Kanapių verslo proveržis vėl atsidūrė įstatymų leidėjų rankose

Naujosios redakcijos Pluoštinių kanapių įstatymas kelią į gyvenimą skinasi ypač sunkiai. Kliūtis spendžia net ir koronaviruso proveržis. Reikia pasidžiaugti, kad vis dėlto nepaisant nepalankių aplinkybių, kurios netikėtai pakeitė Vyriausybės ir Seimo planus, pluoštinių kanapių tema iš parlamento dienotvarkės neiškrito. Laukiami pokyčiai ateis, tačiau… ne šį sezoną.

kanapes lapaiVerslo asociacijų lūkesčiai

Verslo asociacijos į politikus kreipėsi memorandumu. Bendrame kreipimesi apgailestaujama, kad Lietuvos žemdirbiai, perdirbėjai, inovatoriai ir mokslininkai dar vieną pavasarį pasitiko neturėdami aiškaus atsakymo dėl pluoštinių kanapių sektoriaus perspektyvų, ir kalbama apie tai, kaip svarbu sudaryti teisines prielaidas perspektyviai žemės ūkio ir perdirbimo nišai.

Pripažinus pluoštinių kanapių, kaip biologiškai vertingų žaliavų šaltinio, potencialą, būtų prisidedama prie sveikatos, grožio industrijos, taip pat maisto, gėrimų ir pašarų pramonės plėt­ros. Būtų sudaryta galimybė perdirbti visas pluoštinių kanapių dalis ir leisti rinkai tiekti ne vien tik pluoštą ir sėklas ar šių sėklų produktus, bet ir iš kitų pluoštinių kanapių dalių gautus produktus. Taip Lietuva neatsiliks nuo Europos ir kitų valstybių praktikos šioje industrijoje ir didins šalies ūkininkų konkurencingumą. Naujas teisinis reglamentavimas lemtų proveržį verslo, orientuoto tiekti produkciją farmacijos, kosmetikos, maisto, gėrimų ir pašarų pramonei.

„Aiškus ir mokslu grįstas teisinis pluoštinių kanapių verslo reguliavimas leistų šalies žemdirbiams tiekti rinkai aukštos pridėtinės vertės produkciją. Perdirbus visas pluoštinės kanapės augalo dalis, prognozuojama, kad šalies kanapių produktų sektoriaus sukuriama vertė Lietuvos ekonomikai per metus sugeneruotų 100 mln. Eur pridėtinę vertę, o per keletą metų šalies ekonomikai sukuriama vertė viršytų 300 mln. eurų“, – teigiama memorandume.

Pagaliau, pluoštinių kanapių verslo plėtra prisidės prie klimato kaitos švelninimo, racionali sėjomaina ir cheminių preparatų naudojimo mažinimas stabdytų žemės naudmenų degradaciją.

Svarstymo stadija 

Pluoštinių kanapių įstatymo pataisos buvo brandinamos ypač ilgai, skirtingų Seimo frakcijų atstovų. Sujungti du įstatymų projektai. Surengtos dvi tarptautinės konferencijos. Projektą svarstė ne tik Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK), bet ir trys papildomi komitetai – Ekonomikos, Sveikatos reikalų (SRK), Teisės ir teisėtvarkos. Papildomi Seimo komitetai siūlomam naujam sektoriaus teisiniam reglamentavimui iš esmės pritarė, bet kai kurie iš jų rekomendavo projektą KRK tobulinti atsižvelgiant į Vyriausybės išvadą. Šį antradienį Seimo posėdyje projektas buvo svarstomas. Jam dauguma pritarė, taigi svarbi kartelė peržengta. Tiesa, svarstymas nebuvo lengvas.  Iš pat ryto SRK pirmininkė Asta Kubilienė išplatino pranešimą, kuriuo perspėjo: „Lietuva, pažeisdama tarptautinę teisę, ruošiasi tapti pirmąja Europos Sąjungos šalimi, kurioje įstatymais bus legalizuotas narkotinių ir psichotropinių medžiagų naudojimas.“ Komiteto pirmininkė išreiškė viltį, jog politikai už tokį projektą nebalsuos.

Kaip ir galima buvo tikėtis, pluoštinių kanapių reikalas Seimo narius suskaidė į dvi skirtingas stovyklas. Vieni įsitikinę, kad Lietuva rizikuoja pažeisti ES ir tarptautinius dokumentus, priimtus prieš 50–60 metų. Kiti siūlo neatsilikti nuo pasaulinių tendencijų, nes mokslo ir technologijų pažanga peržengė senų taisyklių rėmus. Vieni teigė, kad tai yra tipiškas lobistinės veiklos įstatymas, kuriuo siekiama įteisinti narkotinių produktų gamybą. Kiti tikino, kad pluoštinė kanapė nieko bendra neturi su narkotikais, o šiandien, kai dėl sveikatos krizės stoja ekonomika, toks projektas yra dar aktualesnis. Atvėrus duris giluminiam pluoštinės kanapės perdirbimui būtų sudarytos galimybės augti verslui, kurti naujas darbo vietas, gaminti aukštos pridėtinės vertės produktus, pritraukti investicijas.

Hemp products concept. Cannabis seed oil and green plantNeatsižvelgė į pasiūlymą

Projekto nuostatas dar reikės apginti. Kovo mėnesį, kai atrodė, kad dėl visų nuostatų jau sutarta, Seimo nariai Ramūnas Karbauskis, A. Kubilienė ir Agnė Širinskienė pateikė pasiūlymą. Jame teigiama, kad projekto nuostatomis sudaroma galimybė piktnaudžiauti, kyla grėsmė visuomenės sveikatai ir saugumui.

Pasiūlyta atsisakyti kelių esminių nuostatų: iš projekto išbraukti kosmetikos gaminius; numatyti, kad didžiausi leidžiami tetrahidrokanabinolio (THC) kiekiai gaminiuose būtų nustatomi sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrų tvirtinamu sąrašu; tarpinius pluoštinių kanapių produktus, kuriuose THC kiekis viršija nustatytą ribą, laikyti atliekomis, tolesniame gamybos procese nenaudoti.

KRK tam nepritarė. Sutiko pakeisti tik įstatymo įsigaliojimo terminą: 2021 m. sausio 1-oji. Iki to laiko Vyriausybė ir sveikatos apsaugos bei žemės ūkio ministrai turėtų priimti įgyvendinamuosius teisės aktus. Be kita ko, užtruks ir notifikavimo EK procedūra.  Naujosios redakcijos Pluoštinių kanapių įstatymui toliau skinamas kelias į gyvenimą. Tačiau šį sezoną naujos verslo šakos dalyviams veiklos teisinis reglamentavimas nesikeis, nors kai kurie politikai žemdirbiams ir paskubėjo suteikti tokių optimistinių lūkesčių.

Irma DUBOVIČIENĖ

ŪP korespondentė