Ashburn +27,8 °C Mažai debesuota
Penktadienis, 19 Lie 2024
Ashburn +27,8 °C Mažai debesuota
Penktadienis, 19 Lie 2024

AAA: vėjo elektrinių parkas Biržų rajone reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai nedarys

2024/06/24


Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) priėmė sprendimą dėl vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Biržų r. savivaldybėje (Širvėnos ir Vabalninko seniūnijose) poveikio aplinkai.

AAA išnagrinėjo ir įvertino poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir joje analizuotas alternatyvas, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir priėmė sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai.

Vertinimo procese atsižvelgus į specialistų teritorijoje ir jos apylinkėse atliktų ornitologinių stebėjimų rezultatus ir rekomendacijas bei kitus aspektus, taip pat poveikio aplinkai vertinimo subjektų pastabas vietoj planuoto 75 vėjo elektrinių parko pritarta 69 vėjo elektrinių įrengimui ir eksploatavimui. Bendra planuojamo parko galia sieks apie 500 MW.

Priimant sprendimą konstatuota, kad planuojamas vėjo elektrinių parkas nepatenka į Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane, išskirtus 27 ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietoves. Vėjo elektrinės nepatenka į saugomas bei Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas bei jų apsaugos zonas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbi teritorija yra Biržų gira, kuri nuo planuojamos vėjo elektrinės yra už 8 km šiaurės rytų kryptimi. Mažiausias atstumas nuo vėjo elektrinių iki Biržų regioninio parko, Daudžgirių botaninio draustinio ir Daudžgirių miško teritorijų – apie 4,3 km. Planuojamos vėjo elektrinės bei inžinerinė infrastruktūra į Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių teritorijas nepatenka.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą nagrinėjo ir planuojamai veiklai bei poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritarė šie poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Biržų rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos pateikė teigiamas išvadas.

 

AAA informacija

Asociatyvi 123rf nuotr.

Dalintis