Nauji įpareigojimai suglumino

Lietuvos žemdirbių organizacijos pasipiktino laikinai žemės ūkio ministro pareigas einančio Andriaus Palionio sprendimu pakeisti Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai bei naudojimo taisykles ir jose numatyti žemdirbiams sunkiai įgyvendinamus įpareigojimus. Žemės ūkio ministerija teigia, kad mažinant popierizmą, duomenų perkėlimas į elektroninę erdvę yra neišvengiamas procesas.

Pildyti virtualioje erdvėje

Pakeistame šių taisyklių 92 punkte numatyta, jog augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas ne vėliau kaip per 48 valandas nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo privalo pats, prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per elektroninę bankininkystę arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, užpildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą.

Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, suteikęs apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, kurios metu buvo naudojami jo vardu įsigyti augalų apsaugos produktai, prisijungęs prie PPIS per elektroninę bankininkystę pats arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, turi užpildyti apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos gavėjo ir augalų apsaugos produktų naudotojo, suteikusio apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą PPIS.

Tokia naujovė sukėlė žemdirbių nerimą ir pasipiktinimą, nes jie abejoja, ar tokius reikalavimus pavyks įgyvendinti realybėje. „Tai akivaizdus pavyzdys, koks didelis yra atotrūkis tarp teisės aktų rengėjų ir dirbančiųjų žemės ūkyje“, – konstatavo Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininkas Jonas Talmantas.

Ne visi sugebės

LŪS kreipėsi į laikinai žemės ūkio ministro pareigas einantį A. Palionį, laikinąjį aplinkos ministrą Kęstutį Mažeiką bei Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininką Viktorą Pranckietį, kad Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai bei naudojimo taisyklės dar kartą būtų koreguojamos bei tikslinamos, jas pritaikant prie realių gyvenimo sąlygų.

Be to, tokie taisyklių pakeitimai esą atsirado jų nederinant su žemdirbių organizacijomis, nes derinimui rugpjūčio mėnesį pateiktame ministro įsakymo projekte, kuriuo turėjo būti keičiamos taisyklės, tokių reikalavimų, kurie atsirado dabar, nėra.

„Atėmus iš ūkininkų alternatyvą pildyti popierinį ar elektroninį augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą ir reikalaujant, kad jie per elektroninę bankininkystę naudotų tik PPIS, ūkininkai yra prievarta įstumiami į situaciją, kuomet niekaip negalės laiku įvykdyti įsakyme numatytų reikalavimų. Realybė Lietuvos kaime tokia, kad dar daug ūkininkų nėra įgudę jungtis prie PPIS, nėra taip paprasta kiekvienam surasti ir tiksliai, neklystant sužymėti laukus, reikia išmanymo, ką žymėti ir kaip žymėti. Be to, internetinis ar mobilus ryšys kaimo vietovėse nėra toks geras, kaip įsivaizduoja gyvenantys mieste“, – teigiama LŪS rašte ministrams bei parlamentarams.

Pasak LŪS vadovo, nebe pirmus metus patyrę ūkininkai skundžiasi, kad, jungdamiesi prie PPIS pranešimams apie žydinčių augalų purškimus, nuolat susiduria su sistemos nesklandumais. Sistema nuo didelio naudotojų srauto stringa, todėl, norint nenusižengti ir suspėti laiku tai atlikti, jungiamasi nakties valandomis, kurios turi būti skirtos poilsiui. O tai, anot J. Talmanto, nėra nenormalu, bet tokiais Žemės ūkio ministerijos vadovų sprendimais dar labiau skatinama būtent tokia praktika.

„Patys pažangiausieji ūkininkai augalų apsaugos ir trąšų sunaudojimo valdymui naudoja gerokai tobulesnes IT sistemas, kurių duomenys, deja, bet negali būti importuojami į sistemą dėl PPIS ribotumo, nes neturi integracijos su mobiliomis aplikacijomis – ūkininkui reikia atskirai ranka iš naujo suvesti duomenis. Taip darbymečiu bus gaištamas ir taip brangus laikas“, – teigė  J. Talmantas.

Tuo pačiu metu

Be to, žemdirbių atstovų nuomone, taisyklių pataisų rengėjai visiškai neįvertino, kad laikotarpis, kada prasideda intensyvus augalų apsaugos produktų naudojimas, sutampa su žemės ūkio naudmenų deklaravimo laikotarpiu. Todėl siūlymas kreiptis pagalbos pildant žurnalus į seniūnijos darbuotojus yra visiškai neapgalvotas ir neišsiaiškinus aplinkybių. Mat seniūnijų darbuotojai tuo metu būna ypač užimti, dirba ribotais grafikais, ne visi turi kompetencijų teisingai užpildyti žurnalus.

„Jau nekalbant apie laiką, kurį ūkininkai sugaiš stovėdami prie seniūnijų susidariusiose eilėse, kai darbymečiu laikas žemdirbiui ypač svarbus, kaip ir darbui tinkamos oro sąlygos. Be to, dažnas dirba net ne viename lauke. Kita vertus, purškimai vyksta ir savaitgaliais, tad pagalbos iš seniūnijos darbuotojo tomis dienomis ūkininkai net negali tikėtis“, – aiškino LŪS vadovas.
J. Talmanto nuomone, taip ne dėl savo kaltės ūkininkai paverčiami įsakymų laužytojais. Vietoj to, kad jiems padėtų, stumiami į aklavietę, kur gąsdinama sankcijomis, baudomis. Todėl jie reikalauja atšaukti taisyklių 92 punkto reikalavimus ir parengti naują jo redakciją. Ją būtina aptarti su žemdirbių organizacijomis.

„Užsimojus skirti prievoles, ūkininkams turi būti duodamos ir alternatyvios bei daugumai prieinamos priemonės įsakymui vykdyti“, – tvirtino J. Talmantas.

ŪP informacija

 

Keliama į skaitmeninę erdvę

Rosvaldas GORBAČIOVAS

Žemės ūkio ministro patarėjas

„Mažinant popierizmą, duomenų perkėlimas į elektroninę erdvę yra neišvengiamas procesas visose veiklos srityse, taip pat ir žemės ūkyje. Žemės ūkio ministerija siekia skaitmenizuoti žemės ūkio veiklos žurnalus, kuriuos žemdirbiai privalo pildyti. Vienas tokių žurnalų – augalų apsaugos produktų (AAP) naudojimo apskaitos žurnalas.

AAP saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių pakeitimai įsigalios nuo kitų metų balandžio 5 d., tad laiko pasiruošti žemdirbiams tikrai yra. AAP naudojimo apskaitos žurnalo pildymo pareiga profesionaliems šių produktų naudotojams nėra naujas reikalavimas – ji buvo nustatyta ir galiojanti. Augintojai turėjo pildyti šį žurnalą popieriuje, Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje arba per elektroninę bankininkystę. Žurnalas turėjo būti užpildytas ne vėliau kaip per 24 valandas nuo profesionaliajam naudojimui skirtų AAP panaudojimo.

Pakeitus taisykles, atsisakoma popierinio duomenų pildymo, tačiau naujų pareigų ar papildomos administracinės naštos minėtiems profesionaliems naudotojams nenustatoma. Be to, sudaroma galimybė žurnalą užpildyti ne per 24 val., kaip buvo iki šiol, o per 48 val.

Jeigu pats AAP profesionalusis naudotojas negali suvesti duomenų į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą arba pateikti jų elektronine forma, yra palikta galimybė kreiptis į seniūnijos darbuotoją, atsakingą už pasėlių deklaravimą.Atkreiptinas dėmesys, kad informacijos teikimas apie AAP naudojimą per elektroninę bankininkystę arba per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą nėra naujiena, nes AAP naudotojai jau ne vienus metus turi elektroniniu būdu suvesti duomenis apie planuojamus žydinčių augalų purškimus, kad bitininkai galėtų pasiruošti ir apsaugoti bites.“

 

2020-12-01