Ashburn +36,1 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 23 Bir 2024
Ashburn +36,1 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 23 Bir 2024

Augalininkystės tarnyba: vis dažniau pranešama apie žuvusias bites

2023/06/10


Pastaruoju metu Valstybinė augalininkystės tarnyba (VAT) gauna pranešimų ir sulaukia skundų dėl keistai besielgiančių bičių ar jų žūties. Svarbu nustatyti priežastį, o jų gali būti ne viena: oro sąlygos, ligos, kenkėjai, cheminės medžiagos ir kt. Valstybės institucijos veikia pagal savo kompetenciją.

Svarbu žinoti, kad:

  • Valstybinė augalininkystės tarnyba (VAT) ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) bendradarbiauja ir nedelsiant reaguoja į pranešimus apie bičių žūtis.
  • VMVT tiria Ūkiniame registre registruotų bitynų bičių žuvimo priežastis.
  • VAT atlieka ūkininkų patikrinimus, kai turi informacijos apie augalų apsaugos produktų naudojimo pažeidimus.
  • Bitininkai, siekdami apsaugoti bites nuo kenksmingo augalų apsaugos produktų poveikio, bitynus turi registruoti Ūkinių gyvūnų registre, kad gautų pranešimus apie augalų apsaugos produktų naudojimą.

Gavusi informaciją apie augalų apsaugos produktų (AAP) naudojimo reikalavimų pažeidimus, VAT pagal kompetenciją reaguoja nedelsiant, tačiau bičių žūties priežasčiai nustatyti tyrimų neatlieka.

Pastebėjus masiškai mirštančias bites ar net jų šeimas, reikėtų kreiptis į VMVT, artimiausią teritorinį padalinį.

Augalininkystės tarnyba vykdo AAP naudojimo kontrolę ir tikrina, ar jie tinkamai naudoti. Konstatuoti, kad bitės žuvo dėl nupurkštų pasėlių, kol kritusių bičių neapžiūrėjo veterinarijos gydytojas ir nepriėmė atitinkamo sprendimo, negalima. Siekiant nustatyti bičių mirties ir (ar) apsinuodijimo priežastį, VMVT tyrimams gali paimti kritusias bites iš tų bitynų, kurie galimai nukentėjo nuo neteisėtu būdu panaudotų augalų apsaugos produktų. Tačiau tiriami bus tik tie bitynai, kurių šeimininkai bitininkauja atsakingai ir savo bityną yra užregistravę Ūkinių gyvūnų registre.

Augalininkystės tarnyba atliks ūkininkaujančių asmenų AAP naudojimo patikrinimą tais atvejais, kai iš piliečių gaus informaciją apie galimus AAP naudojimo reikalavimų pažeidimus tokius kaip žydinčių augalų purškimą draudžiamu laiku, neregistravus purškimų Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS), apie galimai naudotus draudžiamus AAP ir kt. Taip pat svarbu, kad gautoje informacijoje būtų nurodoma kuo tikslesnė galimo pažeidimo vietovė ar net laukas, taip pat – laikas. Jei turite galimybę, būtinai atsiųskite vaizdo medžiagą, kurioje užfiksuotas purškimo faktas. Tai pagelbėtų aiškinantis bičių žūties aplinkybes ir kaltininkus.

Patikrinimų metu siekiant įsitikinti, kad AAP buvo naudojami tinkamai, Augalininkystės tarnybos specialistai gali paimti augalų ir (ar) jų dalių, ir (ar) dirvožemio ėminius AAP likučiams akredituotoje laboratorijoje nustatyti.

Jei VMVT ištyrę kritusias bites nustatys, kad jos žuvo nuo cheminių medžiagų, Augalininkystės tarnybos specialistai savo ruožtu, atlikdami augalų ir (ar) jų dalių, ir (ar) dirvožemio ėminių tyrimus, sieks nustatyti tas medžiagas panaudojusius asmenis.

Siekdami apsaugoti bites nuo galimai kenksmingo AAP poveikio, bitininkai turi deklaruoti turimas bičių šeimas Ūkinių gyvūnų registre, pažymėti registruoto bityno avilių laikymo vietas bei apie jų perkėlimą ar naujų pastatymą Ūkinių gyvūnų registre pažymėti prieš 3 kalendorines dienas. VĮ Žemės ūkio duomenų centras, gavęs informaciją apie planuojamą žydinčių augalų purškimą, SMS žinute ar el. paštu išsiunčia pranešimą tiems bičių laikytojams, kurių bitynai įrengti 2,5 km atstumu nuo purškiamo sklypo. Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, apie purškimus informuoti bičių laikytojai turi naudoti nuo kenksmingo AAP poveikio bites apsaugančias priemones. Neįregistravusius bitynus ūkio subjektus VMVT ragina tai padaryti, nes tik taip bičių šeimas galima apsaugoti nuo kenksmingo AAP poveikio, juolab kad už bityno įregistravimą mokėti nereikia.

Savo ruožtu AAP naudotojai privalo užtikrinti, kad žydintys pasėliai būtų purškiami tik nuo 21 val. iki 4 val. Dienos metu AAP galima apdoroti tik bičių nelankomus augalus – bulves, javus, miglines žoles, jeigu minėtuose pasėliuose nėra žydinčių piktžolių. Leidžiamų apdoroti augalų sąrašas skelbiamas VAT interneto svetainėje.

Bičių laikytojai apie purškimus turi būti įspėti iš anksto. Profesionalūs AAP naudotojai teisės aktuose nustatytais reikalavimais yra įpareigoti prieš 2 kalendorines dienas per PPIS informuoti apie planus purkšti profesionaliam naudojimui skirtais AAP žydinčius augalus (įskaitant ir pasėlius, kuriuose gausu žydinčių piktžolių), ar apdoroti augalus AAP, kurių etiketėje nurodyta saugos frazė ,,Pavojingas bitėms“. Taip užtikrinama, kad informacija pasieks bičių laikytojus, turinčius bitynus 2,5 km atstumu nuo AAP purškiamo lauko, tačiau tik tuos, kurie Ūkinių gyvūnų registre yra pažymėję registruoto bityno avilių laikymo vietas.

AAP gali būti taikomi skirtingi reikalavimai, todėl ypač svarbu atkreipti dėmesį į naudojamo AAP etiketėje nurodytą informaciją:

  • draudimą purkšti žydinčius augalus (šiuo atveju bičių lankomų žydinčių augalų negalima purkšti net ir naktį);
  • draudimą AAP naudoti aktyvaus bičių maitinimosi metu (negalima dienos metu purkšti bičių lankomų žydinčių augalų ar laukų, kuriuose intensyviai žydi piktžolės) ir kt.

Nesilaikantiems nustatytų AAP naudojimo reikalavimų, nelygu pažeidimas, ūkio subjektui skiriama bauda nuo 500 iki 2400 eurų. Kai atlikti augalų ir (ar) jų dalių, ir (ar) dirvožemio laboratoriniai tyrimai ir gauti rezultatai patvirtina AAP naudojimo pažeidimą, AAP naudotojas turės apmokėti ir išlaidas, patirtas ėminiui paimti, transportuoti ir ištirti. Informaciją apie ūkio subjektų padarytus pažeidimus dėl netinkamo AAP naudojimo Augalininkystės tarnyba yra įpareigota perduoti Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kuri nustatyta tvarka mažina paramos išmokas.

 

VAT informacija

123rf nuotr.

Dalintis