Ashburn +27,8 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024
Ashburn +27,8 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Aktualūs tiesioginių išmokų taisyklių pakeitimai

2024/05/07


Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia susipažinti su pagrindiniais pakeitimais.

NMA primena, jog nuo gegužės 2 d. iki birželio 21 d. šalies žemdirbiai kviečiami deklaruoti žemės ūkio naudmenas, pasėlius ir kitus plotus bei gyvulius, prisijungę prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per elektroninius valdžios vartus ar atvykę į savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, seniūnijas. Pavėluotai paraiškos priimamos 10 kalendorinių dienų, t. y. nuo birželio 22 d. iki liepos 1 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą suma mažinama 1 proc.

Atkreipiame dėmesį į aktualiausius tiesioginių išmokų taisyklių pakeitimus.

Naujose tiesioginių išmokų taisyklėse nebelieka reikalavimo paraiškoje, kai norima gauti paramą pagal kompleksinės klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos (ekologinės sistemos) veiklą „Tarpiniai pasėliai“, pažymėti visus įsėliui, posėliui ar tarpiniams pasėliams per žiemą pasirinktus žemės ūkio augalus.

Pakeisti ir kompleksinės ekologinės sistemos veiklos „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“ reikalavimai:

  • Tinkamas gauti paramą kraštovaizdžio elementas yra medžių ir krūmų juostos, kurių plotis ne mažesnis kaip 1 m ir ne didesnis kaip 20 m, ilgis ne mažesnis kaip 10 m, plotas ne mažesnis kaip 0,01 ha ir kurios yra įsiterpusios arba ribojasi su pareiškėjo deklaruota ariamąja žeme ar daugiametėmis pievomis, įskaitant tas, kurios auga prie vandens telkinių, tačiau ne melioracijos griovių šlaituose. Visos besiribojančių laukų kombinacijos yra leistinos.
  • Pareiškėjai, pretenduojantys į ekologinės sistemos išmoką už naujo medėjančio elemento sodinimą, naują medžių ir krūmų juostą turi įkurti, laikydamiesi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytų atstumų melioracijos statinių apsaugos zonose.
  • Kai norima gauti paramą už naują medėjančių elementų sodinimą, paraiškos teikimo metu, išskyrus, kai paraiška teikiama savarankiškai prisijungus prie PPIS, seniūnijos darbuotojui reikia pateikti (seniūnijos darbuotojui patikrinti) ne tik sąskaitą faktūrą ar PVM sąskaitą faktūrą, kurioje turi būti nurodytas įsigytų medžių ar krūmų kiekis ir augalų rūšis, bet ir savivaldybės išduotą laisvos formos leidimą su žemės sklypo plane pažymėta leistina įkurti medžių ir krūmų juosta, kuri nepažeistų melioracijos statinių, esančių melioracijos statinių apsaugos zonoje (nepateikus šių dokumentų, nebus galima deklaruoti plotų gauti paramą už naujų medėjančių elementų sodinimą).
  • Svarbu, jog plotai, kai siekiama gauti paramą už naujų medėjančių elementų sodinimą, PPIS būtų įbraižyti laikantis savivaldybės darbuotojo, atsakingo už valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūrą, žemės sklypo plane pažymėtos leistinos įkurti medžių ir krūmų juostos ribų.
  • Kai paraiška teikiama savarankiškai, užpildant elektroninę paraiškos formą per PPIS, ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. NMA būtina pateikti medžių ar krūmų įsigijimo faktui pagrįsti reikiamus dokumentus – sąskaitą faktūrą ar PVM sąskaitą faktūrą, taip pat savivaldybės išduotą laisvos formos leidimą su žemės sklypo plane pažymėta leistina įkurti medžių ir krūmų juosta, kuri nepažeistų melioracijos statinių, esančių melioracijos statinių apsaugos zonoje.

Taisyklėse patikslinti ekologinės sistemos „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“ reikalavimai. Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą pagal šią ekologinę sistemą, privalo deklaruoti plotus ariamojoje žemėje, išskyrus pievas iki 5 m., kurie patenka į durpžemių sluoksnį, klasifikatoriaus kodu DKP. Į kiekvieną deklaruojamą lauką gali patekti iki 50 proc. (imtinai) ploto, nesančio durpžemio sluoksnyje. Ši nuostata yra taikoma ir 2023 m. deklaruotiems plotams.

Jeigu 2023 m. pagal ekologinę sistemą „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“ deklaruotą plotą siekiama padidinti daugiau kaip 10 proc. arba daugiau kaip 1 ha plotais, nesančiais durpžemių sluoksnyje, tada privaloma prisiimti naujus įsipareigojimus 5 metų laikotarpiui visam deklaruotam plotui pagal šią ekologinę sistemą. Durpžemių sluoksnyje nesantys plotai, kuriais siekiama padidinti 2023 m. deklaruotą plotą, 2023 metais privalėjo būti deklaruoti kaip ariamoji žemė, išskyrus 2022 m. deklaruotas pievas iki 5 m. Atkreipiame dėmesį, jog ši nuostata taikoma tik 2023 m. deklaruotiems plotams pagal „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“ ekologinę sistemą.

Taip pat pakeisti ir ekologinės sistemos „Eroduotos žemės keitimas pievomis“ reikalavimai. Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą pagal šią ekologinę sistemą, privalo deklaruoti plotus ariamojoje žemėje, išskyrus pievas iki 5 m., kurie patenka į eroduotos žemės sluoksnį, klasifikatoriaus kodu EKP. Į kiekvieną deklaruojamą lauką gali patekti iki 50 proc. (imtinai) ploto, nesančio eroduotos žemės sluoksnyje (ši nuostata taikoma ir 2023 m. deklaruotiems plotams).

Taip pat, jei 2023 m. pagal ekologinę sistemą „Eroduotos žemės keitimas pievomis“ deklaruotą plotą siekiama padidinti daugiau kaip 10 proc. arba daugiau kaip 1 ha plotais, nesančiais eroduotos žemės sluoksnyje, tada privaloma prisiimti naujus įsipareigojimus 5 metų laikotarpiui visam deklaruotam plotui pagal šią ekologinę sistemą. Eroduotos žemės sluoksnyje nesantys plotai, kuriais siekiama padidinti 2023 m. deklaruotą plotą, 2023 metais privalėjo būti deklaruoti kaip ariamoji žemė, išskyrus 2022 m. deklaruotas pievas iki 5 m. (ši nuostata taikoma tik 2023 m. deklaruotiems plotams pagal „Eroduotos žemės keitimas pievomis“ ekologinę sistemą).

Atkreipiame dėmesį, jog pakeistų taisyklių paramos suderinamumo matricoje klasifikatoriaus kodas „DGG“ buvo pakeistas į sutartinį kodą „DG“ – „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“ veikla „Daugiamečių pievų išlaikymas ir priežiūra“. Be to, papildytas sutartinio kodo „SĖ“ ir sutartinių kodų „TR TĖ TO AZ PS ŽĮ“ suderinamumas.

Dalintis