Kėdainiečių vairą perėmė jaunasis ūkininkas

Spalio 8-ąją vykusiame Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos (KKŪS) visuotiniame susirinkime atviru balsavimu išrinktas naujas pirmininkas. Juo tapo jaunasis ūkininkas iš Pelėdnagių seniūnijos Dainius Sabulis.

Išrinktas beveik vienbalsiai

Nuo 2008 m. šios sąjungos veiklai vadovavęs ūkininkas Virmantas Ivanauskas penktai kadencijai savo kandidatūros į pirmininko pareigas nekėlė. Pradėjęs visuotinį susirinkimą V. Ivanauskas padėkojo visiems už suteiktą pasitikėjimą, kartu nueitą ilgą kelią, bendrą darbą ir, atkreipęs dėmesį į žemės ūkiui kylančius iššūkius, akcentavo, kad atėjo laikas KKŪS vairą perduoti jaunesniems.

Naujasis KKŪS pirmininkas Dainius Sabulis.

Buvo pasiūlyta 29 metų ūkininko Dainiaus Sabulio kandidatūra. Daugiau kandidatų nebuvo. Vienam susilaikius ir visiems kitiems balsavus už, pirmininku išrinktas D. Sabulis.

Susirinkime taip pat patvirtinta nauja KKŪS taryba, kurią sudaro vienuolika narių – po vieną iš kiek­vienos seniūnijos. Į ją išrinkti net penki nauji atstovai.

Susirinkime buvo išrinkta ir patvirtinta naujos sudėties revizijos komisija, patvirtintas metinis nario mokestis, kuris išliko toks pat trečius metus – 1,20 Eur už deklaruotų pasėlių hektarą.

Taiko naujausias technologijas

D. Sabulis puoselėja modernų augalininkystės ūkį. Jis įsitikinęs, kad apie įdiegtų technologijų naudą ūkyje galima spręsti tik po 5 metų atkaklaus darbo.

Dainius ūkininkauja kartu su broliu Gediminu. Jiedu buvo 2019 metų konkurso „Metų ūkis“ pirmosios vietos laimėtojai. Jų ūkiai registruoti atskirai, bet dirba kartu. Neseniai jiedu perėmė ir tėvo ūkį, todėl dabar ūkininkauja apie 600 ha plote. Augina įvairias grūdines kultūras.

D. Sabulis Aleksandro Stulginskio universitete (ASU) studijavo žemės ūkio inžineriją ir vadybą. Agronominių mokslų įgyti nesistengė, nes, pasak Dainiaus, tai galima sužinoti iš medijų, kitų žemdirbių bei savos praktikos. Dainius mėgsta taikyti įvairias naujoves. Jo valdose vyko jau ne viena žemės ūkio technika prekiaujančios firmos lauko diena. „Niekada neperkame technikos, kol jos neišbandome“, – ŪP korespondentui teigė Dainius.

Jaunąjį ūkininką piktina viešojoje erdvėje toleruojamas žmonių supriešinimas. „Daug kas mus tapatina su Ramūnu Karbauskiu. Mes nesame tokie ūkininkai kaip R. Karbauskis. Mes viską dirbame patys, o tie stambieji vadovauja visokioms korporacijoms – skirtumas didžiulis. Ir naujų ar didesnių mokesčių įvedimas yra ne tuo laiku. Turime įsipareigojimų Europos Sąjungai, o mums dar užkrauna mokestinę naštą. Mūsų valdžia nepasistengė ir dėl išmokų suvienodinimo visose ES šalyse. Lietuvos politikams norėčiau palinkėti – didinkite tuos mokesčius tada, kai mes būsime turtingi. Mūsų šalies ūkiams dar tik 20–30 metų, ir kaip mes galime konkuruoti su Vokietijos ir kitų ES šalių ūkininkais, kurių ūkiuose šeimininkauja jau
trečia–ketvirta karta? Jeigu vokiečiai negauna iš hektaro 600 eurų pelno, važiuoja į gatves.“

Dainius su broliu Gediminu 2019 metais dalyvavo žalių kryžių statymo akcijoje ir vieni pirmųjų šalyje prie tarptautinio greitkelio „Via Baltica“ pastatė net keturis tokius kryžius.

Geru žodžiu D. Sabulį ir jo brolį Gediminą mini Pelėdnagių seniūnas Edvinas Pagirskas. Šiltuoju metų laiku jiedu su savo technika greideriuoja seniūnijos žvyrkelius, žiemą nuo kelių nuvalo sniegą.

Strategijoje – jaunų ūkininkų mąstymas

Naujai išrinktas pirmininkas D. Sabulis ir taryba netrukus turės parengti veiklos strategiją ateinantiems trejiems metams.

Dainius ŪP sakė pirmiausia pasistengsiantis, kad visi mokėtų sąjungos nario mokestį. „Kaip nors reikės paskatinti tuos, kurie nemoka nario mokesčio. Juk kovojame už visus ūkininkus. Bandysime į KKŪS pritraukti ir naujų ūkininkų. Reikės peržiūrėti piniginį balansą, gal ko nors atsisakyti. Turime planų sustiprinti sąjungos administraciją, susirasti teisininką. Bandysime motyvuoti jaunus ūkininkus stoti į mūsų organizaciją, nes dabar yra nemažai jaunimo, perėmusio tėvų ūkius. Yra galimybių didinti sąjungos narių skaičių, nes tik kas penktas ūkininkas rajone yra mūsų organizacijos narys“, – apie savo planus pasakojo D. Sabulis.

Vienas svarbiausių darbų – artėjantis žaliasis kursas. ŪP pašnekovas sakė, jog reikės daugiau diskusijų, pokalbių, kad valdžia išgirstų ūkininkus. „Dabar viskas stumiama buldozeriu, nėra jokio tarimosi su Lietuvos ūkininkų sąjunga. Gal atėjęs jaunimas sukrutins instancijas, į kurias bandysime kreiptis“, – sakė optimizmo nestokojantis jaunasis ūkininkas, KKŪS pirmininkas D. Sabulis.

2021-10-12

Stasys BIELSKIS

ŪP korespondentas

Dainiaus SABULIO asmeninė nuotrauka

 

Dainius Sabulis Virmantas Ivanauskas KKŪS