Mobilųjį elektroninį parašą galima įsigyti ir banke

Jau nuo pavasario Šiaulių banko klientai turi galimybę prie elektroninės bankininkystės sistemos „SB linija“ prisijungti, naudodamiesi saugiu ir patogiu mobiliuoju elektroniniu parašu, o nuo š. m.  liepos 15-osios mobilųjį parašą banko klientai galės įsigyti ir banko padaliniuose. Bankas šią paslaugą pradeda teikti kartu su VĮ Registrų centru ir mobiliojo ryšio operatoriumi „Tele2“.

„Vis daugiau paslaugų persikelia į elektroninę erdvę, vis sparčiau auga mobiliųjų telefonų paklausa – laikmetis lemia, kad ir elektroniniu parašu domisi vis daugiau gyventojų. Skatinant naujų technologijų naudojimą, Šiaulių banko elektroninių paslaugų sistemą pritaikėme elektroninio parašo naudotojams. Nuo šių metų vidurio visuose Šiaulių ban­ko sky­riuo­se klientai gali nemokamai įsigyti mobilųjį elektroninį parašą. Kadangi banko padalinių tinklas vienas didžiausių Lietuvoje, gyventojams bus labai patogu, ypač mažesniuose miesteliuose, kur nėra „Tele2“ atstovybių arba Registrų centro filialo, išbandyti ir po to aktyviai naudoti moderniąsias technologijas, leidžiančias patogiai pasiekti savo sąskaitas internete“, – sako Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiaulių banko pristatomas mobilusis elektroninis parašas modernus ir saugus – jam naudojami VĮ Registrų centro teikiami skaitmeniniai sertifikatai. „Elektroninio parašo technologija mūsų gyvenimus gali pakeisti net labiau, nei prieš septynerius metus evoliucionavę išmanieji telefonai“, – tvirtina Mindaugas Žaliukas, Registrų centro Sertifikatų centro vadovas. Pasak jo, privačiam verslui pavyko tai, ko nepasiekė valstybinės institucijos. „Bankų ir telekomunikacijų bendrovių bendradarbiavimas lėmė bet kokias prognozes pranokusį aktyvių elektroninio parašo vartotojų skaičiaus augimą, o drauge su juo ir elektroninio parašo technologija grindžiamų elektroninių paslaugų plėtrą“, – sako M. Žaliukas.

Įsigyti mobilųjį elektroninį parašą yra paprasta – klientui tereikia atvykti į vieną iš  Šiaulių banko skyrių, pateikti savo as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą ir turėti su savimi vei­kian­tį te­le­fo­ną. Klientui bus išduota nauja sertifikuota SIM kortelė, turinti mo­bi­lio­jo elektroninio par­ašo funkciją (telefono numeris išliks tas pats). Kol kas banko skyriuose šia galimybe galės pasinaudoti tik mobiliojo ryšio operatoriaus „Tele2“ paslaugų vartotojai.

„Mobilusis parašas taupo laiką bei pinigus ir palengvina gyvenimą. Džiaugiamės, kad klientai galės pradėti naudotis paslauga dar paprasčiau – banko skyriuose. Turint mobilųjį parašą, bus patogiau ir saugiau naudotis mobiliąja bankininkyste, valstybės įstaigų e-paslaugomis, o naudojimasis paslauga nieko nekainuoja“, – teigia Mindaugas Kežionis, „Tele2“ Produktų skyriaus vadovas.

Mo­bi­lusis elektroninis par­ašas patogus, nes klientui, jungiantis prie elektroninės ban­ki­nin­kys­tės sistemos ar norint pasirašyti atliktas banko operacijas, reikės suvesti tik savo mobiliojo parašo PIN kodą (keturženklį skaičių). Šiuo atveju slap­ta­žo­džių kor­te­lių ar slap­ta­žo­džių ge­ne­ra­to­rių klientui nereikės, o finansines operacijas galima bus atlikti bet kur ir bet kada – tereikės turėti tik mobilųjį telefoną.

Užsisakę elektroninio parašo paslaugą, banko klientai taip pat gali saugiai ir taupydami savo laiką pasirašyti elektronines sutartis, pateikti deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, „Sodrai“ bei kitoms valstybinėms įstaigoms, greitai patvirtinti kitus svarbius dokumentus.

Mobilusis elektroninis parašas – tai technologija, leidžianti vartotojus saugiai bei patikimai identifikuoti ir suteikianti jiems galimybę elektroniniu būdu pasirašyti dokumentus.