Ashburn +9,4 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 25 Bal 2024
Ashburn +9,4 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 25 Bal 2024

Siūlo Miško kirtimų taisyklių pakeitimus

2024/04/03


Aplinkos ministerija (AM) parengė Miško kirtimų taisyklių pakeitimų projektą ir pradeda viešųjų konsultacijų su visuomene bei profesine bendruomene ciklą pastaboms ir pasiūlymams gauti.

Siūlomi Miško kirtimų taisyklių pakeitimai padės sumažinti žievėgraužio tipografo masinio dauginimosi židinių plitimo grėsmę, užtikrinti, kad saugomose ir rekreaciniu požiūriu jautriose teritorijose, Europos Bendrijos svarbos buveinėse miškų ūkio veikla darytų kuo mažesnį neigiamą poveikį miškų ekologinėms ir socialinėms funkcijomis.

Planuojama nustatyti, kad miestų ir miestelių teritorijose esančiuose miškuose ir 300 m atstumu nuo miestų ir miestelių teritorijų ribos mediena negalės būti ruošiama, ištraukiama, miško kirtimo liekanos išvežamos iš kirtavietės nuo 22 val. iki 7 val.

Įvykdžius miško kirtimus II miškų grupės (ekosistemų apsaugos ir rekreaciniuose) ir saugomų teritorijų miškuose būtų reikalaujama užlyginti gilesnes kaip 20 cm provėžas už biržės ribų ir miško keliuose, paliktas traukiant arba išvežant medieną ar miško kirtimo liekanas.

Mažinant žievėgraužio tipografo masinio dauginimosi židinių plitimo grėsmę siūloma nustatyti, kad pagrindiniai miško kirtimai eglynuose būtų draudžiami nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d.

Taip pat siūloma atsisakyti privalomų atvejinių miško kirtimų 0,8 ir didesnio skalsumo eglynuose, neleisti vykdyti atvejinių pagrindinių miško kirtimų eglynuose, kuriuose nėra pakankamai gyvybingo pomiškio ar jaunų medžių medžių, drausti ugdomaisiais miško kirtimais iš mišriųjų medynų formuoti grynuosius eglynus.

Ugdomieji miško kirtimai 40 metų ir vyresniuose eglynuose būtų draudžiami nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. Jei atrėžus plynojo sanitarinio miško kirtimo biržę III arba IV miškų grupių eglynuose, nepatenkančiuose į saugomas teritorijas liktų 0,4 ha ir mažesnio ploto neiškirsta nepažeista eglyno dalis, nesiribojanti su 40 metų ir vyresniais nepažeistais eglynais, būtų leista projektuoti plynąjį sanitarinį miško kirtimą visame eglyno plote, įtraukiant ir likusią nepažeistą medyno dalį.

Tam, kad biologinei įvairovei svarbūs medžiai būtų atsparesni neigiamiems veiksniams, siūloma nustatyti reikalavimą, kad jie plynųjų ir atvejinių miško kirtimų kirtavietėse turėtų būti paliekami tik grupėmis. Biologinei įvairovei išsaugoti skirtų medžių grupių paskirtis – inicijuoti ir paspartinti miško faunos ir floros atkūrimą iškirstoje biržės dalyje želdinių ir jaunuolyno augimo fazėse, prisidėti prie naujo medyno struktūros įvairovės.

Planuojama nustatyti, kad plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržės būtų rėžiamos vengiant tiesių linijų, atsižvelgiant į miško augaviečių ribas ar reljefo formas. Numatoma leisti kirsti plynai 50-100 metrų atstumu nuo magistralinių ir krašto kelių.

Supaprastintus dviejų atvejų atvejinius pagrindinius miško kirtimus medynuose, kuriuose nėra antrojo ardo ar pomiškio, būtų leidžiama vykdyti tik atsižvelgus į medžių derliaus metus.

Saugomų teritorijų valstybės kadastre registruotų saugomų teritorijų III miškų grupės ir II miškų grupės normalaus drėgnumo augaviečių pušynuose numatoma nevykdyti supaprastintų atvejinių pagrindinių miško kirtimų paskutinio atvejo. Siūloma apibrėžti mažosios miško technikos kriterijus ir nustatyti technologinius reikalavimus ruošiant ir ištraukiant medieną mažąja medienos ruošos technika.

Dar vienas svarbus pakeitimas – ketinama uždrausti IIA miškų grupės miškuose ir III miškų grupės miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, plynuosius sanitarinius miško kirtimus.

Atrankiniais sanitariniais miško kirtimais galimų iškirsti medžių grupių maksimalus plotas nebūtų ribojamas, tačiau kertant IIA miškų grupės ar į saugomas teritorijas patenkantį III miškų grupės mišką sanitariniais miško kirtimais būtų privaloma papildomai saugoti medžius su mikrobuveinėmis.

Numatoma neriboti leidžiamų pertvarkyti gluosnynų, blindynų ir baltalksnynų amžiaus.

Atsižvelgiant į Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų parengtas Europos Bendrijos svarbos natūralių miško buveinių tvarkymo rekomendacijas, siūloma išsamiau reglamentuoti biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimų vykdymo technologinius reikalavimus Europos Bendrijos svarbos natūraliose miškų buveinėse ir Europos Bendrijos svarbos rūšių buveinėse. Taip pat papildyti Miško kirtimo taisyklių priedą ,,Miško kirtimų apribojimai aplink saugomų paukščių lizdavietes“ kitomis saugomomis rūšimis.

Siūloma nustatyti, kad II-IV miškų grupių miškų žuvusiuose medynuose želdavietės paruošiamos ir miškas atkuriamas vadovaujantis Miško želdinimo ir žėlimo projektu, parengtu Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų nustatyta tvarka.

Viešųjų konsultacijų ciklą numatoma tęsti iki spalio 30 d. organizuojant diskusijas ir pristatymus. Atsižvelgus į jų metu gautus siūlymus bus rengiamas aplinkos ministro įsakymo dėl Miško kirtimų taisyklių pakeitimo projektas.

 

AM informacija

123rf nuotr.

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2024/04/25

Buvęs miestietis žemės ūkyje – kaip žuvis vandenyje

Kėdainių r. Vermenos žemės ūkio bendrovės (ŽŪB) karvės – vienos produktyviausių šalyje. Per dieną duoda vidutiniškai po 34 litrus pieno. „Karvė gali suėsti daug kokybiško pašaro, tačiau neduos daug baltyming...
2024/04/25

Benzinas Lenkijoje vėl pigesnis nei Lietuvoje

Praėjusią savaitę vidutinės degalų kainos Lietuvoje pakito skirtingai: benzinas pabrango 0,3 proc., o dyzelinas atpigo 0,6 procento. Benzinas brangsta jau penktą savaitę iš eilės, o dyzelinas atpigo po trijų savaičių brangimo. Bet dabar pir...
2024/04/25

Ligonių kasos: gydymo įstaigose nustatytų pažeidimų nemažėja

Pernai teritorinių ligonių kasų (TLK) ekspertų atliktų patikrinimų metu nustatyta, kad gydymo įstaigos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) neteisėtai panaudojo daugiau nei 635 tūkst. eurų, rodo Valstybinės ligonių kasos prie Svei...
2024/04/25

IKMIS: pasėlių stebėjimas ir LŽŪKT konsultantų rekomendacijos

Pavasaris vis krečia išdaigas. Belieka tikėtis, kad, sniegui nutirpus, nebus didesnio šaltuko ir sulaukę šiltesnių dienų augalai vystysis visavertiškai. Ūkininkų laukia nemažas iššūkis – persiplanuot...
2024/04/25

Lietuvos parlamentas metams pratęsė sankcijas rusams ir baltarusiams

Rusijai tęsiant karą Ukrainoje, Lietuvos Seimas metams pratęsė nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Nors būta siūlymų baltarusiams nustatyti naujų ribojimų, parlamentarai jiems nepritarė.
2024/04/25

Investuoti į žemės ūkio valdas ūkininkai gali ir su projekto partneriais – iš viso paramai skirta beveik 100 mln. eurų

Ūkininkai, siekiantys modernizuoti savo ūkius, iki gegužės 31 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas&ldqu...
2024/04/25

Tarptautinės operacijos metu sulaikyti vertingas knygas iš Europos bibliotekų grobę asmenys

Šią savaitę Lietuvos, Prancūzijos, Latvijos, Lenkijos, Šveicarijos bei Sakartvelo teisėsaugos pareigūnai įvykdė tarptautinę operaciją, kurios metu sulaikyti, įtariama, organizuotos nusikalstamos grupuotės nariai, iš Europoje e...
2024/04/25

Aktualūs pakeitimai dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos priemonėje

Žemės ūkio ministro balandžio 22 d. įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės.
2024/04/25

Radviliškio rajone statys „Agrokoncerno“ fermų kompleksą – darbų vertė 52,6 mln. eurų

Tvarios miestų ir infrastruktūros plėtros bendrovė „YIT Lietuva“ Radviliškio rajone, Bebrujų kaime, statys modernų 52,6 mln. eurų vertės „Agrokoncerno grupės“ karvių fermų kompleksą. 53 ha ploto sklype plėtojamas kom...