Kainų skelbimas litais ir eurais: spalio mėnesį įspėta per 200 įmonių, skirtos 3 piniginės baudos

Priežiūros institucijos 2014 m. spalio mėnesį atliko 3365 patikrinimus dėl dvejopo kainų litais ir eurais nurodymo. Nustatyta 212 pažeidimų – tai sudaro 6,3 proc. nuo visų atliktų patikrinimų. Už LR Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo pažeidimus spalio mėnesį skirti 209 įspėjimai ir 3 piniginės baudos.

 „Palyginti su ankstesniais mėnesiais, pažeidimų kiek sumažėjo. Rugpjūtį užfiksuota 10,2 proc., rugsėjį – 7,5 proc., spalį – 6,3 proc. pažeidimų nuo visų patikrinimų. Nors skaičiai rodo, kad daugėja sąžiningai vartotojų atžvilgiu besielgiančių verslininkų, tačiau patikrinimų mastas artimiausiais mėnesiais tikrai nemažės“, – pažymėjo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius dr. Feliksas Petrauskas.

 Euro įvedimo įstatymo priežiūrą atlieka 17 institucijų, kurių veiklą kontroliuoja ir koordinuoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Atlikusi patikrinimą ir nustačiusi pažeidimą dėl dvejopo kainų nurodymo, priežiūros institucija pirmą kartą dažniausiai skiria įspėjimą. Ne vėliau kaip per 5 dienas atliekamas pakartotinis patikrinimas – jei pažeidimas tebėra nepašalintas, iš karto pritaikomos ekonominės sankcijos: fiziniams asmenims – bauda iki 5 000 litų, įmonėms – bauda nuo 1 000 iki 10 000 litų.

Spalio mėnesį 500 Lt bauda buvo skirta bendrovei „H & M Hennes & Mauritz“, dar dvi įmonės nubaustos atitinkamai 100 Lt ir 10 Lt baudomis. Per visą priežiūros laikotarpį nuo rugpjūčio 22 d. jau skirta 11 baudų, dar 487 pažeidėjams pritaikyti įspėjimai.

 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos duomenimis, spalio mėnesį 44 proc. pažeidimų sudarė kainų nenurodymo dviem valiutomis atvejai. 35 proc. sankcijų pritaikyta dėl kainų apvalinimo ne pagal teisės aktų reikalavimus, 16 proc. – dėl kainų perskaičiavimo į eurus ne pagal nustatytą neatšaukiamą lito ir euro kursą (3,45280 lito už 1 eurą), 5 proc. pažeidėjų kainas nurodė neaiškiai ir klaidinančiai.

Spalio mėnesį 41,98 proc. nustatytų pažeidimų užfiksuota ne maisto prekių ir paslaugų srityje. Pažeidimai maisto prekių ir gėrimų prekybos įmonėse sudarė 12,26 proc., grožio paslaugų teikimo vietose – 10,85 proc., automobilių priežiūros ir remonto įmonėse – 6,6 procento. Sumažėjo pažeidimų viešojo maitinimo paslaugų įmonėse: jei rugsėjį kavinėse ir restoranuose užfiksuoti pažeidimai sudarė 13,58 proc., tai spalį – 6,13 proc. visų atvejų.

Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) direktorius Ramūnas Čepaitis pažymėjo, kad rugpjūčio – spalio mėnesiais dėl dvejopo kainų nurodymo atitikimo teisės aktų reikalavimams IVPK patikrino 288 elektronines parduotuves ir nustatė 87 pažeidimus – 30,2 proc. nuo patikrintų elektroninių parduotuvių. Iš jų 83,9 proc. sudarė pažeidimai ne maisto prekių ir paslaugų srityje. Daugiausia pažeidimų elektroninėje erdvėje sudarė kainų nenurodymo dviejomis valiutomis atvejai – 71,2 proc. Iš visų institucijų spalio mėnesį atliktų patikrinimų, daugiausia dvejopo kainų nurodymo pažeidimų nustatyta Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskrityse, mažiausia – Tauragės ir Telšių apskrityse.

Per spalio mėnesį Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gavo 127 vartotojų ir verslininkų paklausimus, susijusius su euro įvedimu. Vartotojai apie galimus teisės aktų pažeidimus kviečiami pranešti tarnybai telefonu (8 5) 262 6760 arba nemokama euro konsultavimo linija 8 800 34528. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba koordinuoja 17 priežiūros institucijų veiklą. Šios institucijos nuo rugpjūčio 22 d. iki spalio 31 d. prekybos ir paslaugų teikimo vietose atliko 7530 patikrinimų ir nustatė 498 pažeidimus. Euro įvedimo įstatymą pažeidusių ūkio subjektų sąrašas skelbiamas tarnybos interneto svetainėje www.vvtat.lt ir svetainėje www.euras.lt.

 Vitas Ūsas
 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vyriausiasis
 specialistas viešiesiems ryšiams Tel. (8-5) 212 14 94 El.p.
 vitas.usas@vvtat.lt