Kas valdo situaciją žemės ūkio sektoriuje?

Vakar, pirmadienį, Vilniuje Lietuvos žemės ūkio taryba (LŽŪT) surengė spaudos konferenciją dėl žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko. Renginyje buvo klausiama: ar žemdirbiams ministras meluoja, ar nevaldo situacijos?

LŽŪT pirmininkės ir Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos vadovės Danutės Karalevičienės teigimu, žemės ūkio ministras K. Navickas klaidina Seimo Kaimo reikalų komitetą ir socialinius partnerius, teigdamas, jog ministerija Europos Komisijai laiku pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą, nors iš Europos Sąjungos komisijos pranešimo paaiškėjo, kad Lietuva strateginio plano gruodžio 31 d. nepateikė.

Renginyje be LŽŪT pirmininkės D. Karalevičienės dalyvavo Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininkas Raimundas Juknevičius, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos (LPGA) prezidentas Jonas Vilionis ir Lietuvo žemės ūkio bendrovių asociacijos (LŽŪBA) generalinis direktorius Jonas Sviderskis.

Kaip sakė LŽŪT pirmininkė D. Karalevičienė, praėjusią savaitę (sausio 5 d.), kai Strateginis planas jau turėjo būti Briuselyje, Seimo Kaimo reikalų komitetas dar siūlė Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) koreguoti tiesioginių išmokų skyrimo 2023–2027 metų tvarką.  Šešiais balsais prieš vieną Seimo KRK pritarė, kad išmokų „lubos“ siektų 100 tūkst. Eur, numatant galimybę išskaičiuoti per metus su vykdoma veikla sumokėtus atlyginimus ir su jais susijusius mokesčius. Tokiu sprendimu būtų skatinama kurti ir išlaikyti darbo vietas. ŽŪM siūlė žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginiame plane numatyti šiek tiek griežtesnius ribojimus – didesnės nei 60 tūkst. Eur tiesioginės išmokos būtų mažinamos 85 proc., išskaičiuojant darbo užmokestį ir su juo susijusius mokesčius. 2021 m. pavasarį daliai Seimo narių pasiūlius iki 150 tūkst. Eur riboti tiesiogines išmokas, ministras K. Navickas tada teigė, kad „lubų“ efektą lemtų tai, kokie susijusių žemės ūkio įmonių ar ūkininkų kriterijai bus taikomi. ES Tarybai 2020 m. liepos mėn. patvirtinus 2021–2027 metų ES biudžetą, buvo paskelbta, kad tiesioginės išmokos stambiesiems ūkiams turėtų būti apribotos iki 100 tūkst. Eur, tačiau galutinis sprendimas paliktas valstybėms narėms.

„Žemės ūkio ministro išsiųstą Strateginį planą mes ketiname apskųsti Europos Komisijai, nes su mumis jis derintas nebuvo ir nežinia, koks variantas pasieks Briuselį. Pieno gamintojai siūlė nediferencijuoti išmokų už karves, palikti išmokas už pieninius bulius, tačiau galutiniame strategijos variante to neliko. Mane stebina strategijoje minimos paramos programos, kurios tarsi orientuotos remti miestiečius, norinčius įsikurti kaime. Tokios praktikos mes jau turime, aplink Vilnių, Trakus  apsigyvenę tūkstančiai tariamų ūkininkų, kurie nieko negamina, tik naudojasi valstybės lengvatomis“, – piktinosi LŽŪT pirmininkė D. Karalevičienė.

LPGA prezidentas J. Vilionis pateikė niūroką Lietuvos žemės ūkio sektoriaus perspektyvą. Jo teigimu, šalyje mažėja mėsos ir pieno ūkių, nes tą provokuoja mažos supirkimo kainos ir neadekvati europinė bei nacionalinė parama. „Ministras su žemdirbiais nesikalba, nebendrauja, – sakė J. Vilionis, – kaip tada jis gali atstovauti žemės ūkio sektoriui, jeigu nežino situacijos?“

Konkrečiais skaičiavimais pagrįstą žemės ūkio bendrovių situaciją apibūdino LŽŪBA generalinis direktorius J. Sviderskis, išeičių iš susidariusios padėties, kai „apačios“ nepatenkintos, o „viršūnės“ nesugeba, ieškojo LŪS pirmininkas R. Juknevičius. „Tiesioginių išmokų „lubos“ neturi būti primestos aklai, neįsigilinus į Lietuvos žemės ūkio specifiką, kaip yra dabar, – sakė J. Sviderskis. – Naujoji strategija taikyta riboti stambių prekinių ūkių verslą, tačiau iš esmės savo išmokų diferencijavimu labiausiai nuskurdins smulkius ir vidutinius ūkius, neskatins jų plėtrai.“

Spaudos konferencijos dalyviai aptarė ir apie žemdirbius formuojamą neigiamą viešąją nuomonę, komunikacijos tarp kaimo ir ministerijos trūkumą. Pabaigoje buvo pasakytas jau ne kartą girdėtas siūlymas ministrui K. Navickui palikti žemės ūkio vadovo kėdę. Dėl protesto akcijų prie ŽŪM garsiai kalbėta nebuvo, bet idėja brandinama.

Žiniasklaidos atstovams, pasibaigus LŽŪT spaudos konferencijai, po pusvalandžio ŽŪM buvo surengtas susitikimas su ministru K. Navicku.

2022-01-11

ŪP korespondentas Justinas ADOMAITIS

Lietuvos žemės ūkio taryba, LŽŪT, Danutė Karalevičienė, žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginis planas, Justinas Adomaitis, Ūkininko patarėjas