Kombainai sparnų neturi – tegali važiuoti keliais ir gatvėmis

Anądien Telšių rajono Tryškių miestelis tapo panašus į didmiestį piko valandomis – staiga ėmė ir sustojo visas transportas. Nervingesni vairuotojai griebėsi telefonų ir bandė ieškoti teisybės. Kiti – kantriai laukė. Šiai sumaiščiai sukelti pakako vieno vienintelio kombaino. Taip vietos ūkininkai protestavo prieš jų gatves rekonstruojančius kelininkus. Mat, kai iki 6,2 metro „sukūsta“ 10 metrų pločio važiuojamąją dalį turėjusi gatvė, juokai menki. Kam miesteliui, kurio didesnė gyventojų dalis užsiima žemės ūkiu, reikalingos gatvės, jei jose prasilenkti gali tik lengvieji automobiliai?

„Ko anksčiau tylėjot?“

Rekonstruojamoje gatvėje prasilenkti gali tik lengvieji automobiliai.

Kadangi bendruomenė į įvairioms organizacijoms išsiuntinėtus raštus sulaukė tik formalių atsakymų, ūkininkai nusprendė vietos valdžiai bei valdininkams, sėdintiems Lietuvos automobilių kelių direkcijoje (LAKD), praktiškai parodyti, kas nutiks po tokios Lazdynų Pelėdos gatvės rekonstrukcijos.

„Ko tylėjote tada, kai buvo svarstomas gatvių rekonstrukcijos projektas?“ – šiuo klausimu kelininkai bando gintis nuo Tryškių bendruomenės pasipiktinimo. Miestelio žmonės sako, kad čia ne tas pats projektas, kuris buvo pateiktas viešajam svarstymui. Ir priduria, jog gali būti, kad dabartinis projektas – trečias ar net ketvirtas. Be to, kam porą ar trejetą kartų teko dalyvauti panašių projektų svarstymuose, gerai žino, jog turintys ką slėpti projektuotojai pasistengia, kad į projektų aptarimus susirinktų kuo mažiau gyventojų, o geriausia, kad jų visai nebūtų. Kai žmonės apie svarstymus sužino iš spaudos, šaukštai būna po pietų – tada beveik neįmanoma prisikviesti nei projektuotojų, nei už tokias rekonstrukcijas atsakingų LAKD atstovų.

„Blogiausia, kad turime apie kilometro gatvės atkarpą, kurioje – ir nuokalnė, ir posūkis, – „Ūkininko patarėjui“ pasakojo ūkininkas Andrius Akučka, kurio kombainas ir užtvėrė gatvę, – todėl negali žinoti, kas priešais tave išnirs. Mes nė nenumanėm, kaip ta gatvė atrodys, kol kelininkai bortelių nesudėjo. Kai išvydom, kokio pločio bus važiuojamoji dalis, savo akimis tikėti nenorėjom.“

Siūlė rinktis kitą kelią

Ir kaip prasilenkti?

„Supratę, ką mums reiškia toks gatvės susiaurėjimas, puolėm ieškoti išeities, – toliau pasakojo A. Akučka. – Ir išgirdom nuvalkiotą frazę: „Europiniai pinigai, mes nieko negalim padaryti…“ Projektuotojai, prieš pradėdami darbus, turėjo į vietą atvažiuoti, viską apžiūrėti ir tik tada rengti projektą. Juk netoli ir važiuoti reikėjo – iš Klaipėdos. Bet kur tau jie į kaimą važiuos – juk visažiniai! Kaip kitaip pasakysi, jei į nemažai kiemų nuovažos nesuprojektuotos. Sunku patikėti, bet net į ambulatoriją įėjimas nesuprojektuotas. Įsivaizduokit, viena močiutė darbininkų prašė, kad prie įvažiavimo į jos kiemą bortelių nesudėtų, nes peržengus per juos vos ne į pusmetrinę duobę įkrinti. Darbininkai suprato, kad blogai, bet vis tiek bortelius sudėjo ir pažadėjo, jog kai gatvė bus atiduota eksploatuoti, juos nuims. Argi protingai daroma? Nesuprojektuotų ir neįrengtų nuovažų yra ne viena ir ne dvi…“

Daugiau kaip 200 hektarų valdantį ūkininką A. Akučką supykdė ir pasiūlymas į savo laukus važiuoti kitu keliu. Nepatikėsite, bet jei ūkininkas važiuotų kitais keliais, ir iš vienos, ir iš kitos pusės susidarytų 25 kilometrų vingis, o tiesiai – tik 4 kilometrai. Ar tai nepanašu į Prancūzijos karalienės Marijos Antuanetės pasakytus žodžius: „Ar mano žmonės neturi duonos? Tada leiskite jiems valgyti pyragus.“ Jei mūsų valdininkai nesupranta, koks skirtumas tarp 4 ir 25 kilometrų, ką apie juos ir besakyti…

Ūkininkas stebisi, jog žemės ūkio technika vadinama negabaritine. „Mūsų technika nėra negabaritinė. Ji – savaeigė žemės ūkio technika. Ir tikrai niekur nėra parašyta, kad neturime teisės ja važinėti“, – tvirtino A. Akučka.

Atvažiavo, išmatavo, pažadėjo, išvažiavo

Posūkyje.

Dieną prieš blokuojant Lazdynų Pelėdos gatvę Tryškių miestelyje vyko bendruomenės susirinkimas, kuriame buvo kalbama ir apie tai, kas padaryta rekonstruojant gatves. Pakalbėjo, padejavo, bet, matyt, viskas taip ir būtų likę. Todėl ūkininkai ir nusprendė ne salėje, o gatvėje parodyti, kas gali nutikti Tryškiams, kai per javapjūtę ar kitus didžiuosius darbymečius į laukus pajudės žemės ūkio technika. Be avarijų, gatvių užkimšimo, žmonėms dar tektų kvėpuoti mašinų išmetamosiomis dujomis.

Kilus triukšmui, į Tryškius taip ir neatvažiavo nė vienas LAKD ar už gatvių rekonstrukciją atsakingų kelininkų vadovas, nors puikiai suprato: jei žmonės neleis kloti asfalto, nuostoliai bus dideli. Atskubėjo tik Telšių savivaldybės administracijos direktorius T. Katkus bei savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Norkus. Prie jų prisijungė Seimo narys Valentinas Bukauskas, Tryškių seniūnas Antanas Jokubauskis, bendruomenės pirmininkė Asta Simonavičienė. Visi jie buvo ir bendruomenės susirinkime, tad problemas žinojo. Kaip pasakojo A. Akučka, gatves apžiūrėjo, išmatavo ir pažadėjo kelininkams pasiūlyti, kad šie įrengtų transportui prasilenkti skirtas vietas, kurios bent iš dalies palengvintų eismą.

Dar vienas raštas

Panašiai kalbėjo ir Telšių savivaldybės administracijos direktorius T. Katkus. Jis minėjo, jog dėl nuovažų, aukščių skirtumo su kelininkais jau sutarta. Dėl prasilenkimo aikštelių dar teks kalbėtis, bet kitos išeities nėra. O tai, kad gyventojai nepatenkinti, jog per šventes nebus kur statyti automobilių, kuriuos anksčiau jie palikdavo nemažoje stovėjimo aikštelėje ar kelkraštyje, jis bėdos nemato. „Poilsio komplekse – didelės erdvės, daug žolynų, tad galima ten aikštelę įrengti“, – tikino T. Katkus.

Įdomu, kokio atsakymo sulauks Lietuvos ūkininkų sąjunga, kuri taip pat išsiuntė raštą Susisiekimo ministerijai, LAKD ir Žemės ūkio ministerijai, prašydama pagaliau atsižvelgti ne tik į eismo saugumo reikalavimus, bet ir į vietos gyventojų poreikius ir ūkininkų naudojamos sunkios žemės ūkio technikos pravažumo galimybes. Raštą pasirašęs Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius pažymi, jog šios problemos svarbios visos Lietuvos ūkininkams, pasiūlė nieko nelaukiant peržiūrėti projektus, mat, kol kombainai ir kitos savaeigės žemės ūkio mašinos neskraido kaip malūnsparniai, teks joms kelius pritaikyti.

Klausimai be atsakymų

Bandymas išsukti iš susiaurintos gatvės baigėsi… griovyje.

LAKD Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriaus vadybininkas Evaldas Tamariūnas „Ūkininko patarėją“ informavo, jog valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4612 Tryškiai–Kiršiai ruožo nuo 0,01 iki 0,77 km rekonstrukcijos projektui 2018 m. rugsėjo 20 d. buvo atliktas kelių saugumo auditas. Atliktam auditui įvertinti LAKD 2018 m. spalio 4 d. buvo organizuotas kelių projektų kelių saugumo audito vertinimo komisijos posėdis, kurio metu buvo svarstyti audito rezultatai. Projektas buvo pataisytas pagal audito pastabas, kurioms LAKD pritarė.

„2018 m. lapkričio 21 d. Tryškių kultūros centre įvyko projekto viešinimo procedūra (projekto pristatymas visuomenei). Viešojo susirinkimo protokole nurodyta, jog dalyviams buvo pristatytas statytojas, projektuotojas, projektiniai pasiūlymai. Projektuojamų gatvių trasos buvo nuodugniai peržiūrėtos – apibūdinti projektuojami dangų pločiai, dangų tipai, nuovažų parametrai. Susirinkimo metu nebuvo papildomai iškelta klausimų, susijusių su kelio juostos pločiais ar važiuojamosios dangos pločiais“, – aiškino E. Tamariūnas. Anot jo, projektui 2019 m. rugpjūčio 9 d. buvo atlikta ekspertizė ir gautas teigiamas ekspertizės aktas, kuriame konstatuota, kad projektas atitinka Lietuvos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Projektas patvirtintas LAKD direktoriaus įsakymu. Telšių rajono savivaldybės administracija 2019 m. spalio 15 d. projektui išdavė statybą leidžiantį dokumentą.

Tačiau kodėl reikėjo Lazdynų Pelėdos gatvę siaurinti iki 6,2 metro, kodėl nebuvo suprojektuotos nuovažos į kai kurių miestelio gyventojų kiemus, paaiškinimo „Ūkininko patarėjas“ nesulaukė.

Roma MĖČIENĖ

ŪP korespondentė

Andriaus AKUČKOS nuotraukos

2021-06-08

 

 

 

 

 

 

Kelių direkcija, kelias