Ištiesė pagalbos ranką ukrainiečiams

 Šiauliuose neseniai įregistruotas ukrainiečių integracijos centras „Malva“. Jis įsikūrė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos patalpose P. Višinskio g. 25. Kasdien čia įvairiais reikalais užsuka apie pusšimtį lankytojų.

karas, ukrainieciu centras, pagalba ukrainai

Centro sekretorė M. Adamovič (kairėje) padeda užpildyti dokumentus.

Simboliu pasirinko gėlės žiedą

Savo simboliu ukrainiečių integracijos centras pasirinko malvos (dedešvos) gėlės žiedą. Pasak centro direktoriaus, Sergejaus Achmetovo,  užaugusio totoriaus ir lietuvės šeimoje, malvos žiedas turi magišką galią, mat tuos žiedelius kaip apsaugą ant galvos nešioja nykštukai, be to, žodis „malva“ turi ir kitą prasmę – tai malda, padėka aukštosioms jėgoms už suteiktą pagalbą.

Naujai įkurto ukrainiečių integracijos centro vadovui talkina jo pavaduotoja Regyna? Stulginskienė, kuri net 17 metų yra gyvenusi Ukrainoje, Kryme. Sekretorė – iš karo baisumų siaubiamos Ukrainos pabėgusi inteligentiška ir nuolat besišypsanti Marija Adamovič.

ukraina

Ukrainietė A. Baniulienė rašo eilėraščius, piešia, moko pabėgėles siūti.

Įleido šaknis Šiauliuose

Viena iš keturių integracijos centro steigėjų – ukrainietė Ala Baniulienė, užaugusi prie Poltavos. Ji su vyru Dariumi gyvena Šiauliuose, dirba siuvėja UAB „Porolonas“. Šioje bendrovėje jau dirba apie 40 ukrainiečių. Ala  moteris moko siūti, negaili patarimų.  Ukrainiečių integracijos centro direktorius Alą vadina idėjų generatore, ji yra atsakinga už kultūrinę veiklą, ryšius su kitomis Šiaulių miesto draugijomis. Ala kalba ukrainiečių, lietuvių, rusų kalbomis, rašo eilėraščius, piešia  paveikslus, kuriuos eksponuoja ukrainiečių integracijos centre. Ji buvo surengusi savo kūrybos parodas Šiauliuose, Latvijoje, Estijoje.

Padeda kuo galėdami

Sergejus teigė, kad jie kasdien sulaukia pusšimčio klientų. Kaip galėdami padeda karo pabėgėliams iš Ukrainos. Dauguma jų – moterys su mažamečiais ir mokyklinio amžiaus vaikais. Jų vyrai kovoja už Ukrainos laisvę.

Darnus „Malvos“ kolektyvas sprendžia daugybę klausimų: renka ir dalija labdarą, tariasi dėl ukrainiečių apgyvendinimo, renka informaciją ir kalbasi su potencialiais darbdaviais dėl įdarbinimo, ieško laisvų vietų mokyklose ar darželiuose. Netyla čia triūsiančių savanorių ir centro vadovų telefonai. Surinktą labdarą sėkmingai perdavė Maksimovičių kaimo, esančio netoli Kijevo, atstovui Pavelui. Dabar ruošia antrą didelę labdaros siuntą šitam kaimui.

Centro direktorius S. Achmetovas ir jo pavaduotoja R. Stulginskienė sveikino Kirilą iš Charkivo gimtadienio proga.

Talkina vertėjas ir teisininkas

Savanorė R. Jankūnaitė ukrainiečių vaikams rengia šventes.

Lankantis centre, atėjo didelis būrys jaunų moterų. Sekretorė Marija į kompiuterį surašė jų duomenis,  savanoriai padėjo užpildyti reikalingas anketas ir kitus dokumentus. Paskui karo pabėgėlės bendravo su integracijos centro vadovu. Jis buvo visiems labai atidus ir mandagus, kiekvieną nuoširdžiai  išklausė.

Centro direktorius nuolat tariasi su miesto savivaldybės vadovais, kartu ieško galimybių, kaip padėti ukrainiečiams. Integracijos centrui talkina teisininkas, dokumentus nemokamai verčia kvalifikuoti vertėjai.

Dauguma ukrainiečių yra apgyvendinti bendrabučiuose, kitus gyventi į savo būstus priėmė šiauliškiai. Jaunesni moksleiviai mokosi mokyklose, vyresnieji moksleiviai mokosi nuotoliniu būdu.

Įsitraukia į miesto gyvenimą

Savanorė Rūta Jankūnaitė pasakojo, kad į „Malvos“ veiklą įtraukė nemažai savo pažįstamų. Visi padeda, kiek tik gali. Laiku ištiesta realios pagalbos ranka yra kur kas svarbiau už patetiškas kalbas.

Integracijos centras stengiasi, kad karo pabėgėliai iš Ukrainos kuo greičiau įsilietų į miesto gyvenimą, susipažintų su šiauliečiais, bendrautų su įvairių tautų žmonėmis. Visi liko patenkinti gražia švente „Tautų piknikas“. Renginys vyko Ch. Frenkelio vilos parke, susirinkusieji vaišinosi suneštomis vaišėmis, ukrainietės išvirė barščių, virtinukų.

Vaikams – išskirtinis dėmesys

Kartu su savanore Rūta einame į pabėgėlių vaikams skirtą patalpą. Čia vaikai sveikinami gimtadienio proga, gali žaisti, vieni su kitais bendrauti. Rūta organizuoja vaikams šventes, stengiasi juos pradžiuginti. Centro direktorius dėkojo visiems geros valios žmonėms, verslininkams, politikams, savanoriams, kurie padeda ukrainiečiams, yra draugiški ir jautrūs kito skausmui. Sergejus prasitarė, kad bus sukurtas filmas apie sudėtingą ukrainiečių moterų kelionę į Lietuvą.

 

Autorės nuotraukos

2022.05.21

ŪP korespondentė – Aldona SIREIKIENĖ

Susijusios temos – skaitykite: Ukraina;  karas Ukrainoje;