Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2013 (leidinio pristatymas)

Išleistas metinis leidinys „Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2013“, informuoja Lietuvos statistikos departamentas. Leidinyje pateikiama statistinė informacija apie tarptautinės migracijos procesus ir jų įtaką šalies demografinei raidai, darbo rinkai ir gyvenimo lygiui. Nagrinėjami socialiniai ir ekonominiai veiksniai, galintys turėti įtaką Lietuvos gyventojų nuostatoms migruoti. Pateikiamos tarptautinių migrantų socialinės ir ekonominės charakteristikos.

2013 m. neto tarptautinė migracija išliko neigiama – iš Lietuvos emigravo 16,8 tūkst. žmonių daugiau negu imigravo (imigravo 22 tūkst., emigravo 38,8 tūkst.). Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) duomenimis, 2013 m. didžiausia neigiama neto tarptautinė migracija 1 tūkst. gyventojų buvo Kipre (–13,9), Latvijoje (–7,1) ir Lietuvoje (–5,7).

2013 m. iš Lietuvos emigravo 38,8 tūkst. šalies gyventojų. Palyginti su 2012 m., emigrantų skaičius sumažėjo 2,3 tūkst. (5,6 proc.). 2013 m. pagal emigrantų srautus Jungtinė Karalystė buvo pirmoji valstybė, Airija – antroji. Į Jungtinę Karalystę emi­gra­vo 17,9 tūkst. visų emigrantų, Airiją – 3,3 tūkst. Po 3 tūkst. šalies gyventojų emigravo į Norvegiją ir Vokietiją, 1,3 tūkst. – į Jungtines Amerikos Valstijas, 1,1 tūkst. – į Ispaniją, beveik po 1 tūkst. – į Baltarusiją, Švediją, Daniją.

2013 m. penktadalį (19,8 proc.) visų emigrantų sudarė 20–24 me­tų amžiaus žmonės, 18,4 procento – 25–29 metų amžiaus, 13,2 procento – 30–34 metų amžiaus (2012 m. – atitinkamai 20,5, 20, 12,3 proc.). Emigra­vu­sių vaikų iki 18 me­tų amžiaus skaičius šiek tiek padidėjo – nuo 5,8 tūkst. 2012 m. iki 5,9 tūkst. 2013 m., pagyvenu­siųjų (65 metų amžiaus ir vyres­nių) – atitinkamai nuo 488 iki 674.

2013 m. 82,8 procento darbingo amžiaus emigrantų prieš išvykdami iš šalies nedirbo vienus metus ir ilgiau (2012 m. – 75,4 proc.). Daugiau negu pusė (60,1 proc.) darbingo amžiaus emigrantų, kurie prieš išvykdami nedirbo, buvo 20–34 metų amžiaus. Per pastaruosius dešimt metų (2004–2013 m.) į Lie­tuvą grįžo (reemigravo) 85,4 tūkst. (79,6 proc. visų imigrantų) Lietuvos Respublikos piliečių ir imigravo 21,9 tūkst. (20,4 proc.) užsieniečių.Kviečiame skaityti leidinį nemokamai Oficialiosios statistikos portale arba įsigyti Lietuvos statistikos departamento knygyne-bibliotekoje (kaina – 17,90 LT arba 5,20 EUR).