Ashburn +23,8 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024
Ashburn +23,8 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024

150 diplomų: 149 – studentams, 1 – Seimo Pirmininkui

2017/06/27


Joninių išvakarės Aleksandro Stulginskio universitete (ASU) buvo diplomų diena. Iškilmingiausiai jie įteikti Agronomijos fakulteto absolventams, nes į ceremoniją atvyko Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, buvęs fakulteto dekanas, agronomijos grandas, kaip Lietuvos parlamento vadovą apibūdino „Ūkininko patarėjo“ vyriausiasis redaktorius Vytenis Neverdauskas, į universitetą atvežęs V. Pranckiečiui skirtą šimtmečio agronomo liudijimą. Magistro diplomą gavo ir ką tik pirmagimio susilaukęs Seimo Pirmininko žentas, o V. Pranckietis su absolventais ir jų artimaisiais pasidalijo džiugia naujiena, kad trečią kartą tapo seneliu.

Nuo ryto iki vakaro ASU centrinių rūmų iškilmių salė absolventų išleistuvių dieną nuo pat ryto su trumpomis akademinės valandos (45 minučių) pertraukomis buvo sausakimša. Absolventų artimieji, laikydami gėlių puokštes, stovėjo net atsirėmę į palanges ir sėdėjo salės balkone. Pirmieji diplomus gavo studijas baigę Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto auklėtiniai (juos sveikino į iškilmes atvykęs žemės ūkio ministras Bronius Markauskas), paskui keturkampes „ceremonines“ kepures su kutais ant ASU centrinių rūmų laiptų į orą mėtė Žemės ūkio inžinerijos, Miškų ir ekologijos, Ekonomikos ir vadybos fakultetų absolventai, o paskutinieji, jau saulei leidžiantis, su artimaisiais universiteto pastatų fone išmaniaisiais telefonais fotografavosi 2017 m. laidos agronomai.

ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas ir „Ūkininko patarėjo“ vyriausiasis redaktorius Vytenis Neverdauskas įteikė Lietuvos parlamento vadovui Viktorui Pranckiečiui šimtmečio agronomo liudijimą, kuris yra vertingesnis už valdiškus ordinus ir medalius, nes tai visos agrarinės visuomenės pasirinkimas. Dešinėje – LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis.

Bendruomenės nariai visiems laikams Naujieji ASU magistrai ir bakalaurai per iškilmes vilkėjo įvairių spalvų togas bei mantijas. Agronomai – klasikines juodas, buvo apsigaubę trumpais, juosmens nesiekiančiais apsiaustais (pelerinomis), o ant pečių užsimetę šilkines juostas (bakalaurai – geltonas, magistrai – tamsiai raudonas). ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas linkėjo absolventams: „Gavę sertifikatą, liudijantį apie įgytas žinias, nepamirškite kelio į universitetą. Visada būsite mūsų bendruomenės nariai. O agronomų, kurie yra pagrindiniai pasaulio maitintojų žemdirbių patarėjai, paskirtis ypač svarbi – jūsų rankose žmonijos likimas!“

Garbinga draugija Plojimais sutiktas „Ūkininko patarėjo“ vyriausiasis redaktorius V. Neverdauskas glaustai papasakojo, kodėl „Ūkininko patarėjas“ kartu su ASU iš skaitytojų ir laikraščio interneto svetainės lankytojų atsakymų nutarė sudaryti atkurtos valstybės šimtmečio agronomų dešimtuką: agronomai paskelbė Vasario 16-osios Lietuvą, puoselėjo ją, gynė negailėdami gyvybių, „ne tik laukus žegnojo, bet ir už visą kaimą poteriavo“. Pasak V. Neverdausko, Seimo Pirmininkas V. Pranckietis pateko į labai garbingą kompaniją su kitais devyniais garsiais dar tebedirbančiais ar jau Anapilyje besiilsinčiais Lietuvos valstybės, visuomenės veikėjais, mokslininkais, aukštųjų mokyklų dėstytojais, žemdirbių organizacijų vadovais, agronomo išsilavinimą įgijusiais tėvynėje arba užsienyje.

Tikroji geopolitika „Dešimtąjį kartą dalyvauju diplomų įteikimo iškilmėse, bet pirmą kartą be togos“, – suskaičiavo V. Pranckietis. Seimo vadovas tvirtino atidžiai besiklausantiems buvusiems savo studentams, kad tikroji geopolitika – ne nafta, dujos, branduolinės bombos ir raketos, bet maistas. „Gydytoja tremtinė Dalia Grinkevičiūtė rašė, kad, baigiantis priverstinei kelionei į Jakutiją sovietų kareivių saugomu gyvuliniu traukiniu, būtų galėjusi suvalgyti visą vagoną duonos ir dar trūktų...“ – knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“ ištrauką pacitavo Seimo vadovas.

Agronomijos fakulteto dekanė Aušra Blinstrubienė palinkėjo absolventams: „Geriau kaupti išmintį ir įžvalgą, o ne auksą ir sidabrą.“

Kaip lietaus lašai ir muzikos garsai Kitas šimtmečio agronomas, ASU tarybos pirmininkas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) direktorius Edvardas Makelis prisiminė, kad agronomo diplomą gavo prieš 40 metų ir 11 dienų. „Įteikė tuometis Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto dekanas Vladas Venskutonis. Aktų salėje užrašas skelbė „Mes išeiname, kad žemė duona ir rūtomis kvepėtų“. Prašau jūsų, jaunieji agronomai, – likite Lietuvoje ir maitinkite ją“, – poetiškai kalbėjo E. Makelis. Agronomijos fakulteto dekanė Aušra Blinstrubienė perspėjo ASU auditorijas paliekantį jaunimą, kad nebus lengva, bet reikia pasitikėti savo jėgomis. „Būkite kaip lietaus lašai, muzikos garsai“, – linkėjo dekanė. Iškilmes „apšildė“ buvęs popmuzikos grupės „Pikaso“ narys, dainininkas Deividas Bastys, nuolat raginęs absolventus: „Garsiai plokite, juk nieko nekainuoja! Kelkite didelį triukšmą, tai jūsų diena!“

Triguba šventė Agronomijos magistrų mokslinius laipsnius gavo keli žinomi žmonės: Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys ūkininkas Valius Ąžuolas, jaunesniosios V. Pranckiečio dukters Monikos vyras, tarptautinėje bendrovėje dirbantis jaunasis tėtis Žygimantas Petraitis. Pranckiečių šeimai tai buvo triguba šventė – Seimo Pirmininko žentas baigė studijas, duktė birželio 18-ąją susilaukė pirmagimio Jonuko, o parlamento vadovas trečiąjį kartą tapo seneliu.

Nesenstanti tradicija „Šiemet Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto absolventų diplomai įteikti 110-čiai bakalaurų ir 39-iems magistrams“, – „Ūkininko patarėjui“ pasakojo ASU Agronomijos fakulteto dekanė, Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė A. Blinstrubienė. Agronomijos fakultete galima įgyti ne tik agronomo, bet ir želdinių specialisto, vadybininko, kitas specialybes. Tačiau, pasak dekanės, dauguma šios laidos absolventų (ir pirmosios pakopos (bakalaurų), ir antrosios (magistrų) tradiciškai buvo pasirinkę agronomijos studijų programą.

Juodojo žemyno sūnų lietuviškas agronomo diplomas nesudomino. Dauguma afrikiečių gavo ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto, vienas kitas – Vandens ūkio ir žemėtvarkos, Žemės ūkio inžinerijos fakultetų magistrų kvalifikacinius laipsnius.

Visi išgraibstyti 55 bakalaurai – būsimieji agronomai, 27 – maisto žaliavų kokybės ir saugos specialistai, 15 žemės ūkio technologų ir vadybininkų, 10 želdynų žinovų, 3 augalų biologai ir selekcininkai. Magistrų diplomus gavo 14 agronomų, devyni agroekosistemų bei tiek pat augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos specialistų, taip pat septyni agrobiotechnologijos studijų programos absolventai. „Mūsų absolventų poreikis didžiulis. Prie dekanato durų kabo darbo skelbimų lenta. Ant jos nėra laisvos vietelės. Daugiau pasiūlymų akademinis jaunimas gauna tiesiai iš darbdavių. Ne vienas dabartinis absolventas dirbti pradėjo dar studijuodamas antrame kurse. Jiems puikiai pavyko derinti darbą ir mokslą. Ypač vasarą. Visi diplomantai išgraibstyti. Kai kurie gavo itin geras vietas“ , – tikino dekanė A. Blinstrubienė, paklausta, ar Agronomijos fakulteto auklėtiniai atsisveikino su savo Alma Mater jau turėdami darbo pasiūlymų ir nusiteikę likti Lietuvoje.

Vienintelė vieta Lietuvoje Anot ASU profesorės A. Blinstrubienės, daug brandos atestatą gavusių gimnazistų stoja į Agronomijos fakultetą, renkasi agronomo specialybę. „ASU – vienintelė vieta Lietuvoje, kur jie gali siekti tokio kvalifikacinio laipsnio. Žinoma, jeigu įveiks nustatytą studijų kartelę – surinks mažiausiai 3 konkursinius balus. Agronomo profesijos prestižas aukštas. Gal tik šiuolaikinė visuomenė pradėjo mus mažiau vertinti negu tarpukario Lietuva. Kitur Europoje – kitaip. Pajutau tai, nuvykusi į tarptautinį agronomų forumą Vienoje. Vokiečiai, anglai, šveicarai didžiavosi, kad yra tokios svarbios profesijos atstovai – juk tik remiantis agronomijos dėsniais galima padidinti žemės ūkio pasėlių derlius, iš anksto pasirengti agrarinės rinkos pokyčiams, racionaliai, atsakingai naudoti žemės ir aplinkos išteklius. Agronomas – ir konsultantas, ir tyrėjas, ir valstybės tarnautojas, ir gamintojas“, – pabrėžė ASU Agronomijos fakulteto dekanė A. Blinstrubienė.

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS „ŪP“ korespondentas

Laimučio BRUNDZOS nuotraukos

Dalintis