Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokykla tapo gimnazija, akreditavus vidurinio ugdymo programą

Vos prieš dvejus metus duris atvėrusi ir savo istoriją pradėjusi kurti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinė mokykla (LSMU mokykla) šią vasarą sulaukė džiuginančių naujienų.
2015 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pasirašė įsakymą, kuriuo buvo akredituota LSMU mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa. Birželio 19 d. LSMU taryba vienbalsiai pritarė naujai šios švietimo įstaigos įstatų redakcijai. Rugpjūčio 3 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti įstatai ir nuo šiol LSMU įsteigta mokykla vadinasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija (LSMU gimnazija).
Švietimo ir mokslo ministro sudaryta Akreditacijos komisija mokyklos dvejų metų veiklą vertino pagal kelis kriterijus: 11–12 klasių mokinių mokymosi sėkmingumas ir pasiekimai (šiemet LSMU mokykla išleido tik pirmąją savo abiturientų laidą, todėl šį punktą komisija galėjo vertinti iš dalies. Po trejų metų patikrinimas bus pakartotas ir įvertintas mokinių pasiekimų progresas), mokyklos darbuotojų pasirengimas organizuoti ugdymo procesą ir ugdyti pagal vidurinio ugdymo programą, švietimo pagalba mokiniams ir mokymo(si) aplinka. Gimnazijos direktorius Arūnas Bučnys ypač džiaugėsi, kad Akreditacijos komisija mokymo(si) aplinką įvertino didžiausiais balais: mokytojai aprūpinti šiuolaikinėmis organizacinėmis ir mokymosi priemonėmis, mokyklos bibliotekoje įrengtas reikiamas kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, mokykloje yra pakankamai vadovėlių ir ugdymo procesui reikalingos literatūros, mokomieji kabinetai aprūpinti mokymui ir mokymuisi reikalinga organizacine technika, įranga, mokymosi priemonėmis, sporto bazė atitinka mokinių sportinio ir sveikatingumo ugdymo reikalavimus, puikiai įrengtos kompiuterių klasės, nuolat atnaujinama mokyklos interneto svetainė.
Komisijos vertinimo ataskaitoje minimi LSMU mokyklos tiek pliusai, tiek ir minusai, tačiau pastarieji, kaip teigė A. Bučnys, yra tik dar didesnė paskata stengtis ir tobulėti: „Esame gana jauna švietimo  institucija, todėl nereikia stebėtis, kad yra sričių, kurias reikia tobulinti. Mūsų mokyklos bendruomenė įsitikinusi, kad visa tai padės siekti dar geresnių ateities rezultatų“.
LSMU mokyklos strategijoje įtvirtintos nuostatos didžiausią dėmesį skirti biomedicinos ir biosocialiniams mokslams ir toliau bus tos sritys, į kurias gimnazistai bus skatinami gilintis daugiausiai. Prie šio proceso tobulinimo ypač prisideda LSMU gimnazijoje įrengta šiuolaikinė biotechnologijos mokslų laboratorija, jau ateinančiais mokslo metais siekiama sutvarkyti chemijos laboratoriją. LSMU gimnazija yra bene pirmoji mokykla Kaune, turinti tokio aukšto lygio mokyklinę biotechnologijų laboratoriją, kuri įrengta ir atidaryta padedant steigėjui – LSMU bei partneriams – farmacijos kompanijai UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“.
LSMU gimnazijos vadovas atskleidė, kad žengus tokį rimtą žingsnį mokyklos istorijoje, administracija ir mokytojai jau galvoja apie naujus tikslus. Artimiausias – parengti biomedicinos ir biosocialinių mokslų krypties ugdymo programą, kurią pripažintų ir patvirtintų Švietimo ir mokslo ministerija.

Nuotraukos autorius Kęstutis Šimatonis