Ashburn +25,9 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 31 Geg 2023
Ashburn +25,9 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 31 Geg 2023

Augalininkystės tarnybos specialistų atsakymai į ūkio subjektams aktualius klausimus

2022/10/29


Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) nuotoliniu būdu organizavo viešą konsultaciją, kurios metu ūkio subjektai buvo supažindinti ne tik su naujausia ir aktualiausia informacija, bet ir sulaukė atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Manome, kad atsakymai svarbūs ne tik renginio dalyviams, bet ir daugeliui ūkių, užsiimančių augalininkystės verslu.

– Kada galima pasėlius purkšti „Reglone“ herbicidu, ar jis nepavojingas bitėms?

– Leidimas naudoti šį herbicidą buvo išduotas 120 dienų laikotarpiui žieminių ir vasarinių rapsų, sėklinių pupų, sėklinių žirnių, sėklinių baltųjų garstyčių, sėklinių pašarinių (aliejinių) ridikų, sėklinių dobilų pasėliams defoliuoti prieš derliaus nuėmimą. Naudojimo laikotarpis – nuo birželio 17 d. iki spalio 14 d. Nenustatyta, kad „Reglone 200 SL“ yra pavojingas bitėms. Šis produktas yra defoliantas, skirtas pasėlius purkšti prieš derliaus nuėmimą, todėl privaloma laikytis etiketėje nurodytų naudojimo reikalavimų.

Insekticido „Nexide“ etiketėje yra įrašas „Pavojingas bitėms“, todėl siekiant apsaugoti šiuos ir kitus augalus apdulkinančius vabzdžius, negalima jo naudoti augalų žydėjimo metu. Be to, įspėjama, kad rapsų pasėliuose šį insekticidą galima naudoti nuo skilčialapių išsiskleidimo iki jų žydėjimo pabaigos. Tačiau tada kyla klausimas, ar „Nexide“ galima naudoti žydinčių rapsų pasėlyje naktį?

– Insekticidą „Nexide“ galima naudoti augalų žydėjimo metu, tačiau tik tada, kai pasibaigia bičių aktyvaus maitinimosi metas, t. y. nuo 21.00 iki 4.00 val., ir apie purškimą pranešama Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) prieš dvi kalendorines dienas. Etiketėje pateikta informacija bus patikslinta, kad ji neklaidintų šių augalų apsaugos produktų naudotojų.

– Ar galima purkšti žirnius jų žydėjimo metu, nes jų nelanko bitės?

– Žydintys žirniai yra patrauklūs bitėms augalai, nes jie išskiria ir nektarą, ir žiedadulkes, todėl žydinčių žirnių negalima purkšti žydėjimo metu. Taigi, juos galima purkšti tik pasibaigus bičių aktyvaus maitinimosi metui, t. y. nuo 21.00 iki 4.00 val., ir apie purškimą reikia pranešti PPIS prieš dvi kalendorines dienas, kaip nurodyta augalų apsaugos produktų etiketėse.

– Nuo kurio laikotarpio Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės (IKOK) reikalavimai taikomi būtent punktui „laikosi augalų kaitos reikalavimų“? Pasirodo, kad Žemės ūkio ministerija 2023 m. leidžia atsėliuoti. Kaip Augalininkystės tarnybos specialistai atliks patikras pagal IKOK reikalavimus?

– IKOK reikalavimai taikomi nuo 2022 m. liepos 1 d., įsigaliojus Augalų apsaugos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-535 „Dėl Augalų apsaugos plano patvirtinimo“ pakeitimui visi profesionalieji augalų apsaugos produktų naudotojai privalo laikytis šio dokumento 3 priede nustatytų IKOK taikymo reikalavimų, tarp jų – ir augalų kaitos.

Lietuva pasinaudojo išimtimi, kurią suteikia Europos Komisijos reglamentas, todėl Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) reikalavimą dėl augalų kaitos taikymo žemės ūkio veikloje atidėjo iki 2024 m. Svarbu pažymėti, kad GAAB reikalavimų laikymasis yra susietas su išmokomis pagal Strateginį planą ir ši išimtis taikoma tik paramos sąlygų atitikties kriterijams. IKOK principus reglamentuojančioje direktyvoje tokios išimtys nėra numatytos.

Augalininkystės tarnybos specialistai tikrinimus atliks pagal IKOK taikymo kontrolinį klausimyną, su kuriuo galima susipažinti tarnybos tinklalapyje.

– Purškimai prasideda anksčiau nei būna patvirtinta deklaracija. Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnale reikalaujama nurodyti deklaracijoje esantį eilės numerį. Pildant popierinį variantą keblumų nekyla – galima viską užpildyti ir galbūt tuos eilės numerius įrašyti gavus deklaraciją, tačiau kaip bus pavasarį, kai viską reikės pildyti per PPIS sistemą?

– Kol naujo sezono deklaracijos dar nepatvirtintos, PPIS pildomame žurnale yra galimybė duomenis suvesti rankiniu būdu arba įsikelti paskutinės aktualios paraiškos duomenis ir juos paredaguoti. Jei kiltų klausimų pildant žurnalą PPIS, prašome pagal kompetenciją kreiptis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) specialistus: https://www.vic.lt.

– Kur galima susipažinti su IKOK principų taikymo ar netaikymo klausimynu AAP naudotojams, taip pat – su tikrintojui skirtomis taisyklėmis, kuriomis vadovaujantis gali būti skiriamos baudos?

– Su IKOK taikymo kontroliniu klausimynu galima susipažinti Augalininkystės tarnybos internetiniame tinklalapyje.

Augalų apsaugos produktų naudotojui skirtus IKOK reikalavimus galima rasti Augalų apsaugos plano 3 priede.

Pažymime, kad administracinės baudos už IKOK reikalavimų nesilaikymą pagal Administracinių nusižengimų kodekso 3427 straipsnį skiriamos, jeigu ūkininkas nesilaiko nei vieno nustatyto reikalavimo arba jeigu per Augalininkystės tarnybos suteiktą terminą nepašalina patikrinimo metu duoto nurodymo ištaisyti nustatytą pažeidimą.

– Norėtųsi sužinoti daugiau informacijos apie IKOK įsivertinimą iki gruodžio 31 d., kur rasti šį klausimyną? Mat kol kas apie tą prievolę išgirsta tik tie ūkininkai, kuriuos patikrina Augalininkystės tarnybos specialistai. Norėtųsi daugiau ir aiškesnės informacijos: kas bus, jei tokio įsivertinimo ūkininkas nepateiks iki nurodytos dienos?

– Vienas iš IKOK reikalavimų – įsivertinti, ar žemės ūkio veikloje taikytos IKOK priemonės buvo veiksmingos. Tai galima padaryti trimis būdais:

  • Pagal Augalų apsaugos plano 6 priede patvirtintą anketą, kuri turi būti užpildyta popierine arba elektronine forma. Užpildytos anketos turi būti saugomos ne trumpiau kaip penkerius metus;
  • IKOK priemonių veiksmingumą aptarti su augalų apsaugos konsultantu, turinčiu galiojantį augalų apsaugos pažymėjimą ir užpildyti laisvos formos ir turinio individualų ūkio įsivertinimą, kuris turi būti saugomas ne trumpiau kaip penkerius metus;
  • Pagal laisvos formos ir turinio individualų ūkio įsivertinimą, kuris turi būti saugomas ne trumpiau kaip penkerius metus.

Patikrinimų metu nepateikus anketos už praeitus metus, ūkininkui bus duodamas terminas įsivertinti IKOK taikymą ir pateikti Augalininkystės tarnybos specialistams įsivertinimo veiksmingumo rezultatus įformintus pagal vieną iš aukščiau nurodytų būdų.

– Ar vykstant karui Ukrainoje bus privaloma laikytis sėjomainos? Gal tokiu metu svarbiau yra siekti apsirūpinti maistu?

– Sėjomaina yra agronomijos pagrindas, todėl, jei žemės ūkio veikloje ji nebus taikoma, apsirūpinimas maistu tikrai taps problema, nes augalų tiesiog bus nebeįmanoma užauginti. Dėl netaikomos sėjomainos prastėja dirvožemio kokybė, plinta piktžolės, kenkėjai bei ligos, o atsižvelgiant į mineralinių trąšų kainas bei siekį mažinti augalų apsaugos produktų naudojimą žemės ūkyje, Europos Sąjungoje taikyti sėjomainą yra neišvengiama.

– Ar ne juokinga, kad IKOK prieštarauja GAAB reikalavimui?

– Prieštaravimų nėra, nes IKOK reikalavimų laikymasis pagal Augalų apsaugos įstatymą yra privalomas visiems profesionaliesiems augalų apsaugos produktų naudotojams, nesvarbu, ar jie siekia Europos Sąjungos skiriamų išmokų, ar ne. GAAB reikalavimų laikymasis yra susijęs tik su išmokomis.

– Kokio patvirtinto dokumento reikia sulaukti, kad būtų galima užpildyti trąšų naudojimo žurnalą?

– Informuojame, kad žemės ūkio veiklos subjektas, naudojantis mineralines (neorganines) trąšas, turi pildyti trąšų naudojimo apskaitos žurnalą (2 priedas) popieriuje arba elektroninėje formoje einamaisiais metais ne rečiau kaip du kartus: iki liepos 1 d. ir iki gruodžio 31 d., vadovaujantis Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 32 punktu. Vadovaujantis Apraše nustatytais reikalavimais, norint užpildyti trąšų naudojimo apskaitos  žurnalą, jokio patvirtinančio dokumento laukti nereikia.

– Ar bus privalomas mineralinių trąšų tręšimo planas?

– Šiuo metu tręšiamųjų produktų tręšimo planas neprivalomas tręšiant mineralinėmis trąšomis, vadovaujantis Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nustatytais reikalavimais (toliau – Aprašas). Augalai turi būti tręšiami naudojant optimalias, aplinką tausojančias tręšiamųjų produktų normas pagal gamintojų nurodytas rekomendacijas arba pagal sudarytą tręšimo planą, vadovaujantis Aprašo 5 punktu.

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt, Facebook ir Linkedin paskyrose.

Valstybinė augalininkystės tarnyba, purkšti Reglone herbicidu, insekticidas Nexide, IKOK reikalavimai                   2022.10.29 Susijusios temos - skaitykite: Valstybinė augalininkystės tarnyba, purkšti Reglone herbicidu, insekticidas Nexide, IKOK reikalavimai

284/7

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/05/31

Aplinkos ministras su mokslininkais ir ūkininkais tęsia diskusijas dėl pakrančių apsaugos juostų

Trečiadienį aplinkos ministras Simonas Gentvilas susitikime su mokslininkais, šalies ūkininkų organizacijų ir Žemės ūkio ministerijos atstovais diskutavo apie pakrančių apsaugos juostų nustatymą ir sutarė, kad pagal Aplinkos ministro įsakym...
2023/05/31

KTU alumno iniciatyva – aukščiausia pasaulyje medinė statula, pagerinusi Gineso rekordą

Neseniai Anykščių regioninio parko lankytojus pradžiugino naujas objektas, papildęs gamtos kraštovaizdį – medinė skulptūra. Visai šalia Puntuko akmens atsiradęs meno kūrinys vaizduoja žaltį, apsivijusį medinį stulpą. Ned...
2023/05/31

Spartinama 5G ryšio plėtra atvers naujų galimybių valstybinės reikšmės keliuose ir miestuose

Nenutrūkstamas 5G ryšys per Lietuvą einančioje magistralėje „Via Baltica“ ir kituose valstybinės reikšmės keliuose, aukštos kokybės ryšys eismo dalyviams, jų transporto priemonėms ir išmaniosioms tran...
2023/05/31

Keliaujantis Aristavėlės dvaras

Plungė („Žemaitis“). Praėjusią savaitę šalia Stalgėnų seniūnijos buvo įsikūrusi mobili ir interaktyvi dvaro ekspozicija „Keliaujantis Aristavėlės dvaras“ – unikalus projektas, kviečiantis susipažinti su dvarų k...
2023/05/31

Nutarta – karantino metu apriboti artimi kontaktai neprieštaravo Konstitucijai

Konstitucinis Teismas (KT) šios dienos nutarimu pripažino, kad Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.1.8.1 papunkčio (2021 m. gegužės 19 d. redakcija)...
2023/05/31

Kompensacijos dujoms išliks iki šių metų pabaigos

Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos pateiktam siūlymui antrąjį šių metų pusmetį iš dalies kompensuoti gyventojams gamtinių dujų kainą ir tam numatoma skirti 54 mln. eurų. Gyventojams kompensacija bus administruojama automati&...
2023/05/31

„Linas Agro Group”: pajamos augo, pelnas traukėsi

AB „Linas Agro Group“ ir jos valdomų įmonių (Grupės) 2022–2023 finansinių metų devynių mėnesių konsoliduotos pajamos viršijo 1,5 mlrd. Eur ir buvo 11 % didesnės, lyginant su ankstesniais metais (1,3 mlrd. Eur).
2023/05/31

Žinomas kraštietis užsimojo apeiti visas seniūnijas

Kėdainiai („Rinkos aikštė“). Žinomas krašto senjoras, buvęs ilgametis Dotnuvos slaugos namų direktorius Vytautas Gogaitis vasarą sutinka mesdamas sau ištvermės iššūkį! Veiklus, energingu žingsniu i&sc...
2023/05/31

Iš sąrašo pašalintos klaidingai pažymėtos trąšos

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Augalininkystės tarnyba) informuoja, kad iš Prancūzijos kompetentingos institucijos gavo įspėjamąjį pranešimą dėl trąšų pagamintų Kinijoje, kurios yra paženklint...