Ashburn +27,8 °C Mažai debesuota
Penktadienis, 19 Lie 2024
Ashburn +27,8 °C Mažai debesuota
Penktadienis, 19 Lie 2024

Apie ketinimą šalinti medžius energetinių objektų zonose bus privaloma informuoti savivaldybes

2024/07/11


Seimas priėmė Želdynų įstatymo pataisas, kurios įpareigoja tam tikrais atvejais informuoti savivaldybes apie ketinamus šalinti medžius. Taip pat patikslintos nuostatos, reglamentuojančios želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos apskaičiavimo išimtis ir šių lėšų naudojimą, informacijos apie želdynų projektų rengimo vadovų ir nepriklausomų želdynų bei želdinių ekspertų atestatus pateikimą, nepriklausomų želdynų ir želdinių ekspertų atestavimą, želdinių inventorizavimą.

Įstatymo pakeitimais įteisinta, kad norint pašalinti energetikos objektų apsaugos zonose augančius saugotinus želdinius, būtinas savivaldybės leidimas. Nustatytas reikalavimas apie ketinimą šalinti nustatytų matmenų medžius, augančius ne tik energetikos objektų, bet ir visų požeminių inžinerinių tinklų apsaugos zonose, pranešti savivaldybės vykdomajai institucijai.

Šie pakeitimai leis išvengti atvejų, kai neteisėtai pašalinami želdiniai greta energetikos objektų apsaugos zonų, ir užtikrinti, kad kiekvieno esamo želdinio šalinimas miestuose būtų tiksliai pagrįstas. Be to, skatins ieškoti sprendimų, kaip išsaugoti kiekvieną vertingą medį.

Įsigaliojus minėtoms Želdynų įstatymo nuostatoms reikės gauti savivaldybės sutikimą šalinti pavojų keliančius želdinius, augančius vidutinės ir aukštos įtampos antžeminių elektros tinklų apsaugos zonose, jei jie savivaldybės atstovaujamosios institucijos sprendimu paskelbti saugotinais želdiniais.

Medžių, kurių kamieno skersmuo 1,3 metro aukštyje yra 12 ar daugiau centimetrų, augančių miestų gyvenamųjų vietovių požeminių inžinerinių tinklų apsaugos zonose ir ant pastatų dalių, kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbus bus privaloma suderinti su savivaldybės vykdomąja institucija. Ji informuos pareiškėją, ar ketinami šalinti medžiai yra saugotini.

Kartu keičiamame Administracinių nusižengimų kodekse numatoma bauda už šio reikalavimo nesilaikymą asmenims nuo 180 iki 600 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 240 iki 900 eurų.

Dar vienas svarbus pakeitimas – siekiantiems įgyti nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto atestatą įsigaliojus įstatymui bus taikomas reikalavimas turėti ne mažesnę kaip 5 metų praktinio darbo patirtį želdynų ir želdinių projektavimo ar tyrimų srityje. Iki šiol taikytas reikalavimas turėti praktinės patirties želdynų projektavimo ar želdynų priežiūros ir tvarkymo srityje. Taip tikimasi pakelti asmenų, galinčių pretenduoti į nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto atestatą, kvalifikacijos reikalavimų lygį ir sudaryti prielaidas rengti labiau kvalifikuotas želdynų ir želdinių būklės ekspertizes.

Šie Želdynų įstatymo pakeitimai įsigalios nuo lapkričio 1 d.

Taip pat patikslintos Želdynų įstatymo nuostatos dėl atkuriamosios vertės kompensacijų skaičiavimo. Atsižvelgiant į tai, kad nedidelio ir vidutinio pakenkimo laipsnio želdiniai, taikant specialias priemones, dar gali būti išsaugoti, jų pašalinimo atveju turės būti mokama atkuriamosios vertės kompensacija, diferencijuojama pagal pakenkimo laipsnį.

Atkuriamosios vertės kompensacija nebus skaičiuojama šalinant želdinius, augančius žemos įtampos elektros tinklų apsaugos zonose, šalinant nepatenkinamos ir blogos būklės želdinius. Taip pat tais atvejais, kai želdiniai kertami ar kitaip pašalinami tvarkant botanikos sodus. Botanikos sodų veiklos specifika reikalauja nuolat tvarkyti ir atnaujinti savo želdinius, o šiuo metu galiojanti pareiga mokėti atkuriamąją vertę prieštarauja botanikos sodų veiklos tikslams.

Patikslinta išimties taikymo nuostata dėl valstybinės reikšmės kelio juostoje augančių želdinių – atkuriamosios vertės kompensacija nebus skaičiuojama, kai saugotini želdiniai auga valstybinės ar vietinės reikšmės kelio juostoje ir dėl blogos būklės kelia grėsmę užvirsti ant kelio.

Nustatyta pareiga viešai skelbti informaciją apie želdynų projektų rengimo vadovų ir nepriklausomų želdynų ir želdinių ekspertų atestatų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą. Tai palengvins atestuotų specialistų paiešką ir padės operatyviai patikrinti informaciją apie atestatų galiojimą ar jų galiojimo sustabdymą.

Patikslinta želdynų ir želdinių inventorizavimo metu privalomų surinkti duomenų apimtis ir inventorizacijos duomenų atnaujinimo privalomumas. Kaip ir iki šiol savivaldybių institucijos privalės inventorizuoti želdynus ir želdinius visoje savivaldybės teritorijoje – surinkti, apibendrinti ir viešinti jų erdvinius duomenis, informaciją apie želdinių rūšį, kitus parametrus, jų būklę Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje (TIIS), tačiau atsisakyta pareigos tokius duomenis rinkti individualių gyvenamųjų namų kiemuose, jei teritorijoje nerengiamas topografinis planas.

Taip siekiama mažinti administracinę ir finansinę naštą savivaldybėms ir sudaryti salygas daugiau išteklių skirti viešųjų želdynų ir želdinių inventorizavimui, jų geros būklės palaikymui.

Šie įstatymo pakeitimai įsigalios nuo rugpjūčio 1 d.

Nuo 2025 m. sausio 1 d. įsigalios pakeitimai, susiję su želdinių atkuriamosios vertės kompensacijų lėšomis, jos turės būti naudojamos tik viešųjų želdynų apsaugai, priežiūrai, tvarkymui, kūrimui ir želdinių veisimui, želdinių inventorizavimui. Toks pakeitimas sudarys prielaidas atkurti daugiau pašalintų želdinių, didins viešųjų želdynų plotus. Iki šiol minėtos lėšos buvo naudojamos ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai, aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos atkūrimo priemonėms.

Taip pat Želdynų įstatyme nuo kitų metų atsisakoma nuostatos dėl priklausomųjų želdynų normos kompensavimo vertikaliuoju pastatų apželdinimu.

 

AM informacija

ŪP redakcijos nuotr.

Dalintis