Ashburn +24,4 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 21 Lie 2024
Ashburn +24,4 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 21 Lie 2024

ALNSIS – greitas informavimas ir lūkesčius pateisinę rezultatai

2023/10/27


Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai, naudodamiesi Automatine laukų nuolatinio stebėjimo sistema (ALNSIS), jau atliko deklaruotų žemės ūkio naudmenų stebėseną visoje Lietuvos teritorijoje. ALNSIS pagalba patikrintas žemės ūkio augalų auginimas ariamojoje žemėje, deklaruoti pasėliai, pievos suarimas, šienavimas ir juodojo pūdymo įdirbimas visuose pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (Strateginis planas) ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) intervencines priemones deklaruotuose ir kituose žemės ūkio paskirties žemės plotuose.

NMA, naudodamasi ALNSIS, patikrino visus 2,9 mln. ha deklaruotų plotų. Atlikus  žemės dangos, juodojo pūdymo įdirbimo ir šienavimo pagal tiesioginių išmokų schemos, paramos ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, Strateginio plano ir KPP intervencinių priemonių reikalavimus stebėjimą nustatyta, jog 4100 ha deklaruoto ploto neatitinka nustatytų reikalavimų, tačiau šis plotas gali būti didesnis, nes NMA, pasibaigus ALNSIS stebėsenai, ir toliau atlieka patikras pagal kitus reikalavimus.

Džiugu, kad, išsiuntus pranešimus apie juodojo pūdymo įsipareigojimų priminimą, net 82 proc. laukų, o išsiuntus pranešimus apie šienavimo pagal tiesioginių išmokų schemos reikalavimus, net 78 proc. laukų įsipareigojimai buvo įvykdyti.

Taigi ALNSIS leido iš anksto informuoti ūkininkus apie dar neįvykdytas veiklas ir įsipareigojimus, sumažinti NMA apsilankymų ūkininkų laukuose skaičių, sutaupyti lėšų ir daugiau paramos skirti ūkininkams, besilaikantiems reikalavimų.

Ūkininkai, prisijungę prie NMA informacinio portalo, gali susipažinti su pasėlių deklaravimo rezultatais, kur rodomi augalų auginimo ariamojoje žemėje, pasėlių rūšies, šienavimo ir juodojo pūdymo tvarkymo reikalavimų vykdymo rezultatai. Žalia spalva deklaruotame lauke rodo, jog reikalavimai yra įvykdyti, geltona – įsipareigojimas stebimas, oranžinė – įsipareigojimas yra neįvykdytas artėjant termino pabaigai, raudona – įsipareigojimas neįvykdytas po termino pabaigos.

Visą informaciją apie ALNSIS galite rasti svetainėje www.alnsis.lt.

 

Partnerio turinys

Užs. Nr. 208/7

Dalintis