Ashburn +9,1 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 25 Bal 2024
Ashburn +9,1 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 25 Bal 2024


Dr. Vilma ATKOČIŪNIENĖ
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorė
 

Ateina laikas sprendimams, grįstiems gamta ir socialine nauda

2023/12/20


(VDU ŽŪA langas) Lokalios ekonomikos yra visiškai absorbuotos globalios ekonomikos. Didelė dalis pasaulio visuomenės vartoja vienodus maisto produktus, gyvena namuose, pastatytuose iš tokių pat statybinių medžiagų, vairuoja tokius pat automobilius, propaguoja panašų darbo ir gyvenimo stilių. Globalizacija sukuria sąlygas aprūpinti kuo didesnę pasaulio vartotojų dalį standartizuotais produktais, tačiau skirtingose šalyse ar regionuose jie nebūtinai patenkina specifinių vartotojų poreikių ir skonių. O globalaus apsirūpinimo sistemos nepakankamai stabilios, draugiškos aplinkai ir žmogui. Jos priklauso nuo naftos ir kitų neatsinaujinančių išteklių, globalios infrastruktūros ir yra mažiau atsparios nei vietos sistemos.

Globalėjant pasauliui, daugėja iššūkių

Sparčiai globalėjant pasauliui žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymasis susiduria su vis daugiau trumpalaikių ir ilgalaikių ekonominių, aplinkosauginių - gamtinių, geopolitinių, socialinių, demografinių iššūkių. Žemės ūkio sektoriui ir kaimo vietovėms paprastai būdingi šie iššūkiai:

  • Ekonominiai: stabilių pajamų ūkininkams užtikrinimas; auganti konkurencija tarptautinėje erdvėje; finansinės, ekonominės ir klimato krizės; labai svyruojančios kainos žaliavų gamybai (kurui, trąšoms, pesticidams) ir perdirbimui; susiformavusi priklausomybė nuo pasaulinių rinkų.
  • Geopolitiniai: kaimo gyvybingumas; karinių konfliktų ir pandemijų grėsmė; politinis nestabilumas skirtingose ES valstybėse; sudėtinga sukontroliuoti piktnaudžiavimus.
  • Gamtiniai: sparti klimato kaita; gamtos išteklių išsaugojimas ir perėjimas prie atsinaujinančių išteklių; kraštovaizdžio išsaugojimas; gyvūnų sveikata ūkiuose, ligų protrūkiai.
  • Socialiniai: sparčiai besikeičiantis požiūris į maisto produktų vertės ir kokybės vertinimą; auganti sveikatai palankių, natūralių, ekologiškų produktų paklausa; gyvūnų gerovė ūkiuose; keičiasi vartotojų vartojimo įpročiai, pereinama prie auglinės kilmės produktų.
  • Demografiniai: augantis pasaulio gyventojų skaičius ir senėjanti visuomenė ES šalyse; didėjantis vidutinis ūkininkų amžius; neužtikrinama kartų kaita; mažos pensinio amžiaus ir jaunų šeimų pajamos. 

Iššūkiai dažnai yra susiję. Problemas siekia spręsti tiek valstybės narės, tiek ir ES vadovybė – skirstydama paramos lėšas, formuodama Bendrąją žemės ūkio politiką. Aktyviai prisideda ūkininkai ir kiti žemės ūkio gamybos bei perdirbimo grandinės dalyviai.

Mokslininkai atlieka mokslinius tyrimus, kuria inovatyvius sprendimus ir teikia rekomendacijas įvairioms koncepcijoms įgyvendinti. Siūlomi originalūs, verčiantys susimąstyti ir įtraukiantys į diskusijas sprendimai, kodėl ir kaip, reaguojant į šiandieninius iššūkius, reikėtų naujai įsivaizduoti ūkininkavimą.

Lokalios ekonomikos potencialas

Viena iš koncepcijų yra ekolokalizacija. Pagrindinis dėmesys skiriamas lokalių išteklių panaudojimui, teigiamam lokalios ekonomikos išorės poveikiui ir neigiamam ilgalaikiam prekybos išorės poveikiui. Prekės ir paslaugos, kurios įprastai eksportuojamos, suvartojamos arčiau pagaminimo vietos. Tenkinant poreikius lokaliai, sutaupomi reikšmingi kiekiai naftos ir išvengiama su jos vartojimu susijusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų didėjimo. Taikant ekolokalizacijos koncepciją tampa įmanoma uždaresnė medžiagų ir energijos cirkuliacija, atliekų, kaip išteklių, valdymas.

Ekolokalizacija sustiprina žmonių ryšį su jų gyvenamąja aplinka. Ji suformuoja vidinius aplinkos naikinimo stabdžius, t. y. motyvuoja (priverčia) žmones būti atsakingus už lokalius išteklius, nes jais grindžiama lokali ekonomika.

Bendruomenės vystymas yra grįstas ekologine ugdymo kryptimi, visapusiškai siejamas su mus supančios aplinkos pažinimu, gilinimusi į gyvąją gamtą, sprendimų paieška. Socialinės, ekologinės ir ekonominės naudos siekiama didinant biologinę įvairovę, prisidedant prie klimato kaitos švelninimo arba prisitaikymo prie jos. Vadovaujamasi gamta pagrįstais sprendimais.

Ekolokalizacijos apraiškos žemės ūkyje yra vietinis ūkininkavimas – socialinis, anglies kaupimo, ekologinis, biodinaminis ir kitų formų ūkininkavimas; trumposios maisto tiekimo grandinės ir vietos maisto sistemos; žemės ūkio produktų alternatyvus panaudojimas, gaminant biodegalus ir kitas biomedžiagas.

Socialinis ūkininkavimas ir anglies ūkininkavimas – tai nauja

Pačios naujausios ūkininkavimo formos, kol kas mažai paplitusios Lietuvoje yra socialinis ūkininkavimas ir anglies kaupimo ūkininkavimas.

Socialinis ūkininkavimas įgalina sunkumų patiriančius asmenis, įskaitant ir senjorus, padeda atkurti ryšį su gamybine veikla ir gamta, prisideda prie jų gerovės, sveikatos gerinimo ir socialinės įtraukties. Jis naudingas bendruomenei, nes globojamojo įdarbinimo pagrindu kai kuriuos kaimo gyventojus grąžina į darbo rinką. Socialinio ūkininkavimo veiklos sujungia daugiafunkcinį žemės ūkį ir socialines paslaugas ir (arba) sveikatos priežiūrą vietos lygmeniu. Jis padeda žemės ūkio produktų gamybos procese užtikrinti socialinės rizikos, laikinų ar nuolatinių specialiųjų poreikių asmenų gerovę, reabilitaciją ir socialinę integraciją.

Anglies kaupimo ūkininkavimas yra žaliojo verslo modelis, pagal kurį įgyvendinama tvaresnė žemės tvarkymo praktika, dėl kurios padidėja anglies dioksido sugėrimas gyvojoje biomasėje, negyvoje organinėje medžiagoje, dirvožemyje ir taip didinamas anglies surinkimas ir (arba) mažinamas jos išskyrimas į atmosferą, jei sykiu laikomasi biologinei įvairovei ir apskritai visam gamtiniam turtui palankių ekologinių principų.

Praktikoje išskiriamos 2 grupės anglies kaupimo ūkininkavimo praktikų. Viena iš jų yra gamta pagrįsti sprendimai (angl. nature based solutions), kita – technologijomis grįsti sprendimai (angl. technology based solutions).

Gamta pagrįsti sprendimai yra: miško įveisimas ir atkūrimas; agrarinė miškininkystė; daugiamečių pievų atkūrimas; durpynų ir šlapynių atkūrimas; tausojamasis žemės dirbimas.

Technologijomis grįsti sprendimai: miško įveisimas ir atkūrimas; agrarinė miškininkystė; daugiamečių pievų atkūrimas; durpynų ir šlapynių atkūrimas; tausojamasis žemės dirbimas; bioanglis (angl. biochar); medienos laidojimas; anglimi prisotintos statybinės medžiagos; anglies kaupimas žemės gelmėse.

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2024/04/25

Buvęs miestietis žemės ūkyje – kaip žuvis vandenyje

Kėdainių r. Vermenos žemės ūkio bendrovės (ŽŪB) karvės – vienos produktyviausių šalyje. Per dieną duoda vidutiniškai po 34 litrus pieno. „Karvė gali suėsti daug kokybiško pašaro, tačiau neduos daug baltyming...
2024/04/25

Radviliškio rajone statys „Agrokoncerno“ fermų kompleksą – darbų vertė 52,6 mln. eurų

Tvarios miestų ir infrastruktūros plėtros bendrovė „YIT Lietuva“ Radviliškio rajone, Bebrujų kaime, statys modernų 52,6 mln. eurų vertės „Agrokoncerno grupės“ karvių fermų kompleksą. 53 ha ploto sklype plėtojamas kom...
2024/04/25

Vidmantas Janulevičius. Kad Rusija mūsų nepultų

Savaitgalį džiaugėmės, kad JAV Atstovų Rūmai pritarė milijardinei paramai Rusijos užpultai Ukrainai. Nepaprastai svarbus momentas Ukrainai. Ir nors skeptikai vis tiek kabinėjasi prie paramos teikimo formos, bet ne skeptikai galų gale priima pasaul...
2024/04/25

Minint Vaistinių augalų sektoriaus šimtmetį, atidaryta paroda VDU Botanikos sodo parke

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sodo Vaistinių augalų skyrius šiemet švenčia savo šimtąsias metines. Minint šią progą, sodo parkas pasipuošė istorinių nuotraukų ir dokumentų paroda, kurioje peržvelg...
2024/04/25

Darbštūs žemaičiai po išbandymų nepasidavė

Šilalės r. Burkėnų k. ūkininkaujančių Loretos ir Vytauto Šacauskų ūkininkavimo patirtį bene geriausiai apibūdintų žinomas posakis – kai užsidaro durys, atsiveria langas. Susidūrę su sunkumais, užsispyrę darbštūs žemaičia...
2024/04/25

Panevėžio veterinarijos tarnybai gresia pardavimas

Panevėžys (JP.lt). Pažagieniuose ruošiamasi parduoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Panevėžio departamento patalpas. Bus pardavinėjami keli pastatai. Kol kas aukcionas nepaskelbtas, bet VMVT Panevėžio departamento darbu...
2024/04/25

Aktualūs pakeitimai dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos priemonėje

Žemės ūkio ministro balandžio 22 d. įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės.
2024/04/25

Europos Parlamentas supaprastino žemės ūkio politikos reikalavimus

Trečiadienį europarlamentarai patikslino ES bendrosios žemės ūkio politikos nuostatas, kurios sumažina administracinę naštą žemdirbiams ir leidžia lanksčiau taikyti taisykles.
2024/04/25

Topinambų gumbai rūgsta stiklainiuose, o lapai džiūsta arbatėlėms

Iš tiesų džiugu, kai atsiranda į užsienio šalis išvykusių ir ten ilgokai gyvenančių lietuvių, kurie prisipažįsta: „Kai gyvenau Lietuvoje, skaičiau „Ūkininko patarėją“. Viena iš jų – Austrijoje, T...