis (LR Užimtumo rėmimo įstatymas, 261 str.):
Sudaroma teritorinėje darbo biržoje registruotų darbingų asmenų iki 29 metų iniciatyva. Darbo biržoje registruotas asmuo pats pasirinks įmonę, kurioje bus organizuojama priemonė.
     Svarbu:

 • Sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip 4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo ir bendras sudarytų sutarčių per kalendorinius metus terminas negali būti ilgesnis kaip 4 mėnesiai;
 • Darbo įgūdžių įgijimo sutarčių skaičius įmonėje, įstaigoje, organizacijoje negali viršyti 10 procentų visų įmonės, įstaigos, organizacijos darbo vietų (pareigų) skaičiaus, o darbdavys, kuris yra fizinis asmuo, negali vienu metu būti sudaręs daugiau negu vieną dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį;
 • Asmuo su tuo pačiu darbdaviu darbo įgūdžių įgijimo sutartį dėl kitokio pobūdžio darbo įgūdžių įgijimo gali sudaryti ne daugiau kaip 2 kartus;
 • Darbo įgūdžių įgijimo sutartis negali būti sudaroma su juridiniais asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu dešimtadaliu darbuotojų;
 • Sutartis įsigalioja, kai asmuo, kuris įgyja darbo įgūdžių, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo apie tai informuoja teritorinę darbo biržą.

Įsigaliosianti nuo 2015 m. sausio 1 d. užimtumo rėmimo priemonė – savanoriška praktika                   (LR Užimtumo įstatymas, 341 str.):

 • Darbingi asmenys iki 29 metų turi teisę sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais – juridiniais asmenimis;
 • Sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip  2 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;
 • Bendras sudarytų sutarčių per kalendorinius metus terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai;
 • Asmuo gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartį ne daugiau kaip 3 kartus, o bendras jo sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.
 • Įmonė likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki numatytos savanoriškos praktikos atlikimo pradžios informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administravimo įstaigą apie sudarytą savanoriškos praktikos sutartį;
 • Savanorišką praktiką atliekantys asmenys yra draudžiami sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis;
 • Asmuo tuo pačiu metu atlikti  savanorišką praktiką gali ne daugiau kaip pagal vieną savanoriškos praktikos sutartį;
 • Savanoriškos praktikos sutartis su ta pačia įmone, įstaiga, organizacija ar kita organizacine struktūra gali būti sudaroma ne daugiau kaip vieną kartą;
 • Savanoriškos praktikos sutarčių skaičius įmonėje negali viršyti 10 procentų visų įmonės darbo vietų (pareigybių) skaičiaus;
 • Savanoriškos praktikos sutartis negali būti sudaroma su juridiniais asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu dešimtadaliu darbuotojų;
 • Savanoriška praktika yra neatlygintina.

Išsami informacija teikiama Kauno teritorinės darbo biržos Kauno miesto skyriuje, telefonais (8 37) 22 04 54, (8 37) 20 69 37 arba internete
http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/darbo_igudziu_igijimo_remimas_sutartis.aspx