Lietuvoje lankosi tarptautinė veterinarijos ekspertų misija dėl afrikinio kiaulių maro

Šią savaitę, kovo 30 – balandžio 3 dienomis Lietuvoje lankosi veterinarijos ekspertų grupė, vertinanti, kaip Lietuva taiko afrikinio kiaulių maro (AKM) prevencijos ir kontrolės reikalavimus.

Šiai ekspertų grupei pavesta vietose įvertinti taikomų kovos ir prevencijos priemonių prieš AKM efektyvumą bei nustatyti geriausios praktikos pavyzdžius ir vėliau juos bendrai taikyti visose AKM apimtose šalyse.

Dėl tokių vizitų organizavimo buvo susitarta šių metų vasario 11–12 dienomis Taline vykusiame Baltijos ir Rytų Europos šalių AKM ekspertų darbo grupės posėdyje. Tuomet Lietuvos pateiktą siūlymą organizuoti veterinarijos ekspertų vizitus kiekvienoje iš šalių, kuriose buvo ar yra nustatytas AKM, vienbalsiai palaikė Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos atstovai.

,,Posėdyje Taline ne tik pasiūlėme organizuoti tarptautines AKM ekspertų misijas, bet ir pakvietėme jas pradėti Lietuvoje. Pagal planą ekspertai toliau vyks vertinti AKM situacijos Baltarusijoje, Rusijoje, Latvijoje, Ukrainoje, Lenkijoje ir Estijoje. Tikimės, kad šios misijos padės surinkti išsamią informaciją apie AKM situaciją, padės geriau apibrėžti silpnybes ir grėsmes kiekvienoje šalyje ir visame regione bei numatyti veiksmus situacijai gerinti“, – pabrėžė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Jonas Milius.

Ekspertai misijos metu Lietuvoje atliks kompleksinį AKM priemonių vertinimą pasirinktose teritorinėse valstybinėse maisto ir veterinarijos tarnybose, kiaulių laikymo vietose, susitiks su medžiotojų būrelių atstovais, vertins, kaip Lietuvoje įgyvendinamos prevencinės kovos su AKM priemonės.

 

VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyrius